facebook pixel

Yhdistysaktiivin työkalupakki

Tästä osiosta löydät yhdistystoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, tietoa ja työkaluja. Osa sivuista on yhdistysaktiiveille suunnattuja suojattuja sivuja. Näiden sivujen kohdalla tarvitset käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivu pyytää niitä silloin automaattisesti. Voit tutustua myös työkalupakin sivukarttaan.

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia Yhdistysaktiivin työkalupakkiin, mutta toimit aktiivisesti omassa yhdistyksessäsi esim. puheenjohtajana, sihteerinä, ryhmän- tai kerhonohjaajana, jäsen-, liikunta- tai keräysvastaavana tai muussa tehtävässä, voit pyytää tunnukset Maaria Lillbergiltä.

Kun olet käyttänyt tunnuksia, muistathan kirjautua ulos järjestelmästä ennen kuin teet verkkokauppaostoksia Neuroliiton nettikaupassa.

Ajankohtaista

Koulutukset ja tapaamiset yhdistysaktiiveille Neuroliiton tapahtumakalenterissa

Neuroliiton tapahtumista löydät tiedot tapahtumakalenterista. Kalenterista löydät myös yhdistysaktiiveille tarkoitetut tapaamiset ja koulutukset. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu Neuroliiton tapahtumiin.

Pieni ele -keräys 2023 – Pyydä vapaaehtoisia lipasvahdeiksi

Käynnistä lipasvahtien pyytäminen hyvissä ajoin

Seuraava pieni ele -keräys järjestetään 22.–28.3. ja 2.4.2023 eduskuntavaalien aikaan äänestyspisteillä.

Keräyksessä mukana olevien neuroyhdistysten avuksi on tehty ilmoittautumislomake, jolla jäsenet ja muut henkilöt voivat kertoa halustaan toimia vapaaehtoisena lipasvahtina. Digilomakkeen linkkiä voi jakaa vapaasti yhdistyksen omissa viestintäkanavissa esim. verkkosivuilla, jäsentiedotteissa, some-kanavissa ja vaikka yhdistyksen sähköpostin allekirjoitusosassa. 

Keräyksestä tiedotetaan lisää lähempänä eduskuntavaaleja, mutta vapaaehtoisten etsiminen kannattaa aloittaa jo hyvissä ajoin. 

Ilmoittautumiset vastaanottaa Neuroliiton järjestöpäällikkö. Tiedot välitetään suoraan sille yhdistykselle, jonka vapaaehtoisena henkilö haluaa toimia. Yhdistys ottaa yhteyttä ilmoittautuneeseen ja sopii asiasta hänen kanssaan tarkemmin.

Neuroliiton verkkosivuilla pieni ele -lipasvahdiksi ilmoittautumisesta ja lomakkeesta kerrotaan mm. Tule vapaaehtoiseksi -sivulla.

Pieni ele -keräystoimisto tuottaa tiedotusmateriaalia keräystä varten ja vastaa erityisesti suurelle yleisölle suunnatusta viestinnästä. Lahjoittajille suunnattu viestintä käynnistyy vuodenvaihteessa.

Lue lisää: Mikä on pieni ele -keräys ja miten olemme siinä mukana?

Yhdistyslain uudistus eduskunnan käsittelyssä 11.10.2022

Yhdistyslain uudistus eduskunnan käsittelyssä 11.10.2022

Eduskunnassa 11.10.2022 käydyn lähetekeskustelun jälkeen ehdotus lähetettiin lakivaliokunnan käsittelyyn. Uudistuksessa ehdotetaan digitalisaation mahdollisuuksien hyödyntämistä jäseneksi ottamisessa ja eroilmoituksen vastaanottamisessa. Lisäksi helpotetaan jäsen- ja liittoäänestyksen käyttöä yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinnassa.

Hallinnollisen taakan keventämiseksi sallittaisiin kirjanpitolakia kevyempi tilinpito yhdistykselle, jonka vuosituotot ovat enintään 30 000 euroa ja joka ei harjoita liiketoimintaa. Tarkemmat säännökset tällaisen tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista ja vuosilaskelman sisällöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Kevyemmän tilinpidon sääntelyä voisi soveltaa aikaisintaan 1.7.2023 alkavalla tilikaudella. Lisäksi lähetekeskustelussa todettiin, että mm. rahankeräyslupa tai jotkin avustukset edellyttävät yhdistykseltä kirjanpitolainsäädännön mukaista kirjanpitoa. Näiltä osin yhdistyksen tulee jatkossakin noudattaa niiden ehtoja.

Rekisteröimätöntä yhdistystä koskevaa yhdistyslain sääntelyä ei ehdoteta muutettavaksi eli ns. kevyitä toimintaryhmiä koskevaa ehdotusta ei ole uudistuksessa viety eteenpäin. Jatkossakin yhteisömuotoista kansalaistoimintaa järjestetään rekisteröidyn tai rekisteröimättömän yhdistyksen kautta.

Yhdistyslain muutosta esitetään tulevaksi voimaan 1.1.2023

Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022 voimaan 11.7.2022

Etäosallistumisen helpottaminen ja etäkokouksen salliminen on mahdollista osittaisuudistuksen myötä.  Uudistus on laajempi kuin kesäkuun loppuun saakka voimassa olleet poikkeusäännökset.   

Uusien säännösten mukaan etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista aina hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jollei sitä ole yhdistyksen säännöissä rajoitettu tai kielletty.

Yhdistyksen kokouksen järjestäminen ainoastaan verkkovälitteisesti ilman erillistä (läsnä)kokouspaikkaa on mahdollista, jos yhdistyksen säännöissä näin on säädetty. Lisäksi kaikilla osallistujilla pitää olla reaaliaikainen puhe- ja äänioikeus eli kaikki samat osallistumismahdollisuudet kuin perinteisessä yhdistyksen läsnäkokouksessa.  

Osittaisuudistus sisältää myös muita toimintaa helpottavia uudistuksia, mutta niiden käyttöönotto edellyttää pääsääntöisesti kirjausta yhdistyksen sääntöihin eli sääntömuutosta jäsenyhdistysten sääntöihin. Esimerkiksi säännöissä voidaan jatkossa määrätä, että jäsenet käyttävät erikseen mainituissa asioissa päätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. 

Muilta osin 2020-2021 valmisteilla olleen yhdistyslain kokonaisuudistuksen etenemisen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Hallituksen esitys asiasta oli alun perin tarkoitus antaa syysistuntokaudella 2022. Esitys on parhaillaan lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltävänä. 

Kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhdistysten kokouksia ja muita vastaavia kokouksia

Aluehallintovirasto on muuttanut 15.3.2021 tulkintaansa (sttinfo.fi) eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia kuten yhdistysten kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus.

Ehdokkaiden nimeäminen Neuroliiton liittovaltuustoon 2023–2025

Ehdokkaiden nimeäminen Neuroliiton liittovaltuustoon 2023–2025

Yhdistys valitsee joka kolmas vuosi syys- tai kevätkokouksessa, säännöissään mainitulla tavalla ehdokkaat (1 jäsen ja hänelle 2 varajäsentä) Neuroliiton liittovaltuustoon. Edustajien nimet ja yhteystiedot toimitetaan liittoon välittömästi kokouksen jälkeen, mutta ehdottomasti viimeistään 14.4.2023.

Liiton sääntöuudistuksen yhteydessä 2020 valitun liittovaltuuston toimikausi päättyy vuoden 2023 liittovaltuuston kevätkokouksen alkuun. Uusi liittovaltuusto aloittaa toimikautensa kevätkokouksesta 2023.

  • Kahden kokouksen yhdistyksiä suositellaan valitsemaan edustajansa liittovaltuustoon 2023-2025 yhdistyksen syyskokouksessa 2022.
  • Yhden kokouksen yhdistyksille edustajan valinnan tekeminen liittovaltuustoon 2023-2025 on mahdollista yhdistyksen vuosikokouksessa 2023. Samalla on pidettävä huolta, että yhdistyksen vuosikokous pidetään hyvissä ajoin, viimeistään huhtikuun alussa, jotta yhdistys saa toimitettua liittoon tiedon valituista henkilöistä yhteystietoineen. Nämä tiedot tarvitaan, jotta valtuuston kokouskutsu asiakirjoineen voidaan toimittaa yhdistyksen edustajalle liiton sääntöjen määräämässä aikataulussa.
Sähköiset palvelut jäsenyhdistyksille

Järjestötoiminnan neuvottelukunnan ja Narikka-hankkeen ohjausryhmän yhteiskokouksessa joulukuussa 2021 esiteltiin TechSoup Suomen (techsoup.fi) sähköisten ohjelmistopalvelujen tarjontaa yhdistyksille.

  • TechSoupin esitysdiat löytyvät materiaalipankista Videot ja esitykset -otsikon alta kohdasta Luentomateriaalit.

TechSoup Suomi on voittoa tavoittelematon organisaatio ja se on Allianssin koordinoima palvelu. TechSoupin kautta mm. yhdistykset voivat saada laadukkaita IT-ohjelmistoja lahjoituksina. Osa ohjelmistoista on ilmaisia, osan saa alennettuun hintaan tai hallinnollista maksua vastaan. Ohjemistotarjontaan kuuluu mm. sähköisen allekirjoituksen ohjelma DocuSign.

Kerhot ja vertaisryhmät digiaikaan Googlen ilmaistyökaluilla?

Googlen työkalut ovat ilmaisia ja helppokäyttöisiä kokonaisuuksia, joiden avulla on mahdollista jouhevoittaa kerhon tai vertaisryhmän sekä yhdistyksen toimintaa.

Google Drive on pilvipalvelu, joka mahdollistaa dokumenttien säilömisen siten, että ne ovat käytössä kaikilla niitä tarvitsevilla kaikkialla, missä heillä on internetyhteys käytössään. Tiedostoja voi jakaa kansioittain tai yksittäisinä dokumentteina joko suoraan ihmisten gmail-tunnuksille tai linkkinä, jota voi käyttää kuka tahansa. Lisäksi Drive mahdollistaa dokumenttien ja tiedostojen editoinnin yhteisesti, mikä helpottaa esimerkiksi toimintasuunnitelmien ja -kertomusten laatimista.

GoogleMeet on työkalu minkä avulla pidät video tapaamisia siellä missä sinä olet. Voit kutsua koolle vaikka koko vertaisryhmän ja rupatella samoista asioista kun kasvotusten. Meet on turvallinen työkalu sillä se salaa yhteyden niin ettei tapaamiseen pääse kutsumattomia vieraita. Voitte siis olla samaan aikaan vaikka kuinka isossa konferenssissa vaikka istuisitte kotisohvalla.

Google Forms on kyselytyökalu, jolla saa helposti luotua tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä kyselyitä moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi tapahtumailmoittautumisiin, kerhon ilmoittautumisiin tai palautteisiin. Vastaukset tallentuvat Google Driveen, mistä ne saa ulos näppärästi Excel-taulukkona jatkotyöstöä varten.

Google Keep on muistiinpanosovellus, jonka avulla voidaan tehdä listoja ja muistilappuja. Sovellus toimii hyvin mobiililaitteissa ja muistilappuja voidaan jakaa haluttujen henkilöiden kesken. Sovellusta voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtuman suunnittelussa yhteisenä muistilistana, josta kaikki näkevät, mitkä asiat on tehty ja mitä on vielä jäljellä.

Ohjeita sekä ohjelmia etäkokouksiin ja -tapaamisiin

Etäkokous- ja etätapaamisohjelmia

Etäkokousten sekä etävertaistapaamisten helpottamiseksi kokosimme yhteen tietoa käytettävissä olevista ilmaisista ohjelmista. Materiaalissa on perustietoa sekä linkkejä tarkempiin käyttöohjeisiin.

Opintokeskus Sivis järjesti huhtikuussa 2020 webinaarin, jossa tutustuttiin erityisesti Teamsin käyttöön.

Yhdistysten hallituksen kokoukset etänä

Neuroliitto on tehnyt kaksi ohjetta hallituksen etäkokouksen järjestämiseen:

Nämä löydät materiaalipankista ”Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat” -kohdasta.

Verottajan ohjeet: Yhdistys, näin valtuutat

Muun muassa yhdistyksen maksamien palkkioiden ja niihin liittyvien työnantajakulujen hoitaminen sähköisesti onnistuu, kun yhdistys hakee Suomi.fi-valtuuttamispalvelussa nimenkirjoittajille valtuuttamisvaltuudet. He puolestaan voivat hakea asiointivaltuudet esim. yhdistyksen taloudenhoitajalle, joka käytännössä hoitaa veroasiat tulorekisterissä.

Et tarvitse Suomi.fi-valtuutta yhdistyksen veroasioiden hoitamiseen, jos yhdistysrekisteriin on merkitty, että olet yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai sinulla on nimenkirjoitusoikeus yksin.

Verottajan ohjeen valtuuksien hakemiseen ja valtuuttamiseen yhdistyksessä löydät verohallinnon sivuilta.