facebook pixel

Liittovaltuusto ja neuvottelukunnat

Liittovaltuusto 2023-2025

Kaksi kertaa vuodessa kokoontuvan liittovaltuuston pöytäkirjoihin voit tutustua materiaalipankissa. Liittovaltuuston kokousajankohdat on määritetty liiton säännöissä, mutta yleensä kevätkokous on pidetty toukokuussa ja syyskokous marraskuussa.

Vuonna 2020 valitun liittovaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2023 liittovaltuuston kevätkokouksen alkuun. Jäsenyhdistysten kannattaa tehdä hyvissä ajoin valintansa yhdistyksen edustajaksi liittovaltuustoon, jonka toimikausi käynnistyy kevätkokouksesta 2023. Kahden kokouksen yhdistyksille suositellaan valintojen tekemistä syyskokouksessa 2022. Yhden kokouksen yhdistykset tekevät valintansa vuosikokouksessaan 2023.  Yhdistysten edustajien nimet ja yhteystiedot toimitetaan liittoon välittömästi kokouksen jälkeen, mutta viimeistään 14.4.2023.

Liittovaltuusto valitsee Neuroliiton liittohallituksen jäsenet

Neuroliitto ry:n sääntöjen mukaan jäsenet liittohallitukseen pyritään valitsemaan siten, että hallituksessa on edustettuna Neuroliiton toiminnan kannalta välttämätön asiantuntemus. Lisäksi vähintään yhden liittohallituksen jäsenen tulee omata erikoislääkärin oikeudet neurologian alalta ja vähintään puolet jäsenistä tulee olla jäsenyhdistysten potilas- tai omaisjäseniä.

Neuvottelukunnat

Liittohallitus nimeää neuvottelukunnat kolmevuotiskausittain. Neuvottelukuntien tehtävät on määritelty liiton hallintosäännössä, minkä lisäksi niillä voi myös jokin erityinen tarkemmin määritetty tehtävä.

Hallintosäännön (6 §) mukaan neuvottelukunnan tehtäviä ovat mm.:

  • ohjata, arvioida ja kehittää toimintayksikön toimintaa,
  • välittää tietoa sidosryhmien sekä palveluja käyttävien vammaisryhmien odotuksista,
  • toimia yhteistyökanavana toimintaympäristöön,
  • tukea toiminnan suunnittelua.
Avain-lehden toimitusneuvosto

Toimitusneuvoston tehtävänä on liiton oman lehden päälinjojen jatkuva kehittäminen siten, että lehti on ajankohtaisista asioista tiedottava neurologinen aikakauslehti sairastaville ja heidän läheisilleen sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja suurelle yleisölle.

Työelämäasioiden neuvottelukunta

Työelämäasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on suunnitella ja koordinoida liiton työllisyystoimintaa sekä siihen liittyvää koulutusta. Liiton työllisyystoiminnan tavoitteena on määrätietoinen vammaisten ja osatyökykyisten työllistymisen edistäminen ja heidän työuransa pidentäminen. Toiminnalla edistetään vammaisen ja osatyökykyisten elämänlaatua ja aikaansaadaan säästöjä yhteiskunnalle sosiaalitukien ja eläkemenojen vähenemisen avulla.