facebook pixel

Asumistuet

Vastaukset on tarkistettu 1/2024.

Voinko eläkeläisenä saada asumistukea?

Eläkkeensaajan asumistukea maksetaan eläkkeensaajalle, joka asuu yksin tai puolison kanssa. Oikeus eläkkeensaajan asumistukeen perustuu henkilön saamaan eläkkeeseen, ei hänen ikäänsä.

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada pienituloinen eläkeläinen joka saa vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Jos henkilö saa pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai vapaaehtoista eläkettä, hän kuuluu yleisen asumistuen piiriin.

Eläkkeellä olevat puolisot hakevat asumistukea yhteisesti. Tuki maksetaan heille puoliksi. Jos henkilö on naimisissa ja vain puolisolla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen puolisolle.

Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle.

Eläkkeensaajan asumistuki on verotonta, ja sitä haetaan Kelasta.

Mikä on yleinen asumistuki?

Asumistukea voi saada asumisen kustannuksiin vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnossa. Opiskelijoilla saattaa olla oikeus asumistukeen.

Tuen suuruus riippuu ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärästä, asunnon sijaintikunnasta ja ruokakunnan bruttokuukausitulojen yhteismäärästä.

Jos vammaisen henkilön tilantarve on apuvälineiden, avustajan tai hoidon vuoksi erityisen suuri, Kela voi hyväksyä enimmäisasumismenot yhtä henkilöä suuremman henkilöluvun mukaan kuin mitä ruokakunnan todellinen koko on.

Ansiotulovähennys poistettiin 1.1.2024.

Asumistukeen sisältyy omavastuu. Vammaisen henkilön tarvitsemat tilaa vievät apuvälineet voidaan ottaa tukea määriteltäessä huomioon. Asumistukea haetaan Kelasta, ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on itse ilmoitettava Kelaan. Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta. Asumistuki on verotonta tuloa.

1.1.2025 alkaen yleisen asumistuen maksaminen omistusasuntojen aiheuttamiin kustannuksiin päättyy.

Olenko opiskelijana oikeutettu asumistukeen?

Opiskelijat kuuluvat yleisen asumistuen piiriin, joten katso yllä oleva vastaus.