facebook pixel

Terveelliset elämäntavat ja ravinto

Hyvät elämäntavat, liikunta ja terveellinen ruokavalio ovat tärkeitä myös MS-tautia sairastaville. Terveelliset ruokatottumukset tukevat sairauden kanssa selviytymistä ja ehkäisevät fyysisen aktiivisuuden vähenemisen mukanaan tuomia sairauksia, mm. aikuistyypin diabetesta. Siksi MS-diagnoosin saaminen on oikea hetki tarkistaa ruoka- ja liikuntatottumuksia.

Infektiot pahentavat MS-taudin oireita ja voivat laukaista pahenemisvaiheita. Säännöllinen liikunta, monipuolinen ravinto ja hyvä hygienia ehkäisevät infektioita.

Monipuolinen ja terveellinen ruokavalio auttaa jaksamaan, pitää yllä vastustuskykyä ja tukee painonhallintaa. Yleiset ravitsemussuositukset sopivat ohjeeksi myös MS-tautia sairastavalle, sillä suositusten painopisteet ovat juuri niillä alueilla, joista MS-taudin hoidossa on todettu olevan hyötyä: hyvä rasvan laatu, runsas kasvisten käyttö ja riittävä D-vitamiinin saanti.

Kasvikunnan tuotteita ja täysjyväviljaa on hyvä suosia jokaisella aterialla.

Useita annoksia ruokaa ja riittävästi juomaa

MS-uupumisen kanssa pärjää parhaiten, kun jakaa ruokailun useampaan, sopivankokoiseen ateriaan ja välipalaan sekä muistaa juoda päivän mittaan riittävästi. Alkoholipitoisten juomien käyttöä on syytä kuitenkin rajoittaa, sillä alkoholi saattaa korostaa MS-oireita.

Rasvat

Kovan eläinrasvan ja kovetetun kasvirasvan välttäminen sekä riittävän runsas ja monipuolinen pehmeän kasvirasvan ja rasvaisen kalan käyttö ylläpitävät rasvan laatua suositusten mukaisena.

D-vitamiini

D-vitamiinilla on tutkimuksissa osoitettu olevan MS-taudilta suojaava vaikutus. Alhaiset D-vitamiinipitoisuudet saattavat lisätä sairauden aktiivisuutta. D-vitamiinilisä on tarpeen varsinkin silloin, jos oleilee paljon sisätiloissa eikä ruokavalio sisällä kalaa tai muita D-vitamiinin lähteitä. Suositus MS-tautia sairastaville on, että D-vitamiinilisää käytettäisiin pimeään talviaikaan ja tarvittaessa ympäri vuoden. D-vitamiinin saannin riittävyys kannattaa tarkastaa laboratoriokokeella.

Tupakointi

Tupakointia on syytä ehdottomasti välttää. Tupakointi pitää yllä keuhkoissa hiljaista tulehdusta. Se taas kiihdyttää valkosolujen virhetoimintoja ja vaikuttaa epäedullisesti MS-taudin kulkuun.

Painon lasku ja nousu, suolentoiminnan hidastuminen, osteoporoosi ja nielemisvaikeudet ovat yleisiä varsinkin MS-tautia jo pitkään sairastaneilla. Näiden oireiden hoidossa myös päivittäisellä ruualla on merkitystä.