facebook pixel

Yhdistysaktiivin työkalupakki

Tästä osiosta löydät yhdistystoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, tietoa ja työkaluja. Osa sivuista on yhdistysaktiiveille suunnattuja suojattuja sivuja. Näiden sivujen kohdalla tarvitset käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivu pyytää niitä silloin automaattisesti. Voit tutustua myös työkalupakin sivukarttaan.

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia Yhdistysaktiivin työkalupakkiin, mutta toimit aktiivisesti omassa yhdistyksessäsi esim. puheenjohtajana, sihteerinä, ryhmän- tai kerhonohjaajana, jäsen-, liikunta- tai keräysvastaavana tai muussa tehtävässä, voit pyytää tunnukset Maaria Lillbergiltä.

Kun olet käyttänyt tunnuksia, muistathan kirjautua ulos järjestelmästä ennen kuin teet verkkokauppaostoksia Neuroliiton nettikaupassa.

Ajankohtaista

Koulutukset ja tapaamiset yhdistysaktiiveille Neuroliiton tapahtumakalenterissa

Neuroliiton tapahtumista löydät tiedot tapahtumakalenterista. Kalenterista löydät myös yhdistysaktiiveille tarkoitetut tapaamiset ja koulutukset. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu Neuroliiton tapahtumiin.

Yhdistyslain uudistukset ja mikoryhdistysten tilinpitoasetus

Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

Uusi asetus mikroyhdistysten tilinpidosta (887/2023) tuli voimaan 30.6. Sitä sovelletaan tilinpitoon tilikaudella, joka alkaa 1.7.2023 tai sen jälkeen. Mikroyhdistys ei ole velvollinen pitämään kirjanpitolain mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon, että avustuksen antaja tai toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin esim. rahankeräysluvan myöntämiseksi edellyttää, että mikroyhdistys laatii kahdenkertaisen kirjanpidon.  Ennenkuin tieto STEAn, hyvinvointialueiden ja kuntien avustusten myöntämisedellytysten suhtautumisesta uuteen mikoryhdistysten tilinpitoon on selvillä, emme suosittele yhdistyksiä muuttamaan kirjanpitoaan.

Yhteenvetoa uudistuksen sisällöstä

Mikroyhdistyksen tilinpidon on perustuttava tiliotteeseen taikka tiliotteen tietoihin. Rahamääräisten tapahtumien on ilmettävä tiliotteelta ja ne on voitava yhdistää asianomaiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen.

Mikroyhdistyksen varainkäytön ja -hankinnan on perustuttava tilimaksuihin.

Arvoltaan vähäisten maksusuoritusten vastaanottamiseksi mikroyhdistys voi pitää käteiskassaa. Vähäisenä käteiskassan yhteismääränä on pidettävä enintään 300 euroa, jollei yhdistyksen kokous päätä pienemmästä yhteismäärästä.

Linkki asetukseen Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten… 887/2023 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ®

Yhdistyslain muutokset tulivat voimaan 8.2.2023

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 200/2022 vp yhdistyslain muuttamisesta 13.1.  ja presidentti hyväksyi esityksen 3.2. Laki tuli voimaan 8.2.2023.

Lakiuudistuksen myötä liitto tekee jäsenyhdistyksille uudet mallisäännöt, joissa huomioidaan uuden lain tuomat toimintamahdollisuudet.

Yhteenvetoa uudistuksen sisällöstä

Uusi laki mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen jäseneksi ottamisessa ja eroilmoituksen vastaanottamisessa. Yhdistyksen on mahdollista delegoida näiden asioiden hoitaminen hallitukselta esim. jäsenrekisteriä ylläpitävälle keskusliitolleen.

Hallinnollisen taakan keventämiseksi sallitaan kirjanpitolakia kevyempi tilinpito yhdistykselle, jonka vuosituotot ovat enintään 30 000 euroa ja joka ei harjoita liiketoimintaa. Tarkemmat säännökset tällaisen tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista ja vuosilaskelman sisällöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Kevyemmän tilinpidon sääntelyä voisi soveltaa aikaisintaan 1.7.2023 alkavalla tilikaudella. Lisäksi on hyvä huomioida, että mm. rahankeräyslupa tai jotkin avustukset edellyttävät yhdistykseltä jatkossakin kirjanpitolainsäädännön mukaista kirjanpitoa. Näiltä osin yhdistyksen tulee jatkossakin noudattaa niiden ehtoja.

Rekisteröimätöntä yhdistystä koskevaa yhdistyslain sääntelyä ei sisällytetty lakiuudistukseen. Niin sanottuja kevyitä toimintaryhmiä koskevaa ehdotusta ei ole uudistuksessa viety eteenpäin. Jatkossakin yhteisömuotoista kansalaistoimintaa järjestetään rekisteröidyn tai rekisteröimättömän yhdistyksen kautta.

Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022 voimaan 11.7.2022

Etäosallistumisen helpottaminen ja etäkokouksen salliminen on mahdollista osittaisuudistuksen myötä. 

Uusien säännösten mukaan etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista aina hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jollei sitä ole yhdistyksen säännöissä rajoitettu tai kielletty.

Yhdistyksen kokouksen järjestäminen ainoastaan verkkovälitteisesti ilman erillistä (läsnä)kokouspaikkaa on mahdollista, jos yhdistyksen säännöissä näin on säädetty. Lisäksi kaikilla osallistujilla pitää olla reaaliaikainen puhe- ja äänioikeus eli kaikki samat osallistumismahdollisuudet kuin perinteisessä yhdistyksen läsnäkokouksessa.  

Osittaisuudistus sisältää myös muita toimintaa helpottavia uudistuksia, mutta niiden käyttöönotto edellyttää pääsääntöisesti kirjausta yhdistyksen sääntöihin eli sääntömuutosta jäsenyhdistysten sääntöihin. Esimerkiksi säännöissä voidaan jatkossa määrätä, että jäsenet käyttävät erikseen mainituissa asioissa päätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. 

Pieni ele -keräys 2024: ilmoita yhdistyksesi mukaan 20.9. mennessä

Uusien yhdistysten ilmoittautuminen

Pieni tai suuri yhdistys, jokainen on tervetullut mukaan keräykseen omien resurssien mukaisesti. Lipasvuorot jaetaan kunkin yhdistyksen voimavarojen mukaan. Jos ette ole ollut aiemmin mukana, otamme teidät mukaan avosylin! Uusien mukaan tulevien yhdistysten ilmoittautumisia otetaan vastaan 20.9.2023 asti.

Yhdistysten tietojen päivitys syyskuussa

Jokainen keräyksessä mukana ollut yhdistys saa automaattisesti pieneltä eleeltä yhdistyspäivityspyynnön syksyn aikana. Päivityspyyntö lähtee myös niille yhdistyksille, jotka ovat olleet tauolla edellisessä keräyksessä.

 Lisätietoja

  • Keräyskoordinaattori Minna Lehtola vastaa myös kysymyksiin sähköpostitse info@pieniele.fi ja puhelimitse 0400 887 114 (soittoaika arkisin klo 9–10 ja 13–15).
  • Neuroliiton keräysyhteyshenkilöltä saa myös lisätietoja: Eila Niemi p. 040 7346 387, eila.niemi@neuroliitto.fi
Digitukea jäsenyhdistyksille

Syksystä 2022 alkaen Neuroliitto aloitti verkkotapaamisten sarjan, joiden tarkoituksena on helpottaa sähköisten ohjelmien ja työkalujen käyttöönottoa yhdistyksissä. Verkkotapaamisissa tukea antavat vapaaehtoiset jäsenyhdistysten aktiivit, jotka jakavat kokemuksiaan eri ohjelmista sekä antavat niihin käytön opastusta.

Ensimmäinen tapaaminen käsitteli etäkokousohjelmia ja toinen Facebookin ja Instagramin käyttöönottoa ja käyttöä yhdistyksissä. Verkkotapaamisten esitysmateriaalit löytyvät materiaalipankista Ohjeet ja suositukset -otsikon alta kohdasta Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat.

Verkkotapaamiset jatkuvat vuonna 2023 ja tulevat materiaalit löytyvät samasta paikasta.

Ohjelmistolahjoitukset

TechSoup Suomen (techsoup.fi) mm. yhdistykset voivat saada laadukkaita IT-ohjelmistoja lahjoituksina. Osa ohjelmistoista on ilmaisia, osan saa alennettuun hintaan tai hallinnollista maksua vastaan. Ohjemistotarjontaan kuuluu mm. sähköisen allekirjoituksen ohjelma DocuSign.

  • TechSoupin esitysdiat löytyvät materiaalipankista Videot ja esitykset -otsikon alta kohdasta Luentomateriaalit.
Kerhot ja vertaisryhmät digiaikaan Googlen ilmaistyökaluilla?

Googlen työkalut ovat ilmaisia ja helppokäyttöisiä kokonaisuuksia, joiden avulla on mahdollista jouhevoittaa kerhon tai vertaisryhmän sekä yhdistyksen toimintaa.

Google Drive on pilvipalvelu, joka mahdollistaa dokumenttien säilömisen siten, että ne ovat käytössä kaikilla niitä tarvitsevilla kaikkialla, missä heillä on internetyhteys käytössään. Tiedostoja voi jakaa kansioittain tai yksittäisinä dokumentteina joko suoraan ihmisten gmail-tunnuksille tai linkkinä, jota voi käyttää kuka tahansa. Lisäksi Drive mahdollistaa dokumenttien ja tiedostojen editoinnin yhteisesti, mikä helpottaa esimerkiksi toimintasuunnitelmien ja -kertomusten laatimista.

GoogleMeet on työkalu minkä avulla pidät video tapaamisia siellä missä sinä olet. Voit kutsua koolle vaikka koko vertaisryhmän ja rupatella samoista asioista kun kasvotusten. Meet on turvallinen työkalu sillä se salaa yhteyden niin ettei tapaamiseen pääse kutsumattomia vieraita. Voitte siis olla samaan aikaan vaikka kuinka isossa konferenssissa vaikka istuisitte kotisohvalla.

Google Forms on kyselytyökalu, jolla saa helposti luotua tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä kyselyitä moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi tapahtumailmoittautumisiin, kerhon ilmoittautumisiin tai palautteisiin. Vastaukset tallentuvat Google Driveen, mistä ne saa ulos näppärästi Excel-taulukkona jatkotyöstöä varten.

Google Keep on muistiinpanosovellus, jonka avulla voidaan tehdä listoja ja muistilappuja. Sovellus toimii hyvin mobiililaitteissa ja muistilappuja voidaan jakaa haluttujen henkilöiden kesken. Sovellusta voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtuman suunnittelussa yhteisenä muistilistana, josta kaikki näkevät, mitkä asiat on tehty ja mitä on vielä jäljellä.

Ohjeita sekä ohjelmia etäkokouksiin ja -tapaamisiin

Etäkokous- ja etätapaamisohjelmia

Etäkokousten sekä etävertaistapaamisten helpottamiseksi kokosimme yhteen tietoa käytettävissä olevista ilmaisista ohjelmista. Materiaalissa on perustietoa sekä linkkejä tarkempiin käyttöohjeisiin.

Opintokeskus Sivis järjesti huhtikuussa 2020 webinaarin, jossa tutustuttiin erityisesti Teamsin käyttöön.

Yhdistysten hallituksen kokoukset etänä

Neuroliitto on tehnyt kaksi ohjetta hallituksen etäkokouksen järjestämiseen:

Nämä löydät materiaalipankista ”Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat” -kohdasta.

Verottajan ohjeet: Yhdistys, näin valtuutat

Muun muassa yhdistyksen maksamien palkkioiden ja niihin liittyvien työnantajakulujen hoitaminen sähköisesti onnistuu, kun yhdistys hakee Suomi.fi-valtuuttamispalvelussa nimenkirjoittajille valtuuttamisvaltuudet. He puolestaan voivat hakea asiointivaltuudet esim. yhdistyksen taloudenhoitajalle, joka käytännössä hoitaa veroasiat tulorekisterissä.

Et tarvitse Suomi.fi-valtuutta yhdistyksen veroasioiden hoitamiseen, jos yhdistysrekisteriin on merkitty, että olet yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai sinulla on nimenkirjoitusoikeus yksin.

Verottajan ohjeen valtuuksien hakemiseen ja valtuuttamiseen yhdistyksessä löydät verohallinnon sivuilta.