facebook pixel

Mitä palveluita MS-sairastavalle on saatavana arjen avuksi?

On hyvä muistaa, että MS-tauti on hyvin yksilöllinen ja samoin myös palvelujen tarve vaihtelee. Usein on vaikeaa hahmottaa, minkälaista apua tai helpotusta arkeen on tarjolla.

MS-potilaille suunnattujen palveluiden hahmottamiseen on tehty avuksi palvelukartta, jonka löydät Pirkanmaan neuroyhdistyksen sivuilta täältä. Palvelukarttaa on esitelty myös yllä olevalla videolla.

Palvelukarttaan on koottu palveluita, joita MS-potilas voi mahdollisesti saada henkilökohtaisen tilanteensa ja tarpeensa mukaan eri palveluntuottajilta.

Tavoitteena on lisätä sekä potilaiden että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kokonaiskäsitystä MS-potilaan hoitopolusta. Palvelukartan ovat toteuttaneet Pirkanmaan neuroyhdistys ja Merck Oy.