facebook pixel

Oikeusapua MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavalle

Mistä voin saada apua, jos minun pitää tehdä päätöksestä (esim. vammaispalvelut, Kela, ja vakuutusyhtiöt) oikaisu tai valitus?

Neuroliitto auttaa MS-tautia tai harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia asiakkaita lainopillisissa asioissa mm. muutoksenhakujen tekemisessä. Katso Neuroliiton asiantuntijoiden yhteystiedot.

Voit myös olla yhteydessä kuntasi sosiaali- tai potilasasiamieheen, joka auttaa sinua maksuttomasti mm. valitusten ja kanteluiden teossa.

Oikeusaputoimiston kautta voit saada lakimiehen palvelun kokonaan tai osittain valtion varoilla. Katso oikeusaputoimistojen yhteystiedot toimipaikoittain.