facebook pixel

Tietoa sairauksista

Suomessa on n. 12 000 MS-tautia sairastavaa henkilöä. Neuroliiton toiminnan piiriin kuuluvat myös kymmenet erilaiset etenkin pikkuaivojen, selkäytimen ja ääreishermoston sairaudet, joista osa on eteneviä. Näitä ovat mm. ataksiasairaudet, syringomyelia, Chiari 1, HSP-sairaudet eli perinnölliset spastiset parapareesit, immuunivälitteiset neuropatiat, neurosarkoidoosi ja Fabryn tauti sekä mitokondriotaudit. Näihin sairausryhmiin kuuluu yhteensä arviolta 6000 ihmistä.