facebook pixel

Tietopäivät ja luennot

Neuroneuvonta järjestää tapahtumia erilaisille kohderyhmille. Osa tapahtumista on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville. Tapahtumia järjestetään myös henkilöille, joilla on Parkinsonin tauti tai muu liikehäiriösairaus, kuten essentiaalinen vapina tai dystonia tai henkilöille, joilla on aivovamma. Myös läheiset ovat tervetulleita mukaan!

Tietopäivistä saat tietoa mm. sosiaaliturvasta ja kuntoutuksesta. Päivän aikana on usein myös muiden ammattilaisten puheenvuoroja mm. itsehoidosta, kuten ravitsemuksesta ja liikunnasta. Tietopäiviin voi osallistua myös yhdessä läheisen kanssa.

Osa tietopäivistä on teemoitettuja. Niissä keskitytään kohdennetun ryhmän tarpeisiin antamalla teeman mukaista tietoa ja mahdollistetaan kokemusten jakaminen.

  • Tietopäivät (ei ikärajaa)
  • Tietopäivät hiljattain MS-diagnoosin saaneille / Vastasairastuneiden Tietopäivät
  • +60 Tietopäivät on tarkoitettu yli 6o-vuotiaille

Vaihtuvateemaisia luentoja voi pääasiassa seurata verkon välityksellä. Luentojen teemoina ovat olleet mm. perheenä pärjääminen, näköhäiriöt, nuoret ja parisuhde.

Neuroneuvonta järjestää myös satunnaisesti myös tietoiskuja erilaisista ajankohtaisista teemoista.

Katso tulevat Tietopäivät, luennot ja tietoiskut Neuroliiton tapahtumakalenterista!

Neuroneuvonta-palvelu on tarkoitettu Neuroliiton, Liikehäiriösairauksien liiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille. Palvelun tuottaa Neuroliitto.