facebook pixel

Kuntoutus

Monioireisen ja etenevän sairauden hoidossa kuntoutuksella on tärkeä tehtävä. Onnistuneen kuntoutuksen lähtökohta on hyvä kuntoutussuunnitelma. Paras suunnitelma on sellainen, johon hoitava lääkäri yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa on hyvin perustellut kuntoutustarpeen ja kuntoutuksen tavoitteet.

Sairastumisen alkuvaiheessa on mahdollisuus osallistua lähiomaisen kanssa erikoissairaanhoidon järjestämälle ensitietokurssille. Kurssilla tarjotaan monipuolista tietoa sairauteen liittyvistä kysymyksistä. Kursseja järjestetään ainakin isoilla paikkakunnilla.

Avo- tai laitosmuotoinen sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssi tai yksilöllinen kuntoutusjakso on usein jo sairauden alkuvaiheessa hyödyllinen. Kurssilta saa tietoa ja vertaistukea, yksilölliseltä jaksolta myös yksilöllisen tilannearvion ja jatkosuunnitelman.

Liikuntaresepti ja joskus myös fysioterapia tai neuropsykologinen kuntoutus kuuluvat jo sairauden alkumetreille. Kuntoutuksen mahdollisuuksista saa tietoa mm. hoitavalta lääkäriltä, MS-hoitajalta, kuntoutuksen ohjaajalta ja Neuroliitosta.

Sairauden edetessä tarve kuntoutuspalveluille kasvaa. Hoitavan lääkärin kanssa on hyvä keskustella mm. yksilöllisen laitoskuntoutusjakson sekä yksilö- ja ryhmäterapioiden tarpeesta. Erityisesti laitoskuntoutuksen yhteydessä kartoitetaan monipuolisesti sairastavan tilannetta ja etsitään ratkaisuja arjen sujumiseksi.

Neuroliiton kurssit ja kuntoutusta tukevat palvelut

Neuroliitto järjestää sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja. Niiden tavoitteena on löytää voimavaroja arkeen ja itsestä huolehtimiseen. Osa kursseista on suunnattu pariskunnille tai perheille, jotta läheisetkin saavat tietoa sairaudesta ja tilaisuuden keskustella sairastumisen merkityksestä. Tutustu Neuroliiton tuottamiin kuntoutuspalveluihin täällä.

Kuntoutusta tukevaa toimintaa ovat Neuroliiton ohjaus- ja neuvontapalvelut, kuten työelämäpalvelut ja liikuntapalvelut. Palvelut on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen.