facebook pixel

Neuroliitto

Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tarjoaa neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja.

Neuroliitto on 25 jäsenyhdistyksen sekä n. 10 000 MS-tautia tai neurologista harvinaissairautta sairastavan ja heidän läheisensä neuroyhteisö. Palveluitamme ovat 50 vuoden kokemuksella mm. neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalvelut. Liitto perustettiin vuonna 1971 ja se toimi vuoteen 2015 saakka nimellä Suomen MS-liitto ry.

Neuroliiton ohjelmakausi 2021–2023

Tästä pääset tutustumaan Neuroliiton tavoiteohjelmaan vuosille 2021–2023

Toiminta-ajatus

Edistämme sairastavien ja heidän läheistensä osallisuutta, hyvinvointia sekä oikeutta ja valmiutta omaehtoiseen elämään.

Tavoitetila

Olemme luotettavin tiedon välittäjä, korvaamaton ihmisten yhdistäjä sekä arvostetuin ja asiantuntevin palveluntuottaja.

Järjestötoiminnan tavoitteita

 • Kasvatamme kiinnittymistä neuroyhteisöön
 • Vahvistamme paikallistoimintaa
 • Lisäämme toiminnan vaikuttavuutta
 • Luotsaamme jäsenistöä muuttuvassa palvelurakenteessa

Kuntoutuspalveluiden tavoitteita

 • Turvataan riittävä asiakasvirta
 • Kuntoutuksemme edistää asiakkaamme arjessa selviytymistä
 • Olemme edelleen kuntoutuksen kehittämisen suunnannäyttäjä
 • Olemme aktiivinen ja houkutteleva yhteistyökumppani

Tutustu kuntoutuspalveluihimme (kuntoutukseen.fi)

Tutustu Maskun neurologisen kuntoutuskeskuksen palveluihin (kuntoutuskeskus.fi)

Asumispalveluiden tavoitteita

 • Olemme alueemme paras asumispalveluyksikkö
 • Olemme houkutteleva, vetovoimainen työnantaja
 • Meillä on laajat ja hyvät yhteistyöverkostot

Tutustu palvelutaloihimme (palvelutalo.fi)