Neuroneuvomo-hanke on tukena työelämän muutosvaiheissa

Neuroneuvomo-hankkeessa (2017–2021) kehitettiin työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa. Hanke tarjosi myös valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille.

Kognitiivisten haasteiden huomiointi työelämässä -webinaari

Hankkeen päätöswebinaariin Kognitiivisten haasteiden huomiointi työelämässä järjestetään ke 20.10.2021 klo 9.00–12.00.

Minkälaisia kognitiivisia haasteita sairaudet ja vammat voivat aiheuttaa? Millaisilla mukautuksilla näitä haasteita kohdanneita henkilöitä voidaan tukea työelämässä? Webinaari on tarkoitettu sairastaville ja vammautuneille, jotka kärsivät kognitiivisista häiriöistä. Lisäksi se on tarkoitettu työnantajille sekä työkyvyn tuen ja työllistämisen ammattilaisille, jotka työskentelevät esim. työterveydessä, TE-toimistossa tai toimivat työhönvalmentajina, työkykykoordinaattoreina ja -ohjaajina.

Kognitiiviset oireet työelämässä -opas

Opas on tarkoitettu sairastuneille itselleen, mutta sen vinkeistä voi olla hyötyä myös sellaisille henkilöille, joilla ei ole mitään neurologista sairautta. Erityisesti oppaasta on apua työkyvyn tukemisen ja työllistämisen ammattilaisille, työhönvalmentajille ja työkykykoordinaattoreille, jotka työssään kohtaavat asiakkaita, joilla on kognitiivisia oireita. Tämä opas syntyi Neuroneuvomo-hankkeen tuotoksena.

Vinkkejä työssä jaksamiseen verkkosivulta

Hankkeen tuloksena syntyi myös vinkkipankki, josta löydät kattavasti vinkkejä työssä jaksamiseen. Miten ottaa puheeksi työnantajan kanssa kognitiiviset oireet? Miten huolehtia omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta niin työpäivän aikana kuin sen jälkeen? Miten työtä voi mukauttaa ja sujuvoittaa? Mitkä asiat edistävät työn imua? Näihin ja moniin muihin työelämään liittyviin kysymyksiin saat vastauksia vinkkipankista.

Hanke oli Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteinen, ja sitä hallinnoi Neuroliitto.

Työelämävalmennus Varsinais-Suomessa

Työelämävalmennukseen liittyvä kehittämistyö kohdistuu erityisesti tilanteisiin, joissa sairauden tai vamman aiheuttamat näkymättömät oireet aiheuttavat haasteita työssä pysymisen, työhön palaamisen ja työn löytämisen suhteen.

Työelämävalmennus tarkoittaa prosessimaista työskentelyä työelämävalmentajan kanssa. Valmennus sisältää useamman tapaamisen, joiden välissä asiakas toteuttaa sovittuja asioita. Valmentaja tulee tarvittaessa mukaan asiakkaan tueksi erilaisiin palavereihin, kuten TE-toimistoon tai työterveysneuvotteluun.

Valmentaja voi myös tulla työpaikalle kertomaan näkymättömistä oireista ja niiden huomioimisesta työympäristössä. Työelämävalmennus kestää yleensä vähintään kolme kuukautta.

Voit hakeutua työelämävalmennuksen asiakkaaksi, mikäli seuraavat kriteerit täyttyvät:

  • Asut Varsinais-Suomessa (huom! kevään 2021 aikana mahdollista osallistua myös Varsinais-Suomen ulkopuolelta verkkovalmennuksena).
  • sinulla on MS-tauti tai harvinainen neurologinen sairaus, Parkinsonin tauti tai muu liikehäiriösairaus tai aivovamma
  • työelämään osallistumisen haasteena ovat erityisesti näkymättömät oireet kuten uupumus tai keskittymisen, tarkkaavaisuuden, hahmottamisen tai muistamisen vaikeutuminen
  • haluat palata tai pysyä työelämässä.

Pirjo-Riitta Kataja
työelämävalmentaja
p. 040 518 8728
pirjo-riitta.kataja@neuroliitto.fi

Valtakunnallinen työelämäneuvonta

Työelämäneuvonta voi liittyä esimerkiksi työn hakemiseen, opiskelu- tai työympäristön muutostarpeisiin, osa-aikatyön järjestelyihin, työssä tarvittaviin apuvälineisiin, eri tukimuotoihin tai työkykyä tukeviin palveluihin kuten ammatilliseen kuntoutukseen.

Työelämäneuvontaa saa puhelimitse ja sähköpostilla.

Parkinsonin tauti, liikehäiriösairaudet, aivovamma

Pirjo-Riitta Kataja
työelämävalmentaja
p. 040 518 8728
pirjo-riitta.kataja@neuroliitto.fi

MS-tautia sairastavat ja harvinaiset neurologiset sairaudet

Marju Teinikivi
työelämäasiantuntija, Neuroliitto
p. 0400 813 784
marju.teinikivi@neuroliitto.fi