Neuroneuvomo-hanke on tukena työelämän muutosvaiheissa

Neuroneuvomo-hankkeessa (2017–2020) kehitetään työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa. Hanke tarjoaa myös valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille. Hanke jatkaa toimintaansa vielä elokuun 2021 loppuun asti. Uusia valmennettavia otetaan edelleen mukaan. Kevään aikana mahdollista osallistua myös Varsinais-Suomen ulkopuolelta verkkovalmennuksena.

Neuroneuvomo-hankkeen tuloksena syntyi vinkkipankki, josta löydät kattavasti vinkkejä työssä jaksamiseen. Siirry vinkkipankkiin tästä.

Hanke on Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteinen, ja sitä hallinnoi Neuroliitto.

Työelämävalmennus Varsinais-Suomessa

Työelämävalmennukseen liittyvä kehittämistyö kohdistuu erityisesti tilanteisiin, joissa sairauden tai vamman aiheuttamat näkymättömät oireet aiheuttavat haasteita työssä pysymisen, työhön palaamisen ja työn löytämisen suhteen.

Työelämävalmennus tarkoittaa prosessimaista työskentelyä työelämävalmentajan kanssa. Valmennus sisältää useamman tapaamisen, joiden välissä asiakas toteuttaa sovittuja asioita. Valmentaja tulee tarvittaessa mukaan asiakkaan tueksi erilaisiin palavereihin, kuten TE-toimistoon tai työterveysneuvotteluun.

Valmentaja voi myös tulla työpaikalle kertomaan näkymättömistä oireista ja niiden huomioimisesta työympäristössä. Työelämävalmennus kestää yleensä vähintään kolme kuukautta.

Voit hakeutua työelämävalmennuksen asiakkaaksi, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Asut Varsinais-Suomessa (huom! kevään 2021 aikana mahdollista osallistua myös Varsinais-Suomen ulkopuolelta verkkovalmennuksena).
  • sinulla on MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus, Parkinsonin tauti tai muu liikehäiriösairaus tai aivovamma
  • työelämään osallistumisen haasteena ovat erityisesti näkymättömät oireet kuten uupumus tai keskittymisen, tarkkaavaisuuden, hahmottamisen tai muistamisen vaikeutuminen
  • haluat palata tai pysyä työelämässä.

Ota yhteyttä!

Pirjo-Riitta Kataja
työelämävalmentaja
p. 040 518 8728
pirjo-riitta.kataja@neuroliitto.fi

Valtakunnallinen työelämäneuvonta

Työelämäneuvonta voi liittyä esimerkiksi työn hakemiseen, opiskelu- tai työympäristön muutostarpeisiin, osa-aikatyön järjestelyihin, työssä tarvittaviin apuvälineisiin, eri tukimuotoihin tai työkykyä tukeviin palveluihin kuten ammatilliseen kuntoutukseen.

Työelämäneuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostilla.

Ota yhteyttä!

Parkinsonin tauti, liikehäiriösairaudet, aivovamma

Pirjo-Riitta Kataja
työelämävalmentaja
p. 040 518 8728
pirjo-riitta.kataja@neuroliitto.fi

MS-tautia sairastavat ja harvinaiset neurologiset sairaudet

Marju Teinikivi
työelämäasiantuntija, Neuroliitto
p. 0400 813 784
marju.teinikivi@neuroliitto.fi