facebook pixel

Neuroliitto

Neuroliitto on MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä oma järjestö. Liitto edistää ja valvoo heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa sekä tarjoaa neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalveluja.

Neuroliitto on 25 jäsenyhdistyksen sekä n. 10 000 MS-tautia tai neurologista harvinaissairautta sairastavan ja heidän läheisensä neuroyhteisö. Palveluitamme ovat yli 50 vuoden kokemuksella mm. neuvonta-, kuntoutus- ja asumispalvelut. Liitto perustettiin vuonna 1971 ja se toimi vuoteen 2015 saakka nimellä Suomen MS-liitto ry.

Infograafi Neuroliiton toiminnasta vuoden 2023 osalta. Tiedot löytyvät myös tekstinä sivulta.Näin palvelimme vuonna 2023

 • Vuosibudjetti 20,8 miljoonaa euroa, josta STEA-rahoituksen osuus noin 1,6 miljoonaa euroa
 • Tehdyt henkilötyövuodet 2023: 264,4
 • Luottamus & Maine 2023 -tutkimus (T-Media): Kokonaisarvosana 3,72 eli hyvä
 • Henkilöstökysely 2023: Henkilöstön työvire erinomainen, arvosana 4,1

Järjestötoiminta

 • Tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuneet: 2 156
 • Yhteydenotot neuvontapalveluihin: 2 372 (Neuroneuvonta, oikeudellinen neuvonta, harnes-neuvonta, työelämäneuvonta, liikuntaneuvonta)
 • Sopeutumista tukeville kursseille osallistuneet: 334
 • Uudet tiedotusaineistot (oppaat, esitteet, videot, uutiskirjeet): 48
 • Tavoitimme viesteillämme yli 800 000 sosiaalisen median käyttäjää
 • Neuroliitto.fi-sivustolla katseluita 618 163 ja aktiivisia käyttäjiä 273 596
 • Noin 9 500 jäsentä (MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavat ja heidän läheisensä), 25 jäsenyhdistystä, tuhansia kohtaamisia
 • Asiakastyytyväisyys*: 4,5

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus

 • Kuntoutusvuorokausia: 13 199
 • Avoterapiakäyntejä: 3 293
 • 21 kansainvälistä tai kotimaista tieteellistä julkaisua / esitelmää
 • Asiakastyytyväisyys*: 4,5
 • Asiakaspalaute: ”Kuntoutuskeskuksen ammattilaisilta sain paljon tietoa ja vinkkejä oireideni hallintaan. Järjestetty vapaa-ajanohjelma oli myös ihanaa!”

Asumispalvelut

 • Neuroliiton neljä palvelutaloa tarjosivat kodin yhteensä 121 asukkaalle
 • Päivätoiminnan ja avoterapioiden käynnit: 5 793
 • Henkilökohtainen apu, tuotetut tunnit: 15 937
 • Asiakastyytyväisyys*: 4,0
 • Asukaspalaute: ”Ne asiat, jotka ovat itselle tärkeitä, toteutuvat täällä. Tarpeeni ja toiveeni huomioidaan nopeasti, ja viihdyn oikein hyvin.”

*Palautekyselyjen arviointiasteikko on 1–5. Luvuissa on asiakastyytyväisyysmittausten keskiarvo.

Neuroliiton ohjelmakausi 2024–2026

Tästä pääset tutustumaan Neuroliiton tavoiteohjelmaan vuosille 2024–2026.

Toiminta-ajatus

Edistämme sairastavien ja heidän läheistensä osallisuutta, hyvinvointia sekä oikeutta ja valmiutta omaehtoiseen elämään.

Tavoitetila

Olemme luotettavin tiedon välittäjä, korvaamaton ihmisten yhdistäjä sekä arvostetuin ja asiantuntevin palveluntuottaja.

Arvomme

 • Inhimillisyys
 • Yhteisöllisyys
 • Luotettavuus
 • Asiantuntevuus