facebook pixel

Opiskelu

Sairastua voi jo ennen kuin ammatinvalintaa on tehty.  Tällöin sairauden tuomat haasteet on syytä ottaa huomioon uraa suunnitellessa ja opiskelupaikkaa valitessa.

Tämän sivun sisältö on tarkistettu 12.1.2024.

Ammatinvalinnan ohjaus

TE-toimistot tarjoavat ammatinvalinnan ohjausta. Työhallinnon verkkosivuilta löytyy ammatinvalinnan testejä. TE-toimistosta voi myös varata ajan ammatinvalinnan psykologille, joka auttaa henkilökohtaisesti kartoittamaan omia vahvuuksia ja soveltuvuutta eri aloille.

Sairauden merkitys ammatinvalinnassa on yksilöllistä. Mikäli Kela tai eläkevakuutusyhtiö kustantaa uudelleenkoulutusta ammatillisena kuntoutuksena, tulee uusi ammatti valita siten, että toimintakyky riittää työn vaatimuksiin nähden aikaisempaa työtä paremmin.

Oppilaitokset

Suurin osa sairastuneista pystyy opiskelemaan tavallisissa oppilaitoksissa. Yhdenvertaisuuslaki velvoittaa koulutuksen järjestäjän edistämään yhdenvertaisuuden toteutumista vammaisten henkilöiden ja erilaisten oppijoiden koulutukseen pääsemiseksi ja siinä selviämiseksi. Erityisjärjestelyjä voidaan tehdä koskien esimerkiksi koe- ja opetustilanteita, apuvälineitä, materiaaleja tai palveluja.

Ammatillinen erityisopetus on suunnattu esimerkiksi sairauden tai vamman takia erityistä tukea ja järjestelyjä tarvitseville opiskelijoille. Erityisopetus voidaan järjestää myös tavallisessa ammatillisessa oppilaitoksessa. Tällöin opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma eli HOJKS. Lisätietoa erityisoppilaitoksista saa osoitteesta edu.fi, opintopolku.fi ja valteri.fi.

Opiskelu ammatillisena kuntoutuksena

Jos sairaus rajoittaa ammatinvalintaa tai edessä on alan vaihtaminen, koulutusta voi hakea ammatillisena kuntoutuksena. Nuorten kohdalla ammatilliseen kuntoutukseen hakeudutaan Kelan kautta. Kelan kuntoutusrahaa voi saada sekä keskeneräisten opintojen loppuun saattamiseksi että uuteen ammatilliseen koulutukseen. Lisätietoja saa Kelasta. Tukea työelämässä olevien uudelleenkoulutukseen voi hakea työnantajan eläkevakuuttajalta ammatillisena kuntoutuksena.

Lainsäädäntöä aiheesta

Laki julkisista työvoimapalveluista, laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta, laki aikuiskoulutuksesta, työeläkelait, laki Kelan kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista.