facebook pixel

Lomatuki

Haluaisin päästä edullisesti lomalle, onko tämä mahdollista?

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry järjestää tuettuja lomia ympäri Suomea. Lomat rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA.

Lomatukea myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein. Tukea myönnettäessä otetaan huomioon hakijan ja puolison tulot ja menot sekä hakijan elämäntilanne ja aikaisemmin saatu lomatuki. Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan kahden kalenterivuoden välein.

Tuetulle lomalle haetaan joko sähköisellä tai tulostettavalla hakemuksella. Hakemuksia voi myös tilata suoraan lomajärjestöstä. Hakemus tulee toimittaa lomajärjestöön viimeistään 3 kuukautta ennen toivotun loman alkamispäivää. Huomioi, että puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä.

Myönnetystä lomatuesta ilmoitetaan lomatuen saajille noin 2 kk ennen loman alkamispäivää. Kielteisestä päätöksestä ei ilmoiteta. Tiedusteluja hakemuksen tilanteesta voi tehdä 2 kk ennen loman alkamispäivää. Päätöksen tuetun loman myöntämisestä tekee Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto (MTLH).