Kokemustoimijat

Kokemustoimijat

Kukapa muu osaisi parhaiten evästää muita kohtaamaan pitkäaikaissairas kuin sairastava itse? Kokemustoimijoilta saat arvokasta tietoa pitkäaikaissairauden vaikutuksista arkipäivään.

Koulutetut kokemustoimijat sairastavat itse tai ovat sairastavien omaisia. Kokemustoimijat pitävät omaan kokemustietoonsa pohjaavia luentoja ja alustuksia, ja he voivat toimia keskustelijoina tai apuna esimerkiksi tilanteessa, jossa harjoitellaan potilaan kohtaamista. Heidän pitämänsä esitykset/luennot on tarkoitettu koululaisille, sosiaali- ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille, sekä kaikille kiinnostuneille.

Kuka sopii kokemustoimijaksi?

Kokemustoimijaksi ei voi alkaa välittömästi sairauden puhjettua tai diagnoosin löydyttyä, vaan sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Lisäksi sairauden kanssa tulee olla sinut: sairaus on osa elämää.

Kokemustoimijaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Hänen tulee olla yhdistyksen jäsen ja tuntea sekä oman yhdistyksensä että Neuroliiton toimintaa. Kokemustoimija sitoutuu myös vuosittain kirjaamaan käyntikerrat ja paikat, yhteenveto toimitetaan myös tiedoksi omalle jäsenyhdistykselle.

Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa. Kokemustoimijoita peruskoulutetaan tarpeen mukaan alueellisten ohjausryhmien järjestämissä koulutuksissa. Jatko –ja lisäkoulutus toteutuu myös näiden ohjausryhmien toimesta.

Tietoa valtakunnallista kokemustoimintaverkostosta http://www.kokemuskoulutus.fi/.

 

Logo