facebook pixel

Neuroliitto

Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tarjoaa neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja.

Neuroliitto on 25 jäsenyhdistyksen sekä n. 10 000 MS-tautia tai neurologista harvinaissairautta sairastavan ja heidän läheisensä neuroyhteisö. Palveluitamme ovat 50 vuoden kokemuksella mm. neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalvelut. Liitto perustettiin vuonna 1971 ja se toimi vuoteen 2015 saakka nimellä Suomen MS-liitto ry.

Infograafi Neuroliiton toiminnasta vuoden 2022 osalta. Tiedot löytyvät myös tekstinä sivulta.

Näin palvelimme vuonna 2022

 • Vuosibudjetti 17,8 miljoonaa euroa, josta STEA-rahoituksen osuus noin 1,6 miljoonaa euroa
 • Tehdyt henkilötyövuodet 2022: 240,7

Järjestötoiminta

 • Tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet: 2 564
 • Sopeutumista tukeville kursseille osallistuneet: 405
 • Yhteydenotot neuvontapalveluihin: 2 526 (Neuroneuvonta, oikeudellinen neuvonta, harnes-neuvonta, työelämäneuvonta, liikuntaneuvonta)
 • Noin 9 500 jäsentä (MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavat ja heidän läheisensä), 25 jäsenyhdistystä, tuhansia kohtaamisia
 • Uudet tiedotusaineistot (oppaat, esitteet, flyerit, videot): 27
 • Avain-lehti: yli 300 sivua tuoreinta tutkimustietoa, vertaistarinoita ja asiaa sosiaaliturvasta
 • fi-sivustolla käyttäjiä noin 354 000 ja katseluita lähes 850 000
 • Vertaistukijoita 25, kokemustoimijoita 31
 • Asiakastyytyväisyys*: 4,6

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

 • Kuntoutusvuorokausia: 13 571
 • Avoterapiakäyntejä: 2 846
 • Asiakastyytyväisyys*: 4,4
 • Asiakaspalaute: ”Maskussa on mahtavaa osaamista ja asiantuntemusta joka saralla. Työntekijät tuntuvat olevan valtavan innostuneita omasta alastaan.”

Asumispalvelut

 • Neuroliiton neljä palvelutaloa tarjosivat kodin yhteensä 114 asukkaalle
 • Päivätoiminnan ja avoterapioiden käynnit: 5 150
 • Henkilökohtainen apu, tuotetut tunnit: 14 086
 • Asiakastyytyväisyys*: 4,4
 • Asukaspalaute ” Parasta on elämän helppous ja turvallisuus. Hoitajat ovat napin painalluksen päässä, ja kaikkeen saa osallistua oman voinnin ja kiinnostuksen mukaan.”

*Palautekyselyjen arviointiasteikko on 1–5. Luvuissa on asiakastyytyväisyysmittausten keskiarvo.

Neuroliiton ohjelmakausi 2024–2026

Tästä pääset tutustumaan Neuroliiton tavoiteohjelmaan vuosille 2024–2026.

Toiminta-ajatus

Edistämme sairastavien ja heidän läheistensä osallisuutta, hyvinvointia sekä oikeutta ja valmiutta omaehtoiseen elämään.

Tavoitetila

Olemme luotettavin tiedon välittäjä, korvaamaton ihmisten yhdistäjä sekä arvostetuin ja asiantuntevin palveluntuottaja.

Arvomme

 • Inhimillisyys
 • Yhteisöllisyys
 • Luotettavuus
 • Asiantuntevuus