Hallinto ja tukipalvelut

Neuroliitto ry
Vaihemäentie 10
21250 Masku
Puh: (02) 439 2111
info@neuroliitto.fi

Toimitusjohtaja
Helena Ylikylä-Leiva
0400 789 743

Hallintosihteeri
Satu Hakamäki-Niskala
040 734 6375

Talousjohtaja
Leena Pieniniemi
040 729 6767

Kirjanpito ja laskutus

Henkilöstöhallinto

Kuntoutusjohtaja
Juhani Ruutiainen
040 133 7002

Tietohallintopäällikkö
Jakke Varjonen
040 734 6388

Kiinteistöpäällikkö (Masku)
Lauri Aalto
040 088 3960

Siivouspäällikkö
Johanna Michelsson
040 751 5190

Viestintäpäällikkö
Mari Vilska
040 0828 537

Logo