facebook pixel

Yhdistysaktiivin työkalupakki

Tästä osiosta löydät yhdistystoimintaan liittyviä ajankohtaisia asioita, tietoa ja työkaluja. Osa sivuista on yhdistysaktiiveille suunnattuja suojattuja sivuja. Näiden sivujen kohdalla tarvitset käyttäjätunnusta ja salasanaa. Sivu pyytää niitä silloin automaattisesti. Voit tutustua myös työkalupakin sivukarttaan.

Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia Yhdistysaktiivin työkalupakkiin, mutta toimit aktiivisesti omassa yhdistyksessäsi esim. puheenjohtajana, sihteerinä, ryhmän- tai kerhonohjaajana, jäsen-, liikunta- tai keräysvastaavana tai muussa tehtävässä, voit pyytää tunnukset Maaria Lillbergiltä.

Kun olet käyttänyt tunnuksia, muistathan kirjautua ulos järjestelmästä ennen kuin teet verkkokauppaostoksia Neuroliiton nettikaupassa.

Ajankohtaista

Neuroliiton tapahtumakalenteri

Neuroliiton tapahtumista löydät tiedot tapahtumakalenterista. Kalenterista löydät myös yhdistysaktiiveille tarkoitetut tapaamiset ja koulutukset. Tutustu ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu Neuroliiton tapahtumiin.

Yhdistyslain osittaisuudistus voimaan 11.7.2022

Laki yhdistyslain muuttamisesta 663/2022 voimaan 11.7.2022

Etäosallistumisen helpottaminen ja etäkokouksen salliminen on mahdollista osittaisuudistuksen myötä.  Uudistus on laajempi kuin kesäkuun loppuun saakka voimassa olleet poikkeusäännökset.   

Uusien säännösten mukaan etäosallistuminen yhdistyksen kokouksiin on mahdollista aina hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä, jollei sitä ole yhdistyksen säännöissä rajoitettu tai kielletty.

Yhdistyksen kokouksen järjestäminen ainoastaan verkkovälitteisesti ilman erillistä (läsnä)kokouspaikkaa on mahdollista, jos yhdistyksen säännöissä näin on säädetty. Lisäksi kaikilla osallistujilla pitää olla reaaliaikainen puhe- ja äänioikeus eli kaikki samat osallistumismahdollisuudet kuin perinteisessä yhdistyksen läsnäkokouksessa.  

Osittaisuudistus sisältää myös muita toimintaa helpottavia uudistuksia, mutta niiden käyttöönotto edellyttää pääsääntöisesti kirjausta yhdistyksen sääntöihin eli sääntömuutosta jäsenyhdistysten sääntöihin. Esimerkiksi säännöissä voidaan jatkossa määrätä, että jäsenet käyttävät erikseen mainituissa asioissa päätösvaltaansa ilman kokousta erillisissä äänestystilaisuuksissa, postitse taikka tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla. 

Muilta osin 2020-2021 valmisteilla olleen yhdistyslain kokonaisuudistuksen etenemisen aikataulusta ei ole vielä tietoa. Hallituksen esitys asiasta oli alun perin tarkoitus antaa syysistuntokaudella 2022. Esitys on parhaillaan lainsäädännön arviointineuvoston käsiteltävänä. 

Linkki Lakiin yhdistyslain muuttamisesta 663/2022 – Säädökset alkuperäisinä – FINLEX ® 

Linkki Yhdistyslain uudistamista esittelevälle sivustolle (eduskunta.fi)  

Linkki Materiaalipankin päivitettyyn ohjeeseen yhdistyksen kokouksen järjestämisestä (Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat)

Kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhdistysten kokouksia ja muita vastaavia kokouksia

Aluehallintovirasto on muuttanut 15.3.2021 tulkintaansa eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisun seurauksena: kokoontumisrajoitukset eivät enää koske yhtiökokouksia ja muita vastaavia kokouksia kuten yhdistysten kokouksia. Kokouksissa pitää kuitenkin huomioida terveysturvallisuus.

Maailman MS-päivä 2022 – Anna palautetta!

Maailman MS-päivää vietettiin ma 30.5.2022. Suomessa MS-päivän teemana oli #SairaanMielekäsElämä. Viestinämme oli: Uskalla unelmoida ja tehdä haluamiasi asioita. Näistä syntyy mielekäs ja merkityksellinen elämä. Maailman MS-päivää kampanjoitiin toukokuun ajan.

Yhdistysaktiivi – Anna palautetta tämän vuoden teemapäivästä

Yhdistysten antama palaute auttaa meitä taas ensi vuoden Maailman MS-päivän suunnittelussa, joten käy vastaamassa jäsenyhdistyksille tarkoitettuun palautekyselyyn webropolissa. Kyselyssä voit myös kertoa, millaista tukea yhdistyksenne kaipaisi Neuroliitolta teemapäivään. Otamme toiveet parhaamme mukaan huomioon seuraavien teemapäivien suunnittelussa ja resurssoinnissa. Vastaathan kyselyyn juhannukseen mennessä, kiitos!

Huom! Merkitse jo nyt yhdistyksen vuosisuunnitelmaan ensi vuoden Maailman MS-päivä eli tiistai 30.5.2023.

Sähköiset palvelut jäsenyhdistyksille

Järjestötoiminnan neuvottelukunnan ja Narikka-hankkeen ohjausryhmän yhteiskokouksessa joulukuussa 2021 esiteltiin TechSoup Suomen sähköisten ohjelmistopalvelujen tarjontaa yhdistyksille.

  • TechSoupin esitysdiat löytyvät materiaalipankista Videot ja esitykset -otsikon alta kohdasta Luentomateriaalit.

TechSoup Suomi on voittoa tavoittelematon organisaatio ja se on Allianssin koordinoima palvelu. TechSoupin kautta mm. yhdistykset voivat saada laadukkaita IT-ohjelmistoja lahjoituksina. Osa ohjelmistoista on ilmaisia, osan saa alennettuun hintaan tai hallinnollista maksua vastaan. Ohjemistotarjontaan kuuluu mm. sähköisen allekirjoituksen ohjelma DocuSign.

Kerhot ja vertaisryhmät digiaikaan Googlen ilmaistyökaluilla?

Googlen työkalut ovat ilmaisia ja helppokäyttöisiä kokonaisuuksia, joiden avulla on mahdollista jouhevoittaa kerhon tai vertaisryhmän sekä yhdistyksen toimintaa.

Google Drive on pilvipalvelu, joka mahdollistaa dokumenttien säilömisen siten, että ne ovat käytössä kaikilla niitä tarvitsevilla kaikkialla, missä heillä on internetyhteys käytössään. Tiedostoja voi jakaa kansioittain tai yksittäisinä dokumentteina joko suoraan ihmisten gmail-tunnuksille tai linkkinä, jota voi käyttää kuka tahansa. Lisäksi Drive mahdollistaa dokumenttien ja tiedostojen editoinnin yhteisesti, mikä helpottaa esimerkiksi toimintasuunnitelmien ja -kertomusten laatimista.

GoogleMeet on työkalu minkä avulla pidät video tapaamisia siellä missä sinä olet. Voit kutsua koolle vaikka koko vertaisryhmän ja rupatella samoista asioista kun kasvotusten. Meet on turvallinen työkalu sillä se salaa yhteyden niin ettei tapaamiseen pääse kutsumattomia vieraita. Voitte siis olla samaan aikaan vaikka kuinka isossa konferenssissa vaikka istuisitte kotisohvalla.

Google Forms on kyselytyökalu, jolla saa helposti luotua tyylikkäitä ja helppokäyttöisiä kyselyitä moniin eri tarkoituksiin, esimerkiksi tapahtumailmoittautumisiin, kerhon ilmoittautumisiin tai palautteisiin. Vastaukset tallentuvat Google Driveen, mistä ne saa ulos näppärästi Excel-taulukkona jatkotyöstöä varten.

Google Keep on muistiinpanosovellus, jonka avulla voidaan tehdä listoja ja muistilappuja. Sovellus toimii hyvin mobiililaitteissa ja muistilappuja voidaan jakaa haluttujen henkilöiden kesken. Sovellusta voidaan hyödyntää esimerkiksi tapahtuman suunnittelussa yhteisenä muistilistana, josta kaikki näkevät, mitkä asiat on tehty ja mitä on vielä jäljellä.

Ohjeita sekä ohjelmia etäkokouksiin ja -tapaamisiin

Etäkokous- ja etätapaamisohjelmia

Etäkokousten sekä etävertaistapaamisten helpottamiseksi kokosimme yhteen tietoa käytettävissä olevista ilmaisista ohjelmista. Materiaalissa on perustietoa sekä linkkejä tarkempiin käyttöohjeisiin.

Opintokeskus Sivis järjesti huhtikuussa 2020 webinaarin, jossa tutustuttiin erityisesti Teamsin käyttöön.

Yhdistysten hallituksen kokoukset etänä

Neuroliitto on tehnyt kaksi ohjetta hallituksen etäkokouksen järjestämiseen:

Nämä löydät materiaalipankista ”Käytännön asioiden ohjeistukset ja muistilistat” -kohdasta.

Verottajan ohjeet: Yhdistys, näin valtuutat

Muun muassa yhdistyksen maksamien palkkioiden ja niihin liittyvien työnantajakulujen hoitaminen sähköisesti onnistuu, kun yhdistys hakee Suomi.fi-valtuuttamispalvelussa nimenkirjoittajille valtuuttamisvaltuudet. He puolestaan voivat hakea asiointivaltuudet esim. yhdistyksen taloudenhoitajalle, joka käytännössä hoitaa veroasiat tulorekisterissä.

Verottajan ohje valtuuksien hakemiseen ja valtuuttamiseen yhdistyksessä löytyvät  verohallinnon sivuilta.

Samalla sivulla on myös linkki asiaa käsittelevään tallenteeseen.