facebook pixel

Kuljetuspalvelut

Kunnan on vammaispalvelulain mukaan järjestettävä kuljetuspalvelua vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Mitä ovat vammaispalvelulaissa mainitut kuljetuspalvelut ja kenelle ne on tarkoitettu?

Kunnan on vammaispalvelulain mukaan järjestettävä kuljetuspalvelua vaikeavammaiselle henkilölle, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Kuljetuspalveluina on järjestettävä välttämättömien työhön ja opiskeluun liittyvien matkojen lisäksi vähintään 18 yhdensuuntaista vapaa-ajan matkaa kuukaudessa asuin- ja lähikunnissa. Vaikeavammainen henkilö saa itse päättää montako kuljetuspalvelumatkoista käyttää asuinkunnassa ja montako lähikunnissa. Kuljetuspalveluja on oltava käytettävissä kaikkina viikonpäivinä ja eri vuorokaudenaikoina. Kuljetuspalveluista voidaan periä maksu, joka saa olla enintään paikkakunnan julkisen liikenteen maksua vastaava maksu tai muu kohtuullinen maksu.

Saattajan tarpeesta on ilmoitettava kuljetuspalvelua haettaessa. Saattajapalvelu on järjestettävä esimerkiksi silloin kun taksinkuljettajan antama apu ei ole riittävää. Saattajapalvelu on maksutonta. Lisätietoa saa kunnan sosiaalitoimesta.

Vastausta päivitetty 1/2017.

Iäkäs äitini ei enää hahmota liikkumista ja eksyy tutuissakin paikoissa. Voinko hakea hänelle jotain palvelua, joka varmistaisi asioinnit?

Iäkkään äitini itsenäinen asiointi kaupungilla on vaikeutunut, koska hän ei enää hahmota liikkumista ja eksyy tutuissakin paikoissa. Voinko hakea hänelle jotain palvelua, joka varmistaisi asioinnit?


 

Sosiaalihuoltolain mukaan esteetön ja toimiva julkinen joukkoliikenne mukaan lukien kutsu- ja palveluliikenne on ensisijainen tapa järjestää kaikille soveltuva liikkuminen.

Sosiaalihuoltolain mukaisesti kotikunta voi järjestää liikkumista tukevia palveluita seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

  • julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
  • saattajapalveluna
  • ryhmäkuljetuksina
  • korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
  • muulla soveltuvalla tavalla.

Kunta määrittelee perusteet, joilla näitä palveluita myönnetään kuntalaisille. Niissä voi olla tulorajojakin. Kunta määrittää siis, millä perusteilla liikkumista tukevaa palvelua voi saada, miten palvelu toteutetaan, palvelujen määrän ja niistä perittävät maksut.

Äidin tilanteesta kannattaa ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen ja selvittää saantiperusteita sekä tarvittaessa hakea palveluita hänelle kirjallisella hakemuksella.

Lisätietoa saat kunnan sosiaalitoimesta.

Vastausta päivitetty 1/2017.