Opiskelu

Opiskeluaikana sairastuminen saattaa viivästyttää opintoja. Tilanteesta kannattaa kertoa opettajalle tai opinto-ohjaajalle. Tarvittaessa opiskelijalle voidaan tehdä henkilökohtainen opintosuunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi.

Joskus opintojen jatkaminen opiskeltavaan ammattiin ei ole enää mahdollista. Tällöin on mahdollista hakea Kelan ammatillista kuntoutusta uudelleenkouluttautumista varten. Oppilaitoksessa on usein urasuunnittelija, joka voi auttaa sairastunutta löytämään uuden koulutussuunnan. Myös työ- ja elinkeinotoimistojen ammatinvalinnanpsykologit ovat tätä varten.

Neurologisia sairauksia sairastavat voivat toimia hyvin erilaisissa tehtävissä, mutta esimerkiksi suurin osa työssä käyvistä MS-tautiin sairastuneista työskentelee ns. siisteissä sisätöissä. Tyypillisiä töitä ovat mm. asiantuntijatehtävät, myynti- ja asiakaspalvelutehtävät sekä erilaiset toimistotyöt.

Vuodesta 2012 alkaen opiskelijaksi hakevan terveydentila tai toimintakyvyn puute on voinut asettaa esteitä opiskelupaikan saamiseksi lääketieteen, hammaslääketieteen, logopedian, psykologian, farmasian, sosiaalityön sekä opettajankoulutuksen aloilla, mikäli hakija ei kykene opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun edes erityisjärjestelyin. Pelkän diagnoosin perusteella opiskelupaikkaa ei voi evätä.

Ota yhteyttä

Työelämäasiantuntija, Marju Teinikivi
p. 0400 813 784marju.teinikivi@neuroliitto.fi

Lisätiedot

Pieni opas opiskelijalle
Vastauksia usein kysytttyihin kysymyksiin opiskelusta
Sosiaaliturva ja opiskelu

Logo