facebook pixel

Neuroneuvomo-hanke tuki työelämän muutosvaiheissa

Neuroneuvomo-hankkeessa (2017–2021) kehitettiin työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa. Hanke tarjosi myös valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille.

Kognitiiviset oireet työelämässä -opas

Opas on tarkoitettu sairastuneille itselleen, mutta sen vinkeistä voi olla hyötyä myös sellaisille henkilöille, joilla ei ole mitään neurologista sairautta. Erityisesti oppaasta on apua työkyvyn tukemisen ja työllistämisen ammattilaisille, työhönvalmentajille ja työkykykoordinaattoreille, jotka työssään kohtaavat asiakkaita, joilla on kognitiivisia oireita. Tämä opas syntyi Neuroneuvomo-hankkeen tuotoksena.

Vinkkejä työssä jaksamiseen verkkosivulta

Hankkeen tuloksena syntyi myös vinkkipankki, josta löydät kattavasti vinkkejä työssä jaksamiseen. Miten ottaa puheeksi työnantajan kanssa kognitiiviset oireet? Miten huolehtia omasta hyvinvoinnista ja palautumisesta niin työpäivän aikana kuin sen jälkeen? Miten työtä voi mukauttaa ja sujuvoittaa? Mitkä asiat edistävät työn imua? Näihin ja moniin muihin työelämään liittyviin kysymyksiin saat vastauksia vinkkipankista.

Hanke oli Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteinen, ja sitä hallinnoi Neuroliitto.

Kognitiivisten haasteiden huomiointi työelämässä -webinaari

Hankkeen päätöswebinaari ”Kognitiivisten haasteiden huomiointi työelämässä” järjestettiin 20.10.2021

Minkälaisia kognitiivisia haasteita sairaudet ja vammat voivat aiheuttaa? Millaisilla mukautuksilla näitä haasteita kohdanneita henkilöitä voidaan tukea työelämässä? Webinaari oli tarkoitettu sairastaville ja vammautuneille, jotka kärsivät kognitiivisista häiriöistä. Lisäksi se oli tarkoitettu työnantajille sekä työkyvyn tuen ja työllistämisen ammattilaisille, jotka työskentelevät esim. työterveydessä, TE-toimistossa tai toimivat työhönvalmentajina, työkykykoordinaattoreina ja -ohjaajina.

Lisätiedot

Marju Teinikivi
työelämäasiantuntija, Neuroliitto
p. 0400 813 784
marju.teinikivi@neuroliitto.fi