Neuroliitto

Neuroliitto on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, joka edustaa MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään. Liitto toimii sairastavien edunvalvojana pyrkien edistämään heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja soveltamiskäytännöissä. Liitto myös tuottaa palveluita, mm. kuntoutusta, asumispalveluita ja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Liitolla on 25 jäsenyhdistystä. Liitto perustettiin vuonna 1971 ja se toimi vuoteen 2015 saakka nimellä Suomen MS-liitto ry.

Neuroliiton ohjelmakauden 2017-2020 tunnuslauseena on ”Rohkeasti eteenpäin”.

Ydintavoitteemme ovat:

  • Tunnistamme jäsenistön ja asiakkaiden muuttuvat tarpeet ja odotukset,
  • Vaikutamme sairastuneiden ja heidän läheistensä hyvinvoinnin kannalta olennaisiin asioihin,
  • Kehitämme ja toteutamme laadukkaita palveluita,
  • Teemme tunnetuksi edistämiämme asioita ja järjestöä.

Tutustu Neuroliiton tavoiteohjelmaan: Tavoiteohjelma 2017-2020

 

Vuoden 2015 kohokohtia

 

Logo