facebook pixel

Matkustaminen

Neurologisen sairauden ei tarvitse estää matkustelua, mutta ainakin kohdemaan olosuhteet, lääkkeiden kuljetus ja rokotukset on hyvä huomioida. Hyvällä suunnittelulla saa varmuutta matkaan.

Jos oireet vaikuttavat liikuntakykyyn, matkakohdetta valitessa on syytä ottaa huomioon kohteen maasto, hotellin sijainti ja esteettömyys. Liikuntarajoitteinen saa tarvittaessa EU-maiden alueella lentokentällä avustajan, kun avun tarpeesta ilmoitetaan vähintään 48 tuntia ennen matkan alkamista. Kotimaassa VR:n palvelevilla juna-asemilla voi saada avustamispalvelua (vr.fi). Varaus tulee tehdä 48 tuntia ennen matkaa.

Matkakohteen valinnassa on myös hyödyllistä harkita, mikä on lämmön vaikutus toimintakykyyn. Yli puolella MS-tautia sairastavista lämpö pahentaa oireita ja laukaisee MS-tautiin liittyvän uupumuksen. Trooppisilla alueilla on lisäksi usein suurempi infektioriski, ainakin jos kohteessa on huono hygienia.

Matkoilla sattuu yllätyksiä ja viivästyksiä. Säännöllisesti käytettäviä lääkkeitä tulee pakata mukaan matkan tarpeen lisäksi vähintään viikon tarve. Lääkkeet kannattaa pakata käsimatkatavaroihin. Suomesta lähdettäessä lentomatkustajalla saa olla käsimatkatavaroissa sairautensa hoitoon matkan aikana tarvitsemiaan lääkkeitä ja lääkintävälineitä. Tämä koskee myös ruiskuja ja neuloja.

Finavian sivuilta (finavia.fi) voi tarkastaa, mitkä tavarat voit kuljettaa lentokoneen ruumassa ja mitä voit viedä mukanasi matkustamoon käsimatkatavaroissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimittamassa Matkailijan terveysoppaassa (terveyskirjasto.fi) on mm. englanninkielinen todistuspohja ruiskujen, neulojen ja lääkkeiden kuljettamista varten. Eri maiden rajoitukset lääkkeiden maahantuonnista vaihtelevat, lisätietoa saa mm. matkatoimistosta tai kohdemaan suurlähetystöstä.

MS-tautia sairastavien on hyvä huomioida, että infektiot lisäävät pahenemisvaiheen riskiä, joten on tärkeää huolehtia rokotesuojasta sekä kotimaassa että ulkomailla. Kausi-influenssarokotuksia suositellaan otettavaksi. MS-tautia sairastava voi tarvittaessa ottaa myös malarian estoon tarkoitetut lääkkeet.

Neurologinen sairaus voi vaikuttaa matkavakuutuksen korvauskäytäntöihin sairaustapauksissa. Tavallisesti sairauden äkillisessä ja odottamattomassa pahenemistilanteessa akuuttihoito ulkomailla korvataan, mutta korvaukset harkitaan tapauskohtaisesti. Suomen sairausvakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt voivat hakea Kelalta maksutta eurooppalaisen sairaanhoitokortin. Kortilla saa maksutta välttämätöntä sairaalahoitoa tilapäisen oleskelun aikana EU- tai ETA-maissa tai Sveitsissä. Kortilla voi saada hoitoa myös silloin, jos esimerkiksi MS-taudin takia tarvitsee äkillisesti hoitoa.

Lisätiedot