facebook pixel

Opiskelu

På svenska

Opiskeluaikana sairastuminen saattaa viivästyttää opintoja. Tilanteesta kannattaa kertoa opettajalle tai opinto-ohjaajalle. Tarvittaessa opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.

Joskus opintojen jatkaminen opiskeltavaan ammattiin ei ole enää mahdollista. Tällöin on mahdollista hakea Kelan ammatillista kuntoutusta uudelleenkouluttautumista varten. Oppilaitoksessa on usein urasuunnittelija, joka voi auttaa sairastunutta löytämään uuden koulutussuunnan. Myös työ- ja elinkeinotoimistojen ammatinvalinnanpsykologit ovat tätä varten.

Neurologisia sairauksia sairastavat voivat toimia hyvin erilaisissa tehtävissä, mutta esimerkiksi suurin osa työssä käyvistä MS-tautiin sairastuneista työskentelee ns. siisteissä sisätöissä. Tyypillisiä töitä ovat mm. asiantuntijatehtävät, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät sekä erilaiset toimistotyöt.

Vuodesta 2012 alkaen opiskelijaksi hakevan terveydentila tai toimintakyvyn puute on voinut asettaa esteitä opiskelupaikan saamiseksi lääketieteen, hammaslääketieteen, logopedian, psykologian, farmasian, sosiaalityön sekä opettajankoulutuksen aloilla, mikäli hakija ei kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun edes erityisjärjestelyin. Pelkän diagnoosin perusteella opiskelupaikkaa ei voi evätä.

Ota yhteyttä

Työelämäasiantuntija (sij.), Tuomas Kukkola p. 0400 813 784tuomas.kukkola@neuroliitto.fi

Lisätiedot

Studier

Att insjukna under studietiden kan fördröja studierna. Det lönar sig att underrätta läraren eller studiehandledaren om situationen. Man kan vid behov upprätta en personlig studieplan för att slutföra studierna.

I vissa fall är det inte längre möjligt att fortsätta studera till det avsedda yrket. Då är det möjligt att ansöka om FPA:s yrkesinriktade rehabilitering för omskolning. Läroanstalterna har ofta en karriärplanerare som kan hjälpa den insjuknade att hitta en ny studieinriktning. Även TE-byråernas yrkesvalspsykologer finns till för detta ändamål.

Personer som lider av neurologiska sjukdomar kan arbeta med vitt skilda uppgifter, men exempelvis en stor del av sysselsatta MS-sjuka arbetar med ”propert inomhusarbete”. Typiska arbeten är bland annat expertuppgifter, försäljnings- och kundtjänstuppgifter samt olika typer av kontorsarbete.

Sedan år 2012 kan hälsotillstånd eller bristande funktionsförmåga hos den som ansöker om studieplats utgöra hinder för att få en studieplats inom områdena medicin, odontologi, logopedi, psykologi, farmaci, socialt arbete samt lärarutbildning, om sökande inte ens med specialarrangemang klarar av praktiken eller de praktiska uppgifter som hör till studierna. En studieplats kan inte hävas endast på grundval av en diagnos.

Ta kontakt

Arbetslivsexpert Tuomas Kukkola, tuomas.kukkola@neuroliitto.fi