facebook pixel

Oireiden vaikutus liikunnan harrastamiseen

Tässä on lueteltu joitain tyypillisiä neurologisia oireita ja arvioitu niiden vaikutusta liikunnan harrastamiseen. Kaikki oireet eivät ilmene samalla tavalla tai samalla voimakkuudella kaikille ihmisillä. Kaikkia alla lueteltuja oireita on vain harvalla eikä toisaalta luettelo ole tyhjentävä. Katso Neuroliiton piirrosvideo MS-taudin oireista.

Tasapainovaikeudet

Tasapainohäiriöt voivat korostua rasituksen yhteydessä tai kuumuudessa. On hyvä huomioida että tasapaino saattaa olla hetkellisesti heikompi liikuntasuorituksen jälkeen esimerkiksi kajakista noustessa tai hevosen selästä laskeutuessa kuin ennen liikuntasuoritusta.

Spastisuus

Spastisuus eli kohonnut lihasjännitys voi vaikuttaa liikkujan asentoon, joten asentoon on syytä kiinnittää huomiota lajikohtaisesti. Oikean asennon saavuttamiseen kannattaa käyttää aikaa ja tarvittaessa apuvälineitä. Jotkin liikuntalajit voivat helpottaa spastisuutta.

Tuntohäiriöt, puolierot ja koordinaation puutteet

Tuntohäiriöt voivat ilmetä esimerkiksi yliherkkyytenä kosketukselle tai tuntopuutoksina. Esimerkiksi avustajan on hyvä huomioida että herkistynyt tuntoaisti voi saada normaalin kosketuksen tuntumaan kipeältä. Tuntopuutos voi vaikeuttaa esimerkiksi liikuntavälineestä, esimerkiksi melasta tai hevosen ohjista, kiinni pitämistä. Liikkujalla voi olla suuriakin eroja siinä, kuinka hänen vasen ja oikea puolensa tai eri raajansa toimivat. Heikentynyt koordinaatiokyky voi vaikeuttaa myös käsien ja jalkojen yhteistoimintaa.

Uupumus (fatiikki) ja väsyminen

Sairauden oireet voivat kuormittaa liikkujaa, joka saattaa väsyä täysin tervettä liikkujaa nopeammin. Lisäksi neurologisiin sairauksiin saattaa liittyä tavallista voimakkaampaa uupumusta, joka voi aiheuttaa myös ajatuksen väsymistä. Uupumusoiretta ei ole syytä pelästyä, se menee ohi jonkin ajan kuluttua.

Lämpöherkkyys

Lämpö saattaa aiheuttaa joillekin esimerkiksi lihasjännityksen laskemista ja voimakasta uupumista. Silloin ulkoliikunta kannattaa ajoittaa viileään ajankohtaan ja sisätiloissa tulisi olla hyvä ilmastointi.

Muistin, keskittymisen ja ajattelun hankaluudet

Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa ajatustoimintojen tavallista herkempää väsymistä sekä keskittymisen ja oppimisen vaikeuksia. Uuden oppiminen on silti täysin mahdollista ja hyvää aivojumppaa itsessään! Tarvittaessa ohjeet on hyvä antaa selkeästi ja yksi asia kerrallaan.  Anna tehtävän suorittamiselle aikaa.

Näköongelmat

Näköön liittyvät oireet voivat olla muutakin kuin näkökyvyn heikkenemistä. Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa esimerkiksi katseen kohdistamisen vaikeuksia, näön hämärtymistä, kaksoiskuvia ja värinäön heikkenemistä.

Rakon ja suolentoiminnan ongelmat

Oireet voivat aiheuttaa tarpeen päästä vessaan nopeastikin eikä silloin tilanne välttämättä kestä viivytystä. Liikunnan ohjaajan tai avustajan on syytä ottaa tarve vakavasti ja tarvittaessa auttaa wc-tiloihin. Liikkuessa on silti syytä nauttia riittävästi nestettä, vaikka se aiheuttaisi ylimääräisten wc-käyntien tarpeen. Hankalimpia rakon ja suolentoiminnan ongelmia voidaan ennaltaehkäistä apuvälineillä.

Kipu

Sairauteen saattaa liittyä kipuja. Kipuoireet ovat muiden oireiden tapaan hyvin yksilöllisiä, liikunta voi lisätä kipua tai lievittää sitä. Liikuntaa on syytä harrastaa kivun sallimissa rajoissa.

Hyvän liikuntapaikan edellytykset

Esteettömyyttä on monenlaista. Liikuntakykyyn vaikuttavat oireet edellyttävät liikuntatilalta fyysistä esteettömyyttä, kuten portaatonta kulkua tai luiskaa. Lisäksi liikkumista helpottaa lyhyet välimatkat ja riittävät levähdyspaikat.  Jos liikkujan näkökyky on heikentynyt, hyvä valaistus ja selkeät opasteet ovat eduksi. Häiriötön ympäristö ja pienet liikuntaryhmät tukevat liikkujaa, jolla on keskittymisen ja ajattelun hankaluuksia.

Lisätiedot

Liikuntapaikkojen esteettömyydestä löydät lisätietoa Paralympiakomitean verkkosivulta: Esteettömyys (paralympia.fi)