facebook pixel

Terveydenhuollon maksukatto ja Kelan korvausten vuosiomavastuut

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla on kalenterivuosinen maksukatto. Kelan korvaamien lääkkeistä asiakkaan maksettavaksi jäävää summaa vähentää ns. lääkekatto. Se on kalenterivuosinen omavastuu. Myös Kelan matkakustannusten korvauksella on vuosiomavastuu. Vastaus on tarkistettu 1/2023.

Kuulin tuttavaltani maksukatosta. Mitä se tarkoittaa?

Erilaisia hoitomaksuja syntyy monesta paikasta, ja ne tuntuvat yhteenlaskettuina melko korkeilta. Kuulin tuttavaltani maksukatosta. Mitä se tarkoittaa?


 

Julkisen terveydenhuollon asiakasmaksuilla on maksukatto. Siihen lasketaan mukaan mm. sote-keskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelut, fysioterapia, sarjahoito, sairaalan poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut sekä lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sekä terveyden- että sosiaalihuollon laitoksissa.

Myös suun terveydenhuollon käynti- ja toimenpidemaksut kerryttävät maksukattoa. Mutta hammastekniset kulut kuten proteeseista, purentakiskoista, oikomiskojeista ja uniapneakiskoista eivät kuulu maksukaton piiriin. Toimeentulotuella maksetut edellä kuvatut asiakasmaksut kuuluvat myös maksukaton piiriin

Seurantajakso on kalenterivuosi.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Helpoiten siitä selviää pyytämällä vuoden ensimmäisellä poliklinikka- tai terveyskeskuskäynnillä itselleen nk. seurantakortin. Kun maksukatto on täyttynyt asiakas voi noutaa ns. vapaa-kortin siitä julkisen terveydenhuollon toimipisteestä, jonka palvelusta on viimeksi maksanut. Käsittelyä nopeuttaa, jos asiakkaalla on mukanaan kuitit suoritetuista maksuista.

Maksukaton täytyttyä asiakas saa terveydenhuollon avohoidon palvelut pääsääntöisesti maksutta ja lyhytaikaisen laitoshoidon maksu alenee. Maksukaton suuruus vaihtuu vuosittain. Terveyskeskusmaksuissa ja sarjahoidoissa on käytössä myös ns. välikatto. Kun välikatto täyttyy, kyseessä olevasta terveydenhuollon palvelusta ei enää tarvitse sinä vuonna maksaa asiakasmaksua.

Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista eikä yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista. Maksukattoon ei myöskään lasketa tulosidonnaisia asiakasmaksuja.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Lääkekustannusten Kela-korvauksen vuosimaksukatto

Lääkekustannuksilla on oma kalenterivuosittainen maksukattonsa. Katon täyttymisen jälkeen asiakas maksaa vain pienen omavastuun lääkettä kohti. Korvauksen saa suoraan apteekista, kun esittää Kela-kortin. Korvausta voi myös hakea jälkeenpäin puolen vuoden ajan.

Matkakustannusten Kela-korvauksen vuosiomavastuu

Kelan terveydenhuollon ja kuntoutuksen matkakustannusten vuosiomavastuu on 300 euroa ja sitä kerryttävät myös alle yhdensuuntaisen matkan omavastuun alle jäävät (25 euroa) matkakustannukset.