facebook pixel

Lausunnot

Neuroliitto toimii aktiivisesti MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien valtakunnallisena edunvalvojana, antaen lausuntoja ministeriöille ja muille päättäville elimille. Liitto antaa lausuntoja yksin ja yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Esimerkkejä annetuista lausunnoista