facebook pixel

Matkakorvaus Kelasta

Kela maksaa korvausta sairauden hoitoon ja kuntoutukseen tehdyistä matkoista. Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Milloin olen oikeutettu Kelan matkakorvauksiin?

Kela korvaa asiakkaiden matkoja yleensä lähimpään terveydenhuollon hoitopaikkaan ja Kelan järjestämään kuntoutukseen. Jos asiakkaalla on hoitoon hyvinvointialueen maksusitoumus tai palveluseteli, matka korvataan sinne, mistä asiakas on hoidon saanut. Jos asiakas valitsee hoitopaikkansa valinnanvapauden perusteella, matkoja korvataan rajoitetusti.
Matkat yksityiseen terveydenhuoltoon korvataan vain silloin, jos siellä annettu hoito on sairausvakuutuksesta korvattavaa. Yksityisen lääkärinvastaanotollakäynnistä aiheutuneista matkakustannuksista saa Kelan matkakorvausta. Yksityisen lääkärin määräämien tutkimusten ja hoidon saamisesta aiheutuneista matkakustannuksista ei pääsääntöisesti saa Kelan matkakorvausta.
Kelan matkakorvauksen saa vain yksityisen sairaanhoidon tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden matkakustannuksista, jotka koskevat mielenterveyden ja suun hoitoa ja jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammaslääkäri.

Kun käyt sairautesi vuoksi lääkärillä tai muussa hoidossa sinun tulee pyytää SV67-todistus hoitopaikasta, jotta voit hakea matkakorvauksia. Matkakorvaustodistuksen toisella puolella on hakemus, joka sinun tulee täyttää ja toimittaa lomake Kelaan. Matkakorvausta on mahdollista hakea 6 kuukauden ajalta takautuvasti.

Kuntoutusmatkoista saa matkakorvauksia, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Jos käyt pidempi kestoisessa kuntoutuksessa, sinun kannattaa pyytää hoitavalta taholta pidempiaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva matkakorvaustodistus (SV67).

Kuinka haen Kelan matkakorvausta sähköisesti?

Matkakorvauksen sähköinen hakeminen aloitetaan Kelan nettisivujen asiointipalvelussa tunnistautumalla pankkitunnusten tai mobiilivarmenteen avulla. Korvausta on haettava 6 kk sisällä matkasta.

Hakemukseen tarvittavat liitteet skannataan tai niistä otetaan  selkeä digivalokuva ja lähetetään sähköisesti.

Julkista kulkuvälinettä käyttäessäsi et tarvitse liitteitä. Jos olet matkustanut julkisen terveydenhuollon käyntiä varten omalla autolla alle 100 km matkan, et myöskään tarvitse liitettä. Erityisajoneuvolla kulkiessasi et tarvitse liitettä, mikäli olet toimittanut Kelaan terveydenhuollon kirjoittaman todistus matkakorvausta varten (SV 67) tai muun vastaavan selvityksen (B-lausunto, C-lausunto) pitkäaikaisesta erityisajoneuvon tarpeesta. Säilytä kuitenkin kuitit matkasta päätöksentekoon asti, koska niitä voidaan tarvittaessa pyytää. Mikäli pitkäaikaisesta erityisajoneuvon tarpeesta ei ole toimitettu dokumenttia Kelaan ja joudut erityisajoneuvoa käyttämään, liitteeksi toimitetaan todistus matkakorvausta varten (SV 67). Pitkäaikainen todistus erityisajoneuvon tarpeesta ei kelpaa matkoihin, jotka on tehty yksityisen terveydenhuollon hoitolaitokseen.

Saanko Kelasta matkakorvauksia, jos liikun kuntoutukseen omalla autolla?

Kela korvaa kuntoutukseen tehtyjä matkoja, kun kuntoutus perustuu Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätökseen. Kun menet Kelan järjestämään kuntoutukseen, Kela korvaa matkakulut kuntoutuspäätöksessä ilmoitettuun kuntoutuspaikkaan.

Matkojen korvaamisen yleisperiaate on, että matka korvataan halvimman käytettävissä olevan matkustustavan mukaan, ottaen huomioon kuntoutujan terveydentila.

Jos kuntoutuslaitoksessa perustellusti katsotaan, että asiakas ei voi sairautensa takia käyttää yleisiä kulkuneuvoja, voidaan matkasta aiheutuneet kustannukset korvata erityisajoneuvon kustannusten mukaan. Erityisajoneuvolla tarkoitetaan esimerkiksi omaa autoa.

Puutteellisista julkisista liikenneyhteyksistä johtuvan oman auton (tai muun erityisajoneuvon käytön) kuntoutuja perustelee itse hakemuksessaan hakiessaan korvausta Kelasta. Oman auton korvausperuste on vuonna 2023 0,33€/km. Oman auton käytöstä maksettavasta kilometrikorvauksesta peritään 25,00 euron omavastuuosuus yhdensuuntaiselta matkalta.

Puutteellisista liikenneolosuhteista johtuva matka voidaan korvata omalla autolla tehtynä, jos asiakas joutuu lähtemään matkalle yli 2 tuntia ennen lähtöaikaa verrattuna siihen, että matka tehtäisiin joukkoliikenteellä, esimerkiksi linja-autolla.

Omalla autolla tehdyt, alle 100 km:n matkat korvataan asiakkaan oman ilmoituksen perusteella. Terveydenhuollon tulee kirjoittaa kuntoutujalle lomake SV 67, todistus matkakorvausta varten yli 100 km:n matkasta omalla autolla, jos terveydentila edellyttää oman auton käyttöä.

Miten voin saada itselleni vakiotaksin Kelan korvaamiin matkoihin?

Oikeus vakiotaksiin voidaan myöntää asiakkaalle yksilöllisen harkinnan perusteella. Siihen vaikuttaa asiakkaan terveydentila ja avuntarve kuljetuksen aikana. Edellytyksenä vakiotaksikuljetuksen järjestymiselle on, että Kelan korvaamia taksikuljetuksia järjestävä tilausvälitysyhtiö pystyy osoittamaan asiakkaalle vakituisen kuljettajan tai että asiakkaan aiemmin käyttämä kuljettaja toimii tilausvälitysyhtiön alihankkijana.

Miksi taksimatka on tilattava alueellisesta tilausnumerosta?

Kaikki Kelan korvaamat taksimatkat pitää tilata Kelan alueelliselta sopimuskumppanilta. Muulla tavoin tilatusta matkasta ei voi saada korvausta.

Uusia alueellisia tilausnumeroita on yhteensä 17. Kela voi korvata taksimatkan vain, jos taksi on tilattu näistä numeroista. Puhelu on maksuton. Kun asiakas tilaa taksimatkan oman alueensa tilausnumerosta, hän saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan enintään omavastuun. Se on 25 euroa matkasta yhteen suuntaan.

Jos matkan kustannukset jäävät alle omavastuun, asiakas maksaa matkan itse. Myös nämä kustannukset kerryttävät kuitenkin matkojen vuosiomavastuuta (ns. matkakattoa). Se on 300 euroa. Kun vuotuinen matkakatto on täyttynyt, et maksa loppuvuoden matkoistasi mitään.

Miten tilaan taksin?

Näin tilaat taksin pähkinänkuoressa:

  1. Tilaa matka edeltävänä päivänä viimeistään klo 14.00. Tilaa matka alueellisesta numerosta myös silloin, kun tarvitset taksia äkillisesti tai olet unohtanut tilata taksin edellisenä päivänä. Voit tilata samalla kertaa kaikki tiedossasi olevat matkat seuraavan 14 vuorokauden ajalle.
  2. Puhelun yhteydessä saat tiedon, mihin aikaan auto noutaa sinut. Samassa kuljetuksessa voi olla myös muita matkustajia, mikä saattaa vaikuttaa matkustusaikoihin.
  3. Jos taksi ei saavu sovittuna aikana, soita uudelleen alueelliseen tilausnumeroon.
  4. Jos tilaamasi matkaan tulee muutoksia tai se peruuntuu, ilmoita siitä viipymättä alueelliseen tilausnumeroon.
  5. Muista näyttää autoilijalle Kela-korttisi ennen matkan alkamista.Lisää tietoa Kelan Näin tilaat Taksin -sivulta
Voiko saattaja saada korvauksia matkasta?

Saattajan matkakuluista saa korvausta, jos terveydenhoitohenkilökunta on katsonut saattajan tarpeelliseksi asiakkaan terveydentilan vuoksi.

Saattajan matkasta saa korvauksen siltä osalta matkaa, jonka asiakas ja hänen saattajansa matkustivat yhdessä.

Saattajan yksin tekemä matka korvataan vain silloin, kun se alkaa asiakkaan kotiosoitteesta tai päättyy sinne esimerkiksi tilanteessa, jossa asiakas jää hoitoon terveydenhuoltoon ja saattaja tekee paluumatkan yksin.