Työ

Sairastuminen MS-tautiin tai harvinaiseen neurologiseen sairauteen vaikuttaa hyvin eri tavoin eri ihmisten työkykyyn, ja osa pärjää työssään normaaliin eläkeikään asti.

Esimiehelle tai työkavereille kertominen on jokaisen oma asia. Kertominen on kuitenkin usein hyväksi, koska tällöin työyhteisö voi paremmin tukea sairastuneen työkaverin työssä jaksamista. Lisäksi oireiden ja mahdollisten lääkärikäyntien tai kuntoutuksen salaaminen vie turhaan voimavaroja.

Työnhaku ja työelämä

Työtä hakiessa sairaudesta ei tarvitse kertoa, ellei se vaikuta kyseisestä työstä selviämiseen. Sairaudesta on kuitenkin hyvä kertoa työterveyshuollossa työhöntulotarkastuksen yhteydessä. Jos työstä selviytyminen vaikeutuu, kannattaa ottaa ajoissa yhteyttä työpaikan työterveyshuoltoon.

Työnantajalla on yhdenvertaisuuslain mukaan velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin sairastuneen työssä selviämiseksi ja työuralla etenemiseksi. Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän yhteisessä palaverissa voidaan sopia ratkaisuista sairastuneen työntekijän työkyvyn tukemiseksi. Työnantaja voi saada työolosuhteiden järjestelyyn myös taloudellista tukea. Mikäli sairaus estää entisessä työssä jatkamisen, sairastunut voi hakea ammatillista kuntoutusta ja siirtyä esimerkiksi työkokeilun tai lisäkoulutuksen kautta uusiin, toimintakyvyn kannalta sopivampiin tehtäviin.

Työssä jaksaminen

Joskus työ itsessään sujuu hyvin, mutta ongelmana on voimakas uupuminen. Vapaa-aika kuluu työstä palautuessa eikä työpäivän jälkeen jaksa enää tehdä kotitöitä tai harrastaa. Tällöin kannattaa selvittää, onko työolosuhteissa tekijöitä, jotka pahentavat uupumista. Onko esimerkiksi sisäilma liian lämmin, onko taukoja riittävästi, onko työrauhaa?

Työtä voi olla mahdollista keventää, esimerkiksi työajan liukumisin, lyhennyksin tai etätyömahdollisuuksin. Moni on jaksanut työelämässä pidempään osatyökyvyttömyyseläkkeen turvin osa-aikatyötä tehden. On tärkeää, että elämässä on muutakin sisältöä kuin työ.

Yrittäjyys

Yrittäjänä töitä tehdään usein työaikoihin katsomatta. Työssä jaksamisen seuraaminen ja työkyvyn ylläpitäminen on yrittäjän omissa käsissä. Työstä aiheutuvat muut kuormitustekijät, esimerkiksi ergonomiaan liittyvät tekijät, kannattaa minimoida. Työterveyshuollosta saa apua näissä asioissa ja myös yksin yrittäjän kannattaa järjestää työterveyspalvelut itselleen.

Jos yrittäjä tarvitsee sairautensa takia työvälineitä helpottaakseen työstä suoriutumista, hän voi hakea Kelalta tai eläkevakuutusyhtiöstä tukea niiden hankintaan. Ammatillisen kuntoutuksen toimenpiteet, osasairauspäiväraha sekä osatyökyvyttömyyseläke ovat mahdollisia myös yrittäjälle.

Ota yhteyttä

Työelämäasiantuntija, Marju Teinikivi
p. 0400 813 784marju.teinikivi@neuroliitto.fi

Lisätietoa

Työelämän taitekohdissa -opas
Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin työelämästä
Sosiaaliturva ja työllisyyden tukeminen
Katso myös: Neurologinen sairaus ja opiskelu

Tietoa muualla

Tie työelämään -verkkosivusto
Suomen vammaisyrittäjien yhdistys

Katso video: MS ja työkyvyn tukeminen

Katso video: Sairaus ja fyysinen työ

Katso video: Sairaus tuo omat rajoituksensa työelämään

Katso video: MS-tauti ja työkyvyn ylläpitäminen

Logo