facebook pixel

Vanhemmuus ja perhe

Sairauden myötä perheen dynamiikka voi muuttua tai vastaavasti perheen suunnittelu saa uusia värejä.

Vanhemman sairaus

Kun lapsi kasvaa, hän tarvitsee tietoa äidin tai isän sairaudesta ikätasonsa mukaisesti. Mitä paremmin sairastava itse on pohtinut suhdetta omaan sairauteensa ja on valmis keskustelemaan siitä, sitä helpommin voi lapsi kysyä asioista, jotka vaivaavat häntä.

Lapsi vaistoaa herkästi, jos sairaudesta puhuminen on vanhemmille vaikeaa. Lapsi saattaa pohtia isoja kysymyksiä itsekseen uskaltamatta ottaa niitä esille vanhempiensa kanssa. Tyypillisiä lasten kysymyksiä ovat: olenko minä syyllinen sairauteen, kuoleeko vanhempi tai voiko sairaus periytyä minulle? Neuroliitto järjestää myös perhekursseja, joiden tavoitteena on auttaa vanhempia ja lapsia ottamaan sairaus puheeksi.

Katso perheterapeutin ja kahden perheen vinkit:

Katso lisää vertaistarinoita

Katso video: Millaisen värin MS-tauti tuo äitiyteen?

Katso video: Sairaan lapsen äidin kokemuksia

Lisätiedot