facebook pixel

Narikassa kehitettiin yhdistysten vapaaehtoistoimintaa

Narikka-hankkeessa kehitettiin yhdistysten vapaaehtoistoimintaa STEAn avustuksella vuosina 2018–2020. Neuroliiton jäsenyhdistykset olivat mukana työssä omien resurssiensa mukaan.

Hanketyöhön sitoutuneet kumppaniyhdistykset ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään, joka kokoontuu sekä työpajoihin että verkkotapaamisiin.

Narikka-hankkeen tavoitteet olivat

  1. Kehitetään jäsenyhdistyksille toimintamalli ja työkalut, joiden avulla yhdistykset pystyvät rekrytoimaan uusia aktiivitoimijoita sekä tuottamaan laadukasta perehdytystä ja ohjausta vapaaehtoisilleen.
  2. Rakennetaan helposti saavutettava ja käytettävä vapaaehtoisrekisteri osaksi Neuroliiton ja kaikkien yhdistysten yhteistä jäsenrekisteriä.
  3. Vahvistetaan yhdistysten mahdollisuutta tarjota mielekästä tekemistä, vertaistukea ja osallistumisen mahdollisuuksia jäsenilleen.

Lisätiedot

järjestöpäällikkö Eila Niemi, p. 040 7346 387, eila.niemi@neuroliitto.fi