facebook pixel

Julkisen terveydenhuollon kuntoutus

Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

MS-taudin myötä minulla on kömpelyyttä ja sorminäppäryyden huonontumista. Voinko saada kuntoutusta?

Minulla on ollut MS-tauti muutaman vuoden ajan. Hiljattain olen huomannut liikkeissäni kömpelyyttä ja sorminäppäryyden huonontumista. Voinko saada kuntoutusta?


 

Sote-keskukset ja sairaalat vastaavat välittömästi sairaanhoitoon liittyvästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lisäksi julkisella terveydenhuollolla (sote-keskukset ja sairaalat ) on pääasiallinen vastuu muun kuntoutuksen järjestämisestä. Ne järjestetään siten kuin sairaanhoitopiirin ja sote-keskuksen kesken on sovittu. Kuntoutusta voidaan järjestää myös toisen hyvinvointialueen yksikön kanssa tai ostopalveluna.

Varaa lääkärin vastaanottoaika sote-keskuksesta. Lääkäri arvioi kuntoutustarpeesi. Tarvittaessa hän tekee suunnitelman sen toteuttamiseksi ja ohjaa sinut sote-keskuksen kuntoutukseen.

Mitä palveluja kuuluu julkisen terveydenhuollon lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat esimerkiksi:

  • kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus
  • terapiat kuten fysio-, toiminta- ja puheterapiat
  • apuvälinepalvelut
  • sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit
  • kuntoutusohjaus

Yksittäisen kuntoutujan kuntoutustarpeet arvioidaan ja tehdään kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan hänen yksilölliseen tarpeeseensa vastaavat ja hänelle annettavat lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut.

Maksaako julkisen terveydenhuollon kuntoutus?

Kuntoutuksesta peritään asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset maksut. Esimerkiksi sarjahoitona annetusta fysikaalisesta hoidosta voidaan periä enintään 11,60 euroa hoitokerralta. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Olen 65-vuotias, voinko saada vielä kuntoutusta?

Julkinen terveydenhuolto vastaa pääsääntöisesti kaikkien henkilöiden kuntoutuksesta, siis myös 65 vuotta täyttäneiden, silloin kun henkilön työ- tai toimintakykyä voidaan palauttaa tai edistää kuntoutuksellisin keinoin.

Kela korvaa alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutusta. 65 vuotta täyttäneen vaikeavammaisen henkilön kuntoutus jatkuu yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaisena, mutta sen järjestämisvelvollisuus siirtyy Kelalta hyvinvointialueelle.