facebook pixel

Yhdistysaktiivin työkalupakki

Tästä osiosta löydät yhdistystoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, tietoa ja työkaluja. Osa sivuista on yhdistysaktiiveille suunnattuja suojattuja sivuja. Näiden sivujen kohdalla tarvitset käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivu pyytää niitä silloin automaattisesti. Voit tutustua myös työkalupakin sivukarttaan.

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia Yhdistysaktiivin työkalupakkiin, mutta toimit aktiivisesti omassa yhdistyksessäsi esim. puheenjohtajana, sihteerinä, ryhmän- tai kerhonohjaajana, jäsen-, liikunta- tai keräysvastaavana tai muussa tehtävässä, voit pyytää tunnukset Ville Keskiseltä.

Kun olet käyttänyt tunnuksia, muistathan kirjautua ulos järjestelmästä ennen kuin teet verkkokauppaostoksia Neuroliiton nettikaupassa.

Ajankohtaista

Vastaa kyselyyn Yhdistysaktiivin työkalupakin käyttäjäkokemuksesta

Työkalupakkiin on vuosien kuluessa lisätty runsaasti sisältöä. Nyt on hyvä hetki pysähtyä arvioimaan, mihin suuntaan tämän ekstranetin kanssa seuraavaksi mennään. Kehitetäänkö toiminnallisuutta, rakennetta, tietojen löydettävyyttä, sisältöjä vai jotain muuta, jotta yhdistysaktiivin työkalupakki parhaiten tukisi yhdistystoimijoita?

Kyselyyn vastaamalla voit samalla ilmoittaudu mukaan Yhdistysaktiivin työkalupakin kehittämiseen v. 2024. Kehittämiseen voi osallistua voi mm. vastaamalla kyselyihin tai osallistumalla työpajatyöskentelyyn verkossa tai lähitapaamisena tai toimimalla testaajana.

Vastaa kyselyyn tästä

Neuroliitolla uusi kumppani apuna jäsenrekisterin hoidossa

Palvelukanavat pysyvät ennallaan

Jäsenasioihín liittyvä asiakaspalvelu on käytettävissä arkipäivisin (ma–pe) klo 12─16 välisenä aikana. Jäsenrekisterin asiakaspalvelun puhelinnumero on edelleen 040 7149 733 ja sähköpostiosoite on jasenasiat@neuroliitto.fi.

Puheluun tai sähköpostiviestiin vastaa uusi henkilö Membri Oy -nimisestä yhtiöstä, joka 12.2.2024 alkaen hoitaa yhdistysten jäsenrekistereihin liittyviä asiakaspalvelutehtäviä. Keskitetyn järjestörekisterin rekisterinpidosta vastaa edelleen entiseen tapaan Neuroliitto.

Jäsen- ja vapaaehtoisvastaavien tukipyynnöt rekisteriohjelman käyttöön ensisijassa sähköpostilla

Jäsen- ja varajäsenvastaavia, vapaaehtois- ja varavapaaehtoisvastaavia pyydämme lähettämään jäsenrekisteriohjelmaa koskevat tukipyynnöt ensisijassa sähköpostilla osoitteeseen jasenasiat@neuroliitto.fi. Akuuteissa tukipyynnöissä on mahdollista kysyä neuvoa myös puhelimitse. Jäsenrekisteriohjelman käyttäjätuen yhteystiedot on lähetetty suoraan jäsen- ja vapaaehtoisvastaaville.

Maailman MS-päivä 2024: Anna palautetta!

Vuoden 2024 Maailman MS-päivä on takana, joten on aika kerätä palautetta. Palautteet auttavat ensi vuoden kampanjoinnin ja toiminnan suunnittelussa. Anna palautteesi vastaamalla tähän kyselyyn: Maailman MS-päivän 2024 palautteet yhdistyksiltä (webropol.com)

Vastaathan kyselyyn kesäkuun aikana. Olemme kiitollisia jokaisesta palautteesta!

Lue lisää Maailman MS-päivän yhdistyksille tarkoitetulta infosivulta: neuroliitto.fi/yhdistykset/ms-paiva

Neuroaapinen

Neuroaapinen eli Neuroliiton jäsenyhdistysten erikoissanaston selitykset.

Neuroaapinen on ns. neuro-suomi sanakirja. Siihen on koottu kaikki Neuroliiton ja jäsenyhdistysten käyttämät sanat ja termit, joita uusi aktiivitoimija tarvitsee tullessaan mukaan yhdistyksen hallitustyöskentelyyn. Neuroaapisesta löytyy kaikkia liiton jäsenyhdistyksiä koskevia sanoja, jotka löytyvät sivulta aakkostettuna. Tutustu Neuroaapiseen tästä.

Koulutukset ja tapaamiset yhdistysaktiiveille Neuroliiton tapahtumakalenterissa

Neuroliiton tapahtumista löydät tiedot tapahtumakalenterista. Kalenterista löydät myös yhdistysaktiiveille tarkoitetut tapaamiset ja koulutukset. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu Neuroliiton tapahtumiin.

Muistuta e-laskumahdollisuudesta jäsenmaksun maksamisessa

Tilaa e-lasku jäsenmaksun maksamiseen

E-lasku on sähköinen lasku, joka toimitetaan verkkopankkiisi. Verkkopankissa voit tarkistaa laskun ennen maksamista ja laskut pysyvät tallessa verkkopankin arkistossa.

  1. Ellet vielä käytä e-laskua verkkopankissa, tee e-laskusopimus omassa verkko- tai mobiilipankissasi. Kirjaudu verkkopankkiisi ja etsi valikoista kohta ”E-laskut”, ”E-laskusopimukset” tai ”Tilaa ja hallitse e-laskuja”.
  2. Hae laskuttaja nimellä Neuroliitto → valitse laskuttajaksi NEUROLIITTO RY Jäsenmaksu tai lehtimaksu, jotta maksu kohdistuu järjestelmässä oikein jäsenmaksujen tilille. Täytä verkkopankkisi pyytämät laskun maksamiseen liittyvät tiedot, jotka löytyvät paperisesta laskusta.
  3. Tämän jälkeen saat laskut jatkossa suoraan verkkopankkiisi. Ilmoitus e-laskusta näkyy verkkopankkisi etusivulla tai mobiilipankin sisääntulonäkymässä.
  4. Tarkista laskun sisältö ja hyväksy se eräpäivään mennessä. Voit valita e-laskuun myös automaattisen veloituksen, jolloin erillistä hyväksyntää ei tarvita.

E-laskun hyödyt

  • Kun lasku toimitetaan suoraan verkkopankkiisi, laskun tiedot ovat automaattisesti oikein, eikä näppäilyvirheitä tapahdu.
  • Laskut arkistoituvat automaattisesti verkkopankkiisi. E-lasku sisältää aina myös sähköisen kopion varsinaisesta laskusta.
  • Maksaminen on helppoa ja laskun voi vastaanottaa missä vain, tarvitset ainoastaan nettiyhteyden ja pankkitunnukset.
  • E-lasku on sinulle maksuton.
  • E-lasku on paperittomana ympäristöystävällinen vaihtoehto.
Yhdistyslain uudistukset ja mikroyhdistysten tilinpitoasetus

Valtioneuvoston asetus mikroyhdistysten tilinpidosta

Uusi asetus mikroyhdistysten tilinpidosta (887/2023) tuli voimaan 30.6. Sitä sovelletaan tilinpitoon tilikaudella, joka alkaa 1.7.2023 tai sen jälkeen. Mikroyhdistys ei ole velvollinen pitämään kirjanpitolain mukaista kahdenkertaista kirjanpitoa. Yhdistyksen tulee ottaa huomioon, että avustuksen antaja tai toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin esim. rahankeräysluvan myöntämiseksi edellyttää, että mikroyhdistys laatii kahdenkertaisen kirjanpidon.  Ennen kuin tieto STEAn, hyvinvointialueiden ja kuntien avustusten myöntämisedellytysten suhtautumisesta uuteen mikroyhdistysten tilinpitoon on selvillä, emme suosittele yhdistyksiä muuttamaan kirjanpitoaan.

Yhteenvetoa uudistuksen sisällöstä

Mikroyhdistyksen tilinpidon on perustuttava tiliotteeseen taikka tiliotteen tietoihin. Rahamääräisten tapahtumien on ilmettävä tiliotteelta ja ne on voitava yhdistää asianomaiseen kuittiin tai muuhun tositteeseen.

Mikroyhdistyksen varainkäytön ja -hankinnan on perustuttava tilimaksuihin.

Arvoltaan vähäisten maksusuoritusten vastaanottamiseksi mikroyhdistys voi pitää käteiskassaa. Vähäisenä käteiskassan yhteismääränä on pidettävä enintään 300 euroa, jollei yhdistyksen kokous päätä pienemmästä yhteismäärästä.

Yhdistyslain muutokset tulivat voimaan 8.2.2023

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 200/2022 vp yhdistyslain muuttamisesta 13.1.  ja presidentti hyväksyi esityksen 3.2. Laki tuli voimaan 8.2.2023.

Lakiuudistuksen myötä liitto tekee jäsenyhdistyksille uudet mallisäännöt, joissa huomioidaan uuden lain tuomat toimintamahdollisuudet.

Yhteenvetoa uudistuksen sisällöstä

Uusi laki mahdollistaa digitalisaation hyödyntämisen jäseneksi ottamisessa ja eroilmoituksen vastaanottamisessa. Yhdistyksen on mahdollista delegoida näiden asioiden hoitaminen hallitukselta esim. jäsenrekisteriä ylläpitävälle keskusliitolleen.

Hallinnollisen taakan keventämiseksi sallitaan kirjanpitolakia kevyempi tilinpito yhdistykselle, jonka vuosituotot ovat enintään 30 000 euroa ja joka ei harjoita liiketoimintaa. Tarkemmat säännökset tällaisen tilinpidon järjestelyistä ja sisällöstä sekä tilinpidon kaavoista ja vuosilaskelman sisällöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella. Kevyemmän tilinpidon sääntelyä voisi soveltaa aikaisintaan 1.7.2023 alkavalla tilikaudella. Lisäksi on hyvä huomioida, että mm. rahankeräyslupa tai jotkin avustukset edellyttävät yhdistykseltä jatkossakin kirjanpitolainsäädännön mukaista kirjanpitoa. Näiltä osin yhdistyksen tulee jatkossakin noudattaa niiden ehtoja.

Rekisteröimätöntä yhdistystä koskevaa yhdistyslain sääntelyä ei sisällytetty lakiuudistukseen. Niin sanottuja kevyitä toimintaryhmiä koskevaa ehdotusta ei ole uudistuksessa viety eteenpäin. Jatkossakin yhteisömuotoista kansalaistoimintaa järjestetään rekisteröidyn tai rekisteröimättömän yhdistyksen kautta.

Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022 voimaan 11.7.2022

Etäosallistumisen helpottaminen ja etäkokouksen salliminen on mahdollista osittaisuudistuksen myötä. 

Uusien säännösten mukaan etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista aina hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jollei sitä ole yhdistyksen säännöissä rajoitettu tai kielletty.

Yhdistyksen kokouksen järjestäminen ainoastaan verkkovälitteisesti ilman erillistä (läsnä)kokouspaikkaa on mahdollista, jos yhdistyksen säännöissä näin on säädetty. Lisäksi kaikilla osallistujilla pitää olla reaaliaikainen puhe- ja äänioikeus eli kaikki samat osallistumismahdollisuudet kuin perinteisessä yhdistyksen läsnäkokouksessa.  

Osittaisuudistus sisältää myös muita toimintaa helpottavia uudistuksia, mutta niiden käyttöönotto edellyttää pääsääntöisesti kirjausta yhdistyksen sääntöihin eli sääntömuutosta jäsenyhdistysten sääntöihin. Esimerkiksi säännöissä voidaan jatkossa määrätä, että jäsenet käyttävät erikseen mainituissa asioissa päätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. 

Digiapua jäsenyhdistyksille ja vertaisryhmille

Syksyllä 2022 Neuroliitto aloitti verkkotapaamisten sarjan, joiden tarkoituksena on helpottaa sähköisten ohjelmien ja työkalujen käyttöönottoa yhdistyksissä.

Etäkokousohjelmia ja Facebookin sekä Instagramin käyttöä yhdistyksissä koskevien verkkotapaamisten esitysmateriaalit löytyvät materiaalipankin kohdasta Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat.

Ohjelmistolahjoitukset

TechSoup Suomen (techsoup.fi) mm. yhdistykset voivat saada laadukkaita IT-ohjelmistoja lahjoituksina. Osa ohjelmistoista on ilmaisia, osan saa alennettuun hintaan tai hallinnollista maksua vastaan. Ohjemistotarjontaan kuuluu mm. sähköisen allekirjoituksen ohjelma DocuSign.

  • TechSoupin esitysdiat löytyvät materiaalipankista Videot ja esitykset -otsikon alta kohdasta Luentomateriaalit.

Googlen ilmaistyökalut yhdistysten ja vertaisryhmien apuna

Google Drive on pilvipalvelu, joka mahdollistaa dokumenttien säilömisen siten, että ne ovat käytössä kaikilla niitä tarvitsevilla kaikkialla, missä heillä on internetyhteys käytössään. Tiedostoja voi jakaa kansioittain tai yksittäisinä dokumentteina joko suoraan ihmisten gmail-tunnuksille tai linkkinä, jota voi käyttää kuka tahansa. Lisäksi Drive mahdollistaa dokumenttien ja tiedostojen editoinnin yhteisesti, mikä helpottaa esimerkiksi toimintasuunnitelmien ja -kertomusten laatimista.

GoogleMeet on työkalu minkä avulla pidät video tapaamisia siellä missä sinä olet. Voit kutsua koolle vaikka koko vertaisryhmän ja rupatella samoista asioista kun kasvotusten. Meet on turvallinen työkalu sillä se salaa yhteyden niin ettei tapaamiseen pääse kutsumattomia vieraita. Voitte siis olla samaan aikaan vaikka kuinka isossa konferenssissa vaikka istuisitte kotisohvalla.

Google Forms on kyselytyökalu, jolla saa helposti luotua tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä kyselyitä moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi tapahtumailmoittautumisiin, kerhon ilmoittautumisiin tai palautteisiin. Vastaukset tallentuvat Google Driveen, mistä ne saa ulos näppärästi Excel-taulukkona jatkotyöstöä varten.

Google Keep on muistiinpanosovellus, jonka avulla voidaan tehdä listoja ja muistilappuja. Sovellus toimii hyvin mobiililaitteissa ja muistilappuja voidaan jakaa haluttujen henkilöiden kesken. Sovellusta voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtuman suunnittelussa yhteisenä muistilistana, josta kaikki näkevät, mitkä asiat on tehty ja mitä on vielä jäljellä.

Ohjeita sekä ohjelmia etäkokouksiin ja -tapaamisiin

Etäkokous- ja etätapaamisohjelmia

Etäkokousten sekä etävertaistapaamisten helpottamiseksi kokosimme yhteen tietoa käytettävissä olevista ilmaisista ohjelmista. Materiaalissa on perustietoa sekä linkkejä tarkempiin käyttöohjeisiin.

Opintokeskus Sivis järjesti huhtikuussa 2020 webinaarin, jossa tutustuttiin erityisesti Teamsin käyttöön.

Yhdistysten hallituksen kokoukset etänä

Neuroliitto on tehnyt kaksi ohjetta hallituksen etäkokouksen järjestämiseen:

Nämä löydät materiaalipankista ”Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat” -kohdasta.

Verottajan ohjeet: Yhdistys, näin valtuutat

Muun muassa yhdistyksen maksamien palkkioiden ja niihin liittyvien työnantajakulujen hoitaminen sähköisesti onnistuu, kun yhdistys hakee Suomi.fi-valtuuttamispalvelussa nimenkirjoittajille valtuuttamisvaltuudet. He puolestaan voivat hakea asiointivaltuudet esim. yhdistyksen taloudenhoitajalle, joka käytännössä hoitaa veroasiat tulorekisterissä.

Et tarvitse Suomi.fi-valtuutta yhdistyksen veroasioiden hoitamiseen, jos yhdistysrekisteriin on merkitty, että olet yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai sinulla on nimenkirjoitusoikeus yksin.

Verottajan ohjeen valtuuksien hakemiseen ja valtuuttamiseen yhdistyksessä löydät verohallinnon sivuilta.