Harvinaiset neurologiset sairaudet

Harvinaisiksi määritellään sellaiset sairaudet, joiden esiintyvyys on alle 5 sairastunutta / 10 000 asukasta. Harvinaiseksi luokiteltavista sairauksista useimmat ovat kuitenkin sellaisia, joita esiintyy enintään yhdellä / 100 000 asukasta. Huolimatta yksittäisten sairauksien alhaisesta esiintyvyydestä, on sairastuneiden kokonaismäärä suuri, arviolta 6–8 % väestöstä. Jotta väestötasolla voitaisiin ennaltaehkäistä sairastavuutta ja parantaa sairastuneiden elämänlaatua tai sosioekonomisia mahdollisuuksia, tarvitaan sairauksien hoitoon kokonaisvaltaista toimintamallia.

Neuroliitto toimii kattojärjestönä niille harvinaisille neurologisille sairausryhmille, joilla omaa järjestötoimintaa ei Suomessa ole. Harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavista käytetään Neuroliitossa ja sen alueellisissa jäsenyhdistyksissä lyhennettä harnes. Harnes ei ole minkään yksittäisen sairauden nimi tai nimen lyhenne. Harnes-jäsenet edustavat tällä hetkellä yhteensä yli 50 eri sairautta. Neuroliiton neuro-/MS-yhdistyksissä on yhteensä noin 600 harnes-jäsentä.

 

Logo