facebook pixel

Yhdistysaktiivin työkalupakki

Tästä osiosta löydät yhdistystoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, tietoa ja työkaluja. Osa sivuista on yhdistysaktiiveille suunnattuja, salasanasuojattuja sivuja. Näiden sivujen kohdalla tarvitset käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivu pyytää niitä silloin automaattisesti. Voit tutustua myös työkalupakin sivukarttaan.

Mikäli sinulla ei ole aiemmin ollut salasanaa Yhdistysaktiivin työkalupakkiin, mutta toimit aktiivisesti omassa yhdistyksessäsi esim. puheenjohtajana, sihteerinä, ryhmän- tai kerhonohjaajana, jäsen-, liikunta- tai keräysvastaavana tai muussa tehtävässä, voit pyytää salasanan Maaria Lillbergiltä.

Ajankohtaista

Neuroliiton tapahtumakalenteri

Neuroliiton tapahtumista löydät tiedot tapahtumakalenterista. Kalenterin kautta ilmoittaudutaan myös järjestökoulutuksiin.

alt=""

Tapahtumakalenterin löydät myös Neuroliiton yhdistyssivujen kautta.

Onko yhdistyksesi jo mukana Pieni ele -keräyksessä?

Ilmoittaudu pian mukaan!

Osallistumalla Pieni ele -keräykseen yhdistyksesi voi kerätä lahjoitustuottoja omaan toimintaansa. Voitte järjestää lahjoituksilla esimerkiksi vertaistukea tai virkistystä yhdistyksenne jäsenille. Vuonna 2019 paras tuotto Neuroliiton yhdistyksistä oli lähes 3000 euroa. Kokonaisuutena yhdistyksenne keräsivät viime vuonna Pieni ele -lahjoituksia tärkeää paikallistoimintaanne varten 37 000 euroa. Hieno saavutus!

Pienen eleen saamilla lahjoituksilla autetaan todella monia ja erilaisia vammoja tai sairauksia. Yhteistä kaikille mukana oleville on olla tukena ja turvana silloin, kun elämä yllättää ikävästi. Tavoite on, etteivät vammaiset ja pitkäaikaissairaat jäisi yksin. Pienen eleen avulla rakennetaan suurta Suomen kokoista turvaverkkoa.

Ilmoittautuminen uusille yhdistyksille

Tulkaa mukaan rakentamaan Suomen kokoista turvaverkkoa!

Seuraava lipaskeräys on vuoden 2021 kunnallisvaalien aikaan äänestyspaikoilla. Sitä varten keräämme uusia, mukaan ilmoittautuvia yhdistyksiä. Jotta ehditte mukaan, ilmoita yhdistyksesi mahdollisimman pian mukaan yhteiseen keräykseemme.

Ilmoita yhdistyksesi mukaan tai kysy lisää

info@pieniele.fi
Pienen ele -keräyskoordinaattori Mariina, p. 0400 778 114.

Tämä ilmoittautuminen on vain uusille mukaan tulijoille. Aiemmin keräyksessä mukana olleet yhdistykset ovat automaattisesti mukana.

Pieni ele odottaa innolla uusia ilmoittautumisia. Tervetuloa mukaan yhteiseen, tärkeään keräykseemme!

Lisätiedot

pieniele.fi
facebook.com/pieniele

Palkitut yhdistysaktiivit 2020

Ansioituneita yhdistysaktiiveja palkittiin

Neuroliiton liittohallitus päätti kokouksessaan vuosittaisen Yhdistysaktiivipalkinnon saajista. Tänä vuonna erityisen aktiivisesta toiminnasta liiton jäsenyhdistyksessä tai sen kerhossa palkittiin kymmenen henkilöä. Lisäksi kaksi toimijaryhmää palkittiin Ryhmäaktiivipalkinnolla.

Palkittavia liittohallitukselle esittivät jäsenyhdistykset. Palkintoina myönnettiin S-ketjun lahjakortteja. Neuroliitto on palkinnut ansioituneita yhdistystoimijoita vuodesta 2011 alkaen.

Vuonna 2020 palkinnon saivat

 • Tarja Hussa, vuoden Kerho-aktiivi
 • Sauli Luukkala, vuoden Kerho-aktiivi
 • Hannemari Haapala, vuoden Kerho-aktiivi
 • Heidi Virsu, vuoden Liikunta-aktiivi
 • Sinikka Skyttä, vuoden HKK-aktiivi
 • Pauliina Alppi, vuoden Vaikuttaja-aktiivi
 • Sirpa Lahtinen, vuoden Kantava voima
 • Kirsi Jurvansuu, vuoden Kantava voima
 • Veli-Matti Korpisalo, vuoden Kantava voima
 • Kim Storås, vuoden Kantava voima

Ryhmäaktiivipalkinnon saivat Chiari- ja syringomyeliayhdistyksen Helsingin vertaistukiryhmä ja Helsingin ja Uudenmaan neuroyhdistyksen Hyvinvointityöryhmä.

Neuroliitto kiittää palkittuja heidän järjestötoiminnalle antamastaan arvokkaasta panoksesta!

Tarjous jäsenkirjeen postitukseen 2020

Tarjous jäsenkirjeen postitukseen 2020

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus tarjoaa vuonna 2020 yhdistyksellenne yhteistyötä jäsenkirjeen postitukseen.

Kuntoutuskeskus tukee taloudellisesti vuoden aikana yhden jäsenkirjeen postitusta per yhdistys saadessaan lähettää kirjeen mukana myös kuntoutuskeskuksen tervehdyksen mainoksen/esitteen muodossa.

Tuki koskee sähköisiä ja paperisia jäsenkirjeitä

Tuki koskee niin paperisia kuin sähköisiä jäsenkirjeitä muodostuen seuraavasti: lähteneiden jäsenkirjeiden määrä (paperiset + sähköiset / ei kuitenkaan yhdistyksen jäsenmäärää ylittäen) x normaalin kirjeen lähetysmaksu (1,60 €).

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä:

info@neuroliitto.fi

Neuroliiton liittokokous ke 23.9.2020 Helsingissä klo 13 alkaen

Neuroliiton liittokokous 23.9.2020 Helsingissä

Kokousedustajien nimet ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan liittoon ke 9.9.2020 mennessä tai aikaisemmin, jos mahdollista. Samalla pyydetään toimittamaan myös tiedot yhdistysten ehdokkaista liittovaltuustoon.

Yhdistykset, joiden liittokokousedustajat ja liittovaltuustoehdokkaat on jo valittu, voivat ilmoittaa tiedot jo nyt.

Liittokokouksen lomakkeet löydät materiaalipankista kohdasta asiakirjapohjat ja lomakkeet.

Ilmoita tiedot

Satu Hakamäki-Niskala, johdon assistentti
satu.hakamaki-niskala@neuroliitto.fi
p. 040 734 6375.

Kokouskutsu liittokokoukseen lähetetään elokuussa.

Koronaviruksen aiheuttamat poikkeusolot yhdistyksissä

Etäkokous- ja etätapaamisohjelmia

Etäkokousten sekä etävertaistapaamisten helpottamiseksi on koottu yhteen tietoa käytettävissä olevista ilmaisista ohjelmista. Materiaaliin on kerätty perustietoa sekä linkkejä tarkempiin käyttöohjeisiin. Tapaamiset verkossa -koonti löytyy Powerpoint-esityksenä materiaalipankista kohdasta ”Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat”.

Opintokeskus Sivis järjesti huhtikuussa 2020 webinaarin, jossa tutustuttiin erityisesti Teamsin käyttöön. Katso YouTubessa ”Yhdistyksen helpot digityökalut kokouksiin ja ryhmätoimintaan” -webinaaritallenne.

Siviksen webinaarit

Kevään aikana  yhdistyksissä on pohdittu kevät/vuosikokouksen järjestämiseen liittyviä asioita.

Opintokeskus Sivis toteutti kaksi webinaaria, joissa asiantuntijana toimii Sosten lakimies Patrik Metsätähti. Voit katsoa webinaarien tallenteet alla olevista linkeistä.

 1. webinaari: Yhdistysten vuosikokoukset poikkeustilan aikana. Webinaarissa kerrottiin millaisia toimintavaihtoehtoja yhdistysten hallituksilla on, ja mitä niiden tulisi yhdistyslainsäädännön suhteen huomioida tehdessään päätöksiä yhdistysten kevätkokouksen järjestämisestä. Webinaarissa käsiteltiin myös, millaisia toimia etäosallistumisen mahdollistuminen vaatii.
 2. webinaari: Yhdistyksen kokoukset poikkeustilanteessa – te kysyitte, me vastaamme. Toisessa webinaarissa käydään läpi aiemmin järjestetyssä webinaarissa esille nousseita erityiskysymyksiä. Tallenteessa käsitellään myös webinaaripäivänä (21.4.) saatavilla olevan tiedon perusteella oikeusministeriön lakiehdotusta yhdistysten vuosikokousten järjestämisestä poikkeustilanteessa.

Yhdistysten vuosikokoukset etänä – Case Suomen Ladun kevätkokous 14.5.20. Vuosikokouksia koskevan webinaarisarjan päätösosassa kuullaan käytännönläheinen esimerkki siitä, kuinka Suomen Latu toteutti  oman kevätkokouksensa etäyhteyksin. Webinaari on kohdennettu etupäässä järjestöille ja liitoille, mutta oppia saavat myös itsenäisesti toimivat paikallisyhdistykset.

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista

Laki väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi tuli voimaan 1.5. Se antaa mahdollisuuden poiketa yhdistyksen säännöistä yhdistyksen kokouksen (vuosikokouksen) järjestämisessä. Yhdistyksen hallitus voi sallia osallistumisen kokoukseen postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, vaikka tällaista menettelyä ei ole sallittu säännöissä. Hallitus voi päättää, että yhdistyksen kokoukseen osallistumisen edellytyksenä on ilmoittautuminen yhdistyksen kokoukseen viimeistään tiettynä päivänä, joka voi olla aikaisintaan viikkoa ennen kokousta. Tällöin kokouskutsuaika lasketaan viimeisestä ilmoittautumispäivästä. Yhdistyslakia koskevat määräykset löydät kohdasta § 5.

Laki on voimassa 30 päivään syyskuuta 2020.

Lisätietoja https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2020/20200290

Hallituksen kokoukset etänä

Kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa yhdistysten hallitusten täytyy kokoontua etäyhteyksien välityksellä. Neuroliitto on tehnyt kaksi ohjetta hallituksen etäkokouksen järjestämiseen: ”Ohjeen yhdistyksen hallituksen etäkokouksen järjestämiseen” ja ”Ohjeen yhdistyksen hallituksen sähköpostikokouksen järjestämiseen” löydät materiaalipankista Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat -kohdasta.