Vertaistukijat

Neuroliiton jäsenyhdistysten vertaistukijat sairastavat MS-tautia tai jotain harvinaista neurologista sairautta tai ovat sairastavien omaisia. Vertaistukijan tärkein tehtävä on kuunnella, myötäelää ja kannustaa. Vertaistukijan osaaminen perustuu henkilökohtaiseen kokemukseen. Vertaistukija ei korvaa siis ammattilaisen työtä vaan täydentää sitä.

Vertaistukija kuuntelee ja rohkaisee

Erityistaitoja tai terapeuttisia taitoja ei tarvita, olennaisempaa on olla aidosti kokeva ihminen ihmisen kanssa ja antaa omaa aikaansa. Kriteerinä on kuitenkin, että diagnoosin saamisesta on kulunut muutama vuosi, henkilö on käynyt sopeutumisvalmennuskurssin sekä on oppinut elämään sairautensa ja elämäntilanteensa kanssa. Toiminnan selkärankana on vaitiolovelvollisuus, sitoutuminen ja luottamuksellisuus.

Koulutus

Vertaistukija on haastattelun kautta Neuroliitossa tehtävään valittu, koulutettu, palkaton vapaaehtoistyöntekijä. Vertaistukijoiden soveltuvuuden arviointi, peruskoulutus, perehdytys, yhteydenottojen seuranta ja valtakunnallinen tiedottaminen on Neuroliiton vastuulla. Yhteydenottojen seurannan avulla selvitetään toiminnan laajuutta sekä vertaistukijoiden kuormittuneisuutta.

Peruskoulutus antaa perustietoa vapaaehtois- ja vertaistukihenkilötoiminnasta sekä valmiuksia erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tukemiseen puhelimessa, tapaamisissa, sähköpostilla. Peruskoulutusta järjestetään Neuroliitossa tarpeen mukaan. Työnohjauksellisia, alueellisia ryhmätapaamisia järjestetään vertaistukihenkilöiltä nousseiden tarpeiden ja palautteiden perusteella.

MS- ja neuroyhdistysten vertaistukijatoiminta vaihtelee yhdistysten tai niiden toimialueiden mukaan. Vertaistukijoiden yhteystiedot löydät vasemmasta valikosta.

Logo