facebook pixel

Asumistuet

Voinko eläkeläisenä saada asumistukea?

Eläkkeensaajan asumistukea maksetaan eläkkeensaajalle, joka asuu yksin tai puolison kanssa. Oikeus eläkkeensaajan asumistukeen perustuu henkilön saamaan eläkkeeseen, ei hänen ikäänsä.

Eläkkeensaajan asumistukea voi saada pienituloinen eläkeläinen joka saa vanhuuseläkettä, takuueläkettä, perhe-eläkettä tai täyttä työkyvyttömyyseläkettä.

Jos henkilö saa pelkästään osatyökyvyttömyyseläkettä, osa-aikaeläkettä tai vapaaehtoista eläkettä, hän kuuluu yleisen asumistuen piiriin.

Eläkkeellä olevat puolisot hakevat asumistukea yhteisesti. Tuki maksetaan heille puoliksi. Jos henkilö on naimisissa ja vain puolisolla on oikeus eläkkeensaajan asumistukeen, Kela maksaa koko tuen puolisolle.

Kela voi maksaa tuen myös vuokranantajalle.

Eläkkeensaajan asumistuki on verotonta, ja sitä haetaan Kelasta.

Kysymykseen on vastattu 2011, tarkistettu 1/2017.

Mikä on yleinen asumistuki?

Asumistukea voi saada asumisen kustannuksiin vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasunnossa. Tuen suuruus riippuu ruokakunnan aikuisten ja lasten lukumäärästä, asunnon sijaintikunnasta ja ruokakunnan bruttokuukausitulojen yhteismäärästä. Jokaisen ruokakuntaan kuuluvan henkilön palkkatulosta, elinkeinotoiminnan tulosta tai maatalouden tulosta tehdään 300 euron ansiotulovähennys.

Asumistukeen sisältyy omavastuu. Vammaisen henkilön tarvitsemat tilaa vievät apuvälineet voidaan ottaa tukea määriteltäessä huomioon. Asumistukea haetaan Kelasta, ja olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on itse ilmoitettava Kelaan. Asumistuki myönnetään pääsääntöisesti vuodeksi eteenpäin, ja kaikki tiedossa olevat kuukausitulot otetaan huomioon tältä ajalta. Asumistuki on verotonta tuloa.

Kysymykseen on vastattu 9/2013. Päivitetty 5/2015, 11/2016.

Olenko opiskelijana oikeutettu asumistukeen?

Jos saat opintotukea, on asumislisä osa opintotukea. Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Asumislisää saavat lapsettomat, vuokralla asuvat päätoimiset opiskelijat, joilla on oikeus opintotukeen. Asumislisän piiriin kuuluva ei voi saada asumistukea niiltä kesäkuukausilta, joilta ei makseta opintotukea. Kesäkuukausien aikana voit saada asumislisää vain, jos opiskelet päätoimisesti kesällä ja olet oikeutettu kesäopintotukeen.

Asumislisä on verotonta tuloa eikä asumislisää oteta huomioon tulovalvonnassa vuositulonasi. Asumislisän myöntämisen yleiset edellytykset ovat samat kuin opintotuessa yleensä. Opintotukea ja siihen liittyvää asumistukea haetaan Kelasta.

Lisätietoja: www.kela.fi

Kysymykseen on vastattu 9/2013, päivitetty 5/2015, tarkistettu 1/2017.