facebook pixel

Kokemustoimijat

Kokemustoimijat kertovat ja vaikuttavat

Kokemustoimija tuo oman kokemuksensa sairauden kanssa elämisestä foorumeille, joissa esimerkiksi suunnitellaan palveluja ja hoitopolkuja tai koulutetaan tulevia sote-ammattilaisia. Mahdollisuus vaikuttaa on yksi tärkeä motivaattori kouluttautua kokemustoimijaksi. Kokemustoimija on koulutuksen saanut henkilö, joka pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan laajempiin ihmisryhmiin. Kokemustoiminnassa on kyse siitä, että pitkäaikaissairautta sairastava tai vammainen henkilö kertoo omasta kokemuksestaan pääsääntöisesti heille, joilla vastaavaa kokemusta ei ole. Kokemustieto täydentää ja monipuolistaa asiantuntijatietoa. Sen tavoitteena on ymmärryksen ja käytännön tiedon lisääminen.

Kokemustoimijat voivat pitää luentoja, lyhyitä puheenvuoroja tai alustuksia. He voivat olla mukana erilaisissa koulutuksissa, keskusteluissa, työryhmissä, työpajoissa, kehittämisessä ja suunnittelussa. Kokemustoimijat tuovat asiakkaan/potilaan polkua jo läpikäyneen tai siinä läheisenä olleen näkökulmaa käsiteltävään asiaan.

Oman tarinan kertominen eri toimintaympäristöissä, kuten oppilaitoksissa, on ollut kokemustoimijoiden pääasiallisin tehtävä. Kokemustoimijan on tärkeä osata soveltaa tarinansa erilaisiin tehtäviin, tilaisuuksiin ja yleisöille sopivaksi. Kokemustoimijat  tuovat asiakasraateihin ja työryhmiin uudenlaista tapaa ajatella ja toteuttaa asioita. He edistävät osallisuutta  laaja-alaisesti, eivätkä edusta pelkästään omaa kokemustaustaansa.  Tulevaisuudessa tehtävät tulevat monipuolistumaan ja kokemustoimijoita kysytään mukaan palveluiden, prosessien ja tuotteiden kehittämiseen niin, että ne vastaavat entistä paremmin käyttäjän tarpeisiin. Sairaaloiden OLKA-toiminta tulee tarjoamaan kokemustoimijoille uusia rooleja potilasnäkökulman esiin nostamisessa.

Vaikuttamistyön merkitys kasvaa kokemustoiminnassa koko ajan. Toiminnan näkyvyyttä tulisi edelleen lisätä, jotta kokemustietoa voidaan hyödyntää entistäkin laajemmin ja monipuolisemmin. Jäsenyhdistyksille kokemustoiminta tuo tunnettuutta ja mahdollisuuden vaikuttaa paikallisesti.

Kokemustoimijoita koulutetaan lisää alueellisen tarpeen mukaan. Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa miltei 40 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa. Peruskoulutuksia järjestetään eri puolilla Suomea  järjestöjen yhdessä toteuttamina, kokemustoimintaverkosto järjestää valtakunnallisia koulutuksia verkkovälitteisesti.

Ota yhteyttä kokemustoimijaan!

Neuroliiton jäsenyhdistyksissä on yhteensä 32 kokemustoimijaa  eri puolilla Suomea. Heistä 9 edustaa harvinaista neurologista sairautta.  Heidän yhteystietonsa löydät_Kokemustoimija-kertoo-omin-sanoin_2023– esitteestä.

Kuusi kokemustoimijaa kertoo vapaaehtoistyöstään tiedon ja ymmärryksen lisääjänä.  Lue lisää: https://www.avainlehti.fi/kokemustoimijat-kertovat-ja-vaikuttavat/

Neuroliitossa toiminnasta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg, p. 0400 976 718, maaria.lillberg@neuroliitto.fi

Tietoa valtakunnallisesta kokemustoimintaverkostosta löydät kokemuskoulutus.fi.

kajszkljslqjsl

Kuka sopii kokemustoimijaksi?

Kokemustoimijaksi ei voi alkaa välittömästi sairauden puhjettua tai diagnoosin löydyttyä, vaan sairastumisesta tulee olla kulunut vähintään kolme vuotta. Lisäksi sairauden kanssa tulee olla sinut: sairaus on osa elämää.

Kokemustoimijaksi haluavan on sitouduttava toimimaan aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Hänen on oltava halukas ja kykenevä toimimaan yhteistyössä mm. eriasteisten sosiaali- ja terveydenhuollon oppilaitosten kanssa. Hänen tulee olla yhdistyksen jäsen ja tuntea sekä oman yhdistyksensä että Neuroliiton toimintaa. Kokemustoimija sitoutuu myös vuosittain kirjaamaan käyntikerrat ja paikat.

Koulutus ja alueellinen toiminta

Kokemustoimijan pätevyyden saa osallistumalla kokemustoimijan  peruskoulutukseen. Elämänkokemuksesta syntyy ymmärrystä ja viisautta, jota voidaan käyttää hyödyksi monin eri tavoin. Pelkkä kokemus ei riitä, se pitää osata sanoittaa sopivalla tavalla, jotta toisetkin ymmärtävät.

Kokemustoimijoita koulutetaan alueellisen tarpeen.  Koulutusta edeltää täytetyn hakemuslomakkeen pohjalta käytävä keskustelu toiminnasta vastaavan Neuroliiton järjestösuunnittelijan kanssa. Edellytyksenä on myös valmius toimia verkkovälitteisesti, koska osa peruskoulutuksessa järjestetään Teamsin välityksellä.

Neuroliitto on mukana valtakunnallisessa kokemustoimintaverkostossa miltei 40 muun potilas- ja vammaisjärjestön kanssa. Peruskoulutuksia toteutetaan kahdella eri mallilla. Eri puolilla Suomea toteutetaan järjestöjen yhteisiä koulutuksia, jotka sisältävät kaksi perjantai-lauantain lähipäivää sekä verkkovälitteistä koulututusta arki-iltaisin.  Lisäksi kokemustoimintaverkosto toteuttaa valtakunnallisia peruskoulutuksia verkossa muutaman kerran vuodessa.

Peruskoulutuksessa saa perusvalmiudet toimia kokemustoimijana

  • oman tarinan rakentamisen taitoja ja jäsentämistä
  • esiintymistaidon koulutusta ja harjoittelua sekä esittelyvideon tekeminen liitettäväksi kokemuspankin tietoihin
  • yleisiä periaatteita kokemustoimintaan liittyen

Peruskoulutukset ovat laajuudeltaan noin 45 tuntia, ja ne jakautuvat lähi -ja etäopetukseen sekä ennakko- ja välitehtäviin.

Koulutuksen kulukorvaukset

Koulutus  kokonaisuudessaan on osallistujalle maksuton. Neuroliitto kustantaa koulutuksesta kertyvät kulut sekä mahdolliset matkakulut ja hotelliyöpymiset.

Jatkokoulutukset

Valtakunnallinen Kokemustoimintaverkosto järjestää vuosittain maksuttomia verkkovälitteisiä jatkokoulutuksia, jotka antavat lisävalmiuksia kokemustoimijalle.

Kokemustoiminnan alueelliset ohjausryhmät

Toimintaa alueella organisoivana ja ohjaavana yhteistyöelimenä toimii 17 kokemustoiminnan alueellista ohjausryhmää.

Ohjausryhmä vastaa alueensa kokemustoimijoiden toiminnan koordinoinnista, kehittämisestä ja yhteyksistä alueen opetusyksiköihin.

Ohjausryhmät ovat kooltaan erilaisia ja tyypillisesti ne koostuvat kokemustoimijoista, opetusyksiköiden ja  hyvinvointialueiden edustajista sekä järjestöjen työntekijöistä. Ohjausryhmät järjestävät myös virkistystä ja keskustelutilaisuuksia jatkokoulutusten lisäksi.

Ajankohtaista

Vuoden 2024 kokemustoimijoiden peruskoulutukset ja jatkokoulutukset

 

Kokemustoimintaverkosto toteuttaa valtakunnallisesti verkkovälitteiset peruskoulutuksen kevään ja syksyn aikana.

Kokemustoimintaverkosto järjestää vuosittain maksuttomia jatkokoulutuksia verkossa, jotka antavat lisävalmiuksia kokemustoimijalle. Jatkokoulutuksista tiedotetaan erikseen kokemustoimijoille.

 

Vuoden 2024  muuta toimintaa

Kohtaamisia- verkkotapaamiset

Kokemustoimijat käyvät vuoropuhelua kunkin teeman mukaisesti. Tapaamisen  jälkipuolella osallistujilla on mahdollisuus esittää kommentteja ja kysymyksiä keskustelijoille.

Keskiviikkona 29.5.24 klo 18.-19.00 järjestetään Maailman MS-päivän teemainen  ”Mitä kuuluu MS” verkkotapaaminen.  Kokemuksistaan kertovat Elina ja Päivi, keskustelua johdattelee järjestösuunnittelija Maaria Lillberg.

Tulevien Kohtaamisia- verkkotapaamisten ilmoitukset Neuroliiton tapahtumakalenterissa.