Neuroliitto

Neuroliitto on valtakunnallinen kansanterveysjärjestö, joka edustaa MS-tautia ja eteneviä harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia sekä heidän läheisiään. Liitto toimii sairastavien edunvalvojana pyrkien edistämään heille tärkeitä asioita yhteiskunnallisessa päätöksenteossa ja soveltamiskäytännöissä. Liitto myös tuottaa palveluita, mm. kuntoutusta, asumispalveluita ja ohjaus- ja neuvontapalveluita. Liitolla on 24 jäsenyhdistystä.

Liitto perustettiin vuonna 1971 ja se toimi vuoteen 2015 saakka nimellä Suomen MS-liitto ry.

Tutustu Neuroliitonvuosikertomukseen:  Vuosikertomus 2015

Vuoden 2015 kohokohtia

 

Logo