Yhdistysaktiivin työkalupakki

Tästä osiosta löydät yhdistystoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, tietoa ja työkaluja. Osa sivuista on yhdistysaktiiveille suunnattuja suojattuja sivuja. Näiden sivujen kohdalla tarvitset käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivu pyytää niitä silloin automaattisesti. Voit tutustua myös työkalupakin sivukarttaan.

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia Yhdistysaktiivin työkalupakkiin, mutta toimit aktiivisesti omassa yhdistyksessäsi esim. puheenjohtajana, sihteerinä, ryhmän- tai kerhonohjaajana, jäsen-, liikunta- tai keräysvastaavana tai muussa tehtävässä, voit pyytää tunnukset Maaria Lillbergiltä.

Kun olet käyttänyt tunnuksia, muistathan kirjautua ulos järjestelmästä ennen kuin teet verkkokauppaostoksia Neuroliiton nettikaupassa.

Ajankohtaista

Neuroliiton tapahtumakalenteri

Neuroliiton tapahtumista löydät tiedot tapahtumakalenterista. Kalenterin kautta ilmoittaudutaan myös järjestökoulutuksiin.

alt=""

Pieni ele -keräys kuntavaalien yhteydessä 2021

Lipaskeräys on vuoden 2021 kunnallisvaalien aikaan äänestyspaikoilla ennakkoäänestyksessä 17.-13.4. ja vaalipäivänä 18.4.

Pieni ele -keräystoimisto on ollut yhteydessä alkuvuodesta 2021 Oikeusministeriön vaalijohtajan kanssa muutamaan otteeseen koronaohjeistuksista. Keräystä voidaan toteuttaa äänestyspaikoilla, kun lipasvahdeilla on maskit ja sopiva, turvallinen paikka. Keräyspisteet eivät yleisestikään ole ruuhkaisia, joten turvavälit jne. säilyvät hyvin. Oikeusministeriö ohjeistaa keskusvaalilautakunnat samaan tapaan kuin aiemminkin Pieni ele -keräyksen osalta.
Keräykseen on saatu mukaan 264 kuntaa eli keräysvastaavat kaikista mukana olevista yhdistyksistä näihin kuntiin. Heistä 16 hoitaa myös naapurikunnan keräyksen. Suomessa kuntia on 310 eli 46 kunnassa ei ensi vuoden kuntavaalien yhteydessä tehdä Pieni ele -keräystä lainkaan. 
Vuonna 2019 paras tuotto Neuroliiton yhdistyksistä oli lähes 3000 euroa. Kokonaisuutena yhdistykset keräsivät 2019 Pieni ele -lahjoituksia tärkeään paikallistoimintaansa 59 000 euroa. Hieno saavutus!

Kysy lisää

info@pieniele.fi
Pieni ele -keräyskoordinaattori Minna Lehtola, p. 040 088 7114.

Lisätietoa

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot yhdistyksissä – Huom! Uusi laki voimaan 3.10.2020–30.6.2021

Uusi laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista voimaan 3.10.2020–30.6.2021

Uusi Laki väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, osuuskuntalaista, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi (677/2020) on jatkoa epidemian johdosta keväällä säädetylle määräaikaiselle laille. Uusi laki on voimassa 3.10.2020–30.6.2021. Sitä sovelletaan sellaiseen kokoukseen, johon kutsu on toimitettu tämän lain mukaisena ja joka pidetään tämän lain voimassa ollessa. Uuden lain myötä yhdistykset voivat sallia kokouksissaan etäosallistumisen ja asiamiehen käytön. Yhdistyksen hallitus voi päättää, että 30.6.2021 mennessä järjestettävään yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kaksi viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä.  Huom!  Uusi laki ei anna mahdollisuutta poiketa kokousten pitämisen määräajoista, jotka on määritetty yhdistyksen säännöissä. Yhdistyksiä koskeva sääntely löytyy § 4.

Lisätietoa Finlex.fi-sivustolta

Etäkokous- ja etätapaamisohjelmia

Etäkokousten sekä etävertaistapaamisten helpottamiseksi kokosimme yhteen tietoa käytettävissä olevista ilmaisista ohjelmista. Materiaalissa on perustietoa sekä linkkejä tarkempiin käyttöohjeisiin.

Opintokeskus Sivis järjesti huhtikuussa 2020 webinaarin, jossa tutustuttiin erityisesti Teamsin käyttöön.

Webinaarit yhdistysten kokousten järjestämisestä

Kevään aikana  yhdistyksissä on pohdittu kevät/vuosikokouksen järjestämiseen liittyviä asioita.

Opintokeskus Sivis toteutti kaksi webinaaria, joissa asiantuntijana toimii Sosten lakimies Patrik Metsätähti. Voit katsoa webinaarien tallenteet alla olevista linkeistä.

  1. webinaari: Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana. Webinaarissa kerrottiin millaisia toimintavaihtoehtoja yhdistysten hallituksilla on, ja mitä niiden tulisi yhdistyslainsäädännön suhteen huomioida tehdessään päätöksiä yhdistysten kevätkokouksen järjestämisestä. Webinaarissa käsiteltiin myös, millaisia toimia etäosallistumisen mahdollistuminen vaatii.
  2. webinaari: Yhdistyksen kokoukset poikkeustilanteessa – te kysyitte, me vastaamme. Toisessa webinaarissa käydään läpi aiemmin järjestetyssä webinaarissa esille nousseita erityiskysymyksiä. Tallenteessa käsitellään myös webinaaripäivänä (21.4.) saatavilla olevan tiedon perusteella oikeusministeriön lakiehdotusta yhdistysten vuosikokousten järjestämisestä poikkeustilanteessa.
  • Yhdistysten vuosikokoukset etänä – Case Suomen Ladun kevätkokous Vuosikokouksia koskevan webinaarisarjan päätösosassa kuullaan käytännönläheinen esimerkki siitä, kuinka Suomen Latu toteutti  oman kevätkokouksensa etäyhteyksin. Webinaari on kohdennettu etupäässä järjestöille ja liitoille, mutta oppia saavat myös itsenäisesti toimivat paikallisyhdistykset.

Yhdistysten hallituksen kokoukset etänä

Kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa yhdistysten hallitusten täytyy kokoontua etäyhteyksien välityksellä. Neuroliitto on tehnyt kaksi ohjetta hallituksen etäkokouksen järjestämiseen:

Nämä löydät materiaalipankista ”Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat” -kohdasta.

Verottajan ohjeet: Yhdistys, näin valtuutat

Muun muassa yhdistyksen maksamien palkkioiden ja niihin liittyvien työnantajakulujen hoitaminen sähköisesti onnistuu, kun yhdistys hakee Suomi.fi-valtuuttamispalvelussa nimenkirjoittajille valtuuttamisvaltuudet. He puolestaan voivat hakea asiointivaltuudet esim. yhdistyksen taloudenhoitajalle, joka käytännössä hoitaa veroasiat tulorekisterissä.

Verottajan ohje valtuuksien hakemiseen ja valtuuttamiseen yhdistyksessä löytyvät  verohallinnon sivuilta.

Samalla sivulla on myös linkki asiaa käsittelevään tallenteeseen.

Jäsenhankintakampanja 2021 ja uudet Liity jäseneksi -sivut

Vuoden 2021 ajan tehostamme neuroyhteisön jäsenhankintaa. Tavoitteena on saada vuoden aikana  10 % lisää jäseniä eli noin 1000 uutta jäsentä.

Jäsenhankintasuunnitelmiin yhdistykset saavat tukea ja neuvoja alueensa järjestösuunnittelijalta. Järjestösuunnittelijat ovat jo olleet yhteydessä yhdistyksiin sekä kartoittaneet yhdessä yhditysaktiivien kanssa, mitä yhdistys olisi kiinnostunut tekemään.

Jokainen jäsenhankkija palkitaan Neuroliiton unimaskilla. Lisäksi jokaisesta yhdistyksestä palkitaan eniten uusia jäseniä hankkinut henkilö. 

Neuroliiton nettisivuilla on julkaistu uusi Liity jäseneksi neuroyhteisöön -laskeutumissivu. Koontisivulta aukeavat jäsenlajikohtaiset alasivut. Uudistuksen myötä jäseneksi liittymisen sivujen osoitteita on muutettu, joten yhdistysten sivuilla olevat linkit ovat voineet mennä rikki. Kannattaa siis päivittää yhdistyksen sivuilla olevat linkit!

Harvinaisten sairauksien päivä 2021

Kansainvälistä Harvinaisten sairauksien päivää vietetään maailmanlaajuisesti vuosittain helmikuun lopussa. Vuonna 2021 teemapäivä on sunnuntaina 28.2.
Harvinaisten sairauksien luentotilaisuus järjestetään to 25.2.2021. Teemapäivää kampanjoidaan sosiaalisessa mediassa helmikuun ajan. Neuroyhteisön aihetunnisteena käytetään sosiaalisessa mediassa #HarvinainenSuomessa.