facebook pixel

Kotihoito ja kotisairaanhoito

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa henkilöä kaikissa niissä päivittäisissä toiminnoissa, joita henkilö ei itse kykene tekemään. Kotisairaanhoito on asiakkaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Vastaukset on tarkistettu 6/2024.

Mitä on kotihoito ja miten sitä voi saada?

Kotihoitona sosiaalihuoltolain mukaan järjestettäviä palveluita ovat:

  • terveyden- ja sairaanhoito (hankala muutoin järjestää)
  • ruokailu ateriapalveluna
  • kauppa-asioinnit kauppapalveluna
  • siivouspalvelu (vähävaraiselle, alhainen toimintakyky)
  • peseytymisapu saunapalveluna
  • pyykkihuolto
  • turvapuhelin (kotihoidon piirissä tulosidonnainen)
  • saattamis- ja asiointiapu (pääasiassa mm. vapaaehtoisjärjestöt ja seurakunnat)

Kotihoidon palvelut tukevat kotona asuvaa henkilöä kaikissa niissä päivittäisissä toiminnoissa, joita henkilö ei itse kykene tekemään. Kotihoitoa haetaan ottamalla yhteyttä oman alueen sotekeskukseen, josta selviää oma kotihoidon yksikkö.

Kotihoidon asiakkaalle laaditaan yksilöllinen asiakassuunnitelma (aiemmin palvelu- ja hoitosuunnitelma), jossa selvitetään asiakkaan tarve yhdessä hänen ja tarvittaessa hänen läheisensä kanssa kaikista kotihoitona järjestettävistä palveluista. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet yksityisten palveluiden käyttöön ja läheisten auttamismahdollisuudet. Suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti ja aina tarvittaessa.

Kotihoidon kuukausimaksu määräytyy palveluiden määrän, asiakkaan bruttotulojen ja ruokakunnan koon mukaan.

Lisätietoja saat hyvinvointialueen sote-keskuksesta.

Mitä tarkoitetaan kotisairaanhoidolla?

Kotisairaanhoito on asiakkaan kotiin vietyä sairaanhoitoa. Kotisairaanhoitoa annetaan silloin, kun ihminen ei alentuneen toimintakykynsä tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään muita terveyden- ja sairaanhoidon palveluita. Tarkoituksena on helpottaa sairaalasta kotiutumista, sairaan ihmisen kotona selviytymistä ja tukea läheisiä sairaan ihmisen kotihoidossa.

Kotisairaanhoitoa ovat erilaiset lääkärin määräämät sairaanhoidon toimenpiteet, mm. näytteiden ottaminen, mittaukset, lääkityksen valvominen ja asiakkaan voinnin seuraaminen. Kotisairaanhoito on osa kotihoitoa. Kotisairaanhoitoa toteuttavat pääasiassa sairaanhoitajat.

Kotisairaanhoidon maksut määräytyvät sen mukaan, onko hoito tilapäistä vai jatkuvaa ja säännöllistä.

Tilapäisestä kotisairaanhoidosta voidaan periä kultakin kotikäynniltä maksu. Maksun suuruus määräytyy hyvinvointialueen perimän asiakasmaksun mukaan.

Jatkuvasta hoidosta voidaan periä kohtuullinen kuukausimaksu, joka määräytyy palvelun laadun, määrän, saajan maksukyvyn ja perheen koon mukaan. Maksukykyä määriteltäessä otetaan huomioon palvelun saajan ja hänen kanssaan yhteistaloudessa elävän puolison tulot.

Lisätietoja saat sote-keskuksesta.