facebook pixel

MukSut-hanke 2019–2020

Neuroliiton MukSut – Lasten MS-tauti tunnetuksi Suomessa -hankkeen (2019–2020) tavoitteena oli parantaa MS-tautiin sairastuneiden lasten ja nuorten asemaa Suomessa.

Hankkeen kohderyhminä olivat MS-tautia sairastavat lapset ja nuoret sekä heidän läheisensä. Lisäksi kohderyhminä olivat MS-lasten ja -nuorten opettajat, kouluterveydenhuolto sekä muut henkilöt, jotka työskentelevät eteneviä neurologisia sairauksia sairastavien lasten ja nuorten kanssa.

Lasten MS-taudista ei aiemmin ollut juurikaan saatavilla suomenkielistä materiaalia, joten hankkeen tarkoitus oli tuoda tähän parannusta. Hankkeen myötä julkaistiin kaksi aivan uutta suomenkielistä opasta: Mä & Sä, joka on suunnattu nuorille MS-tautia sairastaville sekä MS-tautia sairastava lapsi ja nuori koulussa- opas, joka on opettajille, kouluterveydenhuoltoon ja muille MS-lasten kanssa työtä tekeville suunnattu tietopaketti.

Oppaiden lisäksi MukSut-hankkeen tuotoksena syntyi myös Focus on Pediatric MS -koulutuskonferenssi. Kansainvälisessä virtuaalikonferenssissa luennoivat lasten MS-tautiin perehtyneet neurologit ympäri maailmaa. Tapahtumassa tehtiin katsaus lasten MS-taudin erityispiirteisiin ja diagnostiikan haasteisiin.

Hankkeen rahoitti STEA.