facebook pixel

Julkisen terveydenhuollon kuntoutus

MS-taudin myötä minulla on kömpelyyttä ja sorminäppäryyden huonontumista. Voinko saada kuntoutusta?

Minulla on ollut MS-tauti muutaman vuoden ajan. Hiljattain olen huomannut liikkeissäni kömpelyyttä ja sorminäppäryyden huonontumista. Voinko saada kuntoutusta?


 

Terveyskeskukset ja sairaalat vastaavat välittömästi sairaanhoitoon liittyvästä lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Lisäksi julkisella terveydenhuollolla (terveyskeskukset ja sairaalat ) on pääasiallinen vastuu muun kuntoutuksen järjestämisestä. Ne järjestetään siten kuin sairaanhoitopiirin ja terveyskeskuksen kesken on sovittu. Kuntoutusta voidaan järjestää myös toisen kunnallisen yksikön kanssa tai ostopalveluna.

Varaa lääkärin vastaanottoaika terveyskeskuksesta. Lääkäri arvioi kuntoutustarpeesi. Tarvittaessa hän tekee suunnitelman sen toteuttamiseksi ja ohjaa sinut terveyskeskuksen kuntoutukseen.

Vastausta päivitetty 1/2017.

Mitä palveluja kuuluu julkisen terveydenhuollon lääkinnälliseen kuntoutukseen?

Lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja ovat esimerkiksi:

  • kuntoutustarvetta ja -mahdollisuuksia selvittävä tutkimus
  • terapiat kuten fysio-, toiminta- ja puheterapiat
  • apuvälinepalvelut
  • sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskurssit
  • kuntoutusohjaus

Yksittäisen kuntoutujan kuntoutustarpeet arvioidaan ja tehdään kuntoutussuunnitelma, johon kirjataan hänelle annattavat lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut.

Vastausta päivitetty 1/2017.

Maksaako julkisen terveydenhuollon kuntoutus?

Kuntoutuksesta peritään asiakasmaksulain ja -asetuksen mukaiset maksut. Esimerkiksi sarjahoitona annetusta fysikaalisesta hoidosta voidaan periä enintään 11,50 euroa hoitokerralta. Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa.

Vastausta päivitetty 1/2017.

Olen 65-vuotias, voinko saada vielä kuntoutusta?

Julkinen terveydenhuolto vastaa pääsääntöisesti kaikkien henkilöiden kuntoutuksesta, siis myös 65 vuotta täyttäneiden, silloin kun henkilön työ- tai toimintakykyä voidaan palauttaa tai edistää kuntoutuksellisin keinoin.

Kela korvaa alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten kuntoutusta. 65 vuotta täyttäneen vaikeavammaisen henkilön kuntoutus jatkuu yksilöllisen kuntoutustarpeen mukaisena, mutta sen järjestämisvelvollisuus siirtyy Kelalta kunnalliselle sektorille.

Vastausta päivitetty 1/2017.