Kokemustoimijat

Kukapa muu osaisi parhaiten evästää muita kohtaamaan pitkäaikaissairas kuin sairastava itse? Kokemustoimijoilta saa arvokasta tietoa pitkäaikaissairauden vaikutuksista arkipäivään.

Neuroyhdistysten kokemustoimijat sairastavat itse tai ovat sairastavien läheisiä. Kokemustoimijat pitävät omaan kokemustietoonsa pohjaavia luentoja ja alustuksia, ja he voivat toimia keskustelijoina tai apuna esimerkiksi tilanteessa, jossa harjoitellaan potilaan kohtaamista. Heidän pitämänsä esitykset/luennot on tarkoitettu koululaisille, sosiaali –ja terveysalan sekä lääketieteen opiskelijoille ja ammattilaisille, sekä kaikille kiinnostuneille. Kokemustietoa hyödynnetään lähes kaikissa sosiaali- ja terveysalan toisen asteen ja ammattikorkeakoulujen opetusyksiköissä. Kokemustoimijat voivat osallistua myös sosiaali – ja terveysalalla palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. He voivat olla mukana esimerkiksi työryhmässä, jossa hoitopolkuja kehitetään, tai uuden sairaalarakennuksen suunnittelussa.

Kokemustoimijoina toimii yhteensä 33 henkilöä ja kuudella heistä on jokin harvinainen neurologinen sairaus.
Kokemustoimijat alueittain, ja heidän yhteystietonsa: Kokemustoimintaesite

Neuroliitossa kokemustoiminnasta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg, puh. 0400 976 718, maaria.lillberg@neuroliitto.fi

Tietoa valtakunnallista kokemustoimintaverkostosta: Kokemuskoulutus.fi.

Kuka sopii kokemustoimijaksi?

Kokemustoimijaksi ei voi alkaa välittömästi sairauden puhjettua tai diagnoosin löydyttyä, vaan sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Lisäksi sairauden kanssa tulee olla sinut: sairaus on osa elämää.

Kokemustoimijaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Hänen tulee olla yhdistyksen jäsen ja tuntea sekä oman yhdistyksensä että Neuroliiton toimintaa. Kokemustoimija sitoutuu myös vuosittain kirjaamaan käyntikerrat ja paikat, yhteenveto toimitetaan myös tiedoksi omalle jäsenyhdistykselle.

Kokemustoimijan tehtävänkuva ja rekryilmoitus löytyy materiaalipankista.

Koulutus ja muu alueellinen toiminta

Kokemustoimijan pätevyyden saa osallistumalla kokemustoimijan peruskoulutukseen. Kokemustoimijoita koulutetaan tarpeen mukaan jäsenyhdistyksen kanssa yhdessä neuvotellen. Koulutusta edeltää täytetyn hakemuslomakkeen pohjalta käytävä keskustelu toiminnasta vastaavan Neuroliiton järjestösuunnittelijan kanssa.

Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa lähes 40 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa. Peruskoulutuksia toteutetaan eri puolilla Suomea joko järjestöjen yhdessä toteuttamina tai kokemustoimintaverkoston alueellisen ohjausryhmän järjestämänä. Peruskoulutuksen kuluissa noudatetaan Neuroliiton liittohallituksen päätöstä eli omavastuu koulutuskokonaisuudesta on 20€ ja matkakulujen omavastuu on 32€ edestakaiselta matkalta. Jäsenyhdistykset yleensä korvaavat koulutettavalle omavastuuosuudet.

Peruskoulutuksessa saa perusvalmiudet toimia kokemustoimijana: esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua, oman tarinan rakentamisen taitoja ja jäsentämistä sekä yleisiä periaatteita kokemustoimintaan liittyen. Peruskoulutukset ovat laajuudeltaan noin 40 tuntia, ja ne jakautuvat lähiopetukseen sekä ennakko- ja välitehtäviin.

Toimintaa alueella organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii 18 kokemustoiminnan alueellista ohjausryhmää. Ohjausryhmä vastaa alueensa kokemustoimijoiden toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteyksistä alueen opetusyksiköihin. Ohjausryhmät ovat kooltaan erilaisia ja tyypillisesti ne koostuvat kokemustoimijoista, opetusyksiköiden edustajista ja järjestöjen työntekijöistä. Ohjausryhmät järjestävät myös virkistystä ja keskustelutilaisuuksia jatkokoulutusten lisäksi.

Ajankohtaista

Kokemustoimintaverkosto ei  järjestä  alueellisia peruskoulutuksia vähäisen tarpeen takia  tämän vuoden aikana.

Kokemustoimintaverkosto toteutti marraskuussa kokemustoimijoiden kaksipäiväiset kehittäjä-vaikuttaja-jatkokoulutukset  Porissa, Tampereella ja Kuopiossa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia käyttää ja muokata omaa kokemustietoa ja osaamista kehittämis- ja vaikuttamistehtäviin. Porin ja Kuopioon koulutuksiin  osallistui kokemustoimija paikallisesta neuroyhdistyksestä.

Kuluvan vuoden aikana kokemustoimijoille on järjestetty alueellisia verkkotapaamisia, joiden aikana  on  keskusteltu ajankohtaisista asioista ja kokemustoimijoita askarruttavista asioista.

Viime vuoden Kansainvälisen Vapaaehtoispäivän kunniaksi  kokemustoimijat saivat käyttöönsä käyntikortit tunnettavuuden ja markkinoinnin edistämiseksi.

Seurantatilastot vuosina 2015-2017

Kokemustoimijoilta kerätyn  seurantakyselyn mukaan esityksiä tai kokemuspuheenvuoroja oli ollut yhteensä 255 näiden vuosien aikana. Kokemustoimijoista  24% ei ollut käynyt pitämässä esityksiä 3-vuotisen kauden aikana.  Kokemustoimijoille tulleista yhteydenotoista 87% oli tullut tilaajan puolelta.

Logo