facebook pixel

Sosiaaliturvan etuudet ja maksut vuonna 2022

Terveyskeskusmaksut

 • Terveyskeskuksen kertakäynnin maksu enintään 20,90 €
 • Vuosimaksu enintään 41,80 €
 • Päivystysmaksu enintään 28,70 €

Sairaalamaksut

 • Poliklinikkakäynti enintään 41,80 €
 • Päiväkirurginen toimenpide enintään 136,90 €
 • Hoitopäivämaksu enintään 49,60 €

Sarjahoitomaksu

 • Fysioterapia enintään 11,60 €
 • Terveydenhuollon vuotuinen maksukatto 692 €

Lääkärintodistus

 • Ajokorttia varten enintään 61,80 €
 • Muista todistuksista enintään 51,50 €

Laitoshoito

 • Käyttövara kuukaudessa vähintään 112 €

Kotisairaanhoito tai kotihoito, tilapäisenä

 • Lääkärin kotikäynti enintään 19,20 €
 • Muun henkilön kotikäynti enintään 12,20 €

Toimeentulotuki

 • Perusosa yksin asuvalle 514,82 €/kk
 • Perusosa yksinhuoltajalle 586,89 €/kk

Omaishoidontuki

 • Vähintään 423,61 €/kk
 • Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana vähintään 847,22 €/kk

Kelan korvaukset

Lääkekorvaus

 • Vuotuinen alkuomavastuu 50,00 €
 • Vuotuinen maksukatto (vuosiomavastuu) 592,16 €

Matkakorvaus

 • Matkakohtainen omavastuu 25,00 €/matka
 • Korvaus oma auton käytöstä 0,20 €/km
 • Vuotuinen omavastuu 300,00 €

Kuntoutusraha

 • Vähimmäismäärä 30,71 €/pv (1.8.2022 alkaen)

Nuoren kuntoutusraha

 • Vähimmäismäärä 35,43 €/pv  (1.8.2022 alkaen)
 • Ylläpitokorvaus 9 €/pv

Takuueläke

 • 885,63 €/kk (1.8.2022 alkaen)

Sairauspäiväraha

 • Vähimmäismäärä 29,67 €/arkipäivä

Vammaisetuudet

Alle 16 vuotiaan vammaistuki

 • Perusvammaistuki 98,75 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Korotettu vammaistuki 230,43 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Ylin vammaistuki 446,81 €/kk (1.8.2022 alkaen)

16 vuotta täyttäneen vammaistuki

 • Perusvammaistuki 98,75 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Korotettu vammaistuki 230,43 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Ylin vammaistuki 446,81 €/kk (1.8.2022 alkaen)

Eläkettä saavan hoitotuki

 • Perushoitotuki 75,58 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Korotettu hoitotuki 164,65 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Ylin hoitotuki 348,16 €/kk (1.8.2022 alkaen)

Täysi kansaneläke

 • Yksinäiselle 703,50 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Parisuhteessa olevalle 628,03 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Täyden rinnalla voi saada muuta tuloa 59,45 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Ei makseta lainkaan, jos muut tulot ylittävät:
  • Yksinäinen 1452,05 €/kk (1.8.2022 alkaen)
  • Parisuhteessa oleva 1301,13 €/kk (1.8.2022 alkaen)

Lapsen hoitamisen tuet

Kotihoidon tuen hoitoraha

 • Yhdestä alle 3-vuotiaasta lapsesta 362,61 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Muista perheen alle 3-vuotiaista lapsista 108,56 €/lapsi/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Yli 3-vuotiaista, alle kouluikäisistä lapsista 69,76 €/kk/lapsi (1.8.2022 alkaen)

Kotihoidon tuen hoitolisä

 • Enintään 194,06 €/kk maksetaan vain yhdestä lapsesta. (1.8.2022 alkaen)

Yksityisen hoidon tuki

1.8.2020 alkaen varhaiskasvatusoikeuden laajuus ei enää vaikuta yksityisen hoidon tuen määrään.

 • hoitoraha 184,61 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • hoitolisä enintään 155,24 €/kk (1.8.2022 alkaen)

Mahdollisesti kuntalisä kotikunnasta.

Joustava hoitoraha

 • Kun työaika on enintään 22,5 tuntia viikossa 258,50 €/kk (1.8.2022 alkaen)
 • Kun työaika on yli 22,5 mutta enintään 30 tuntia viikossa 172,33 €/kk (1.8.2022 alkaen)

Osittainen hoitoraha

 • 103,84 €/kk (1.8.2022 alkaen)

Lupamaksu

 • Liikuntaesteisen pysäköintitunnus 20 €