facebook pixel

Vanhemmuus

Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Voinko MS-tautia sairastavana saada terveitä lapsia? Onko raskaus turvallista minulle?

MS-tautia sairastavat naiset voivat tulla raskaaksi ja saada terveitä lapsia. Sairauden etenemistä hidastava lääkitys on syytä lopettaa, kun raskautta yritetään. Lääkityksen lopettamisesta pitää keskustella lääkärin kanssa.

Pahenemisvaiheen riski pienenee raskauden aikana, mutta on suuri kolmen kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Raskautta suunnittelevan perheen kannattaa miettiä, ovatko tukiverkostot kunnossa, jos oireet voimistuvat uuden tulokkaan myötä. Pahenemisvaihe ei kuitenkaan tavallisesti tule välittömästi synnytyksen jälkeen.

Voiko mieheni MS-tauti vaikuttaa lapsen tekoon?

Miehelläni on MS-tauti ja olemme puhuneet perheen perustamisesta. Minua mietityttää, voiko mieheni sairaus vaikuttaa lapsen tekoon?


 

MS-tauti itsessään ei ole este perheen perustamiselle. Enemmän huomioon otettavia seikkoja on silloin, jos pariskunnasta nainen sairastaa MS-tautia. Naisella fyysinen kuormitus ja hormonaaliset muutokset saattavat joskus provosoida pahenemisvaiheen. Myöskään tiettyjä lääkkeitä ei voi käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Toki miehenkin sairaudella voi olla omat vaikutuksensa perheen perustamiseen. Oma jaksaminen ja läheisten tukiverkosto, tai sen puute, lastenhoidossa mietityttävät. Nämä ovat asioita, joita ihan perusterveidenkin olisi hyvä miettiä ennen kuin alkaa suunnitella vanhemmuutta. Kannattaa myös pohtia, kuinka perhe pärjää, jos puolison sairaus sattuu olemaan etenevää lajia lääkityksestä huolimatta.

MS-tautia sairastavan miehen kannattaa varmistaa hoitavalta lääkäriltä, onko mahdollisella lääkityksellä jotain vaikutusta sukusoluihin eli voiko lääkitys vaikuttaa esimerkiksi raskaaksi tulemisen helppouteen tai kehittyvän sikiön hyvinvointiin.

Useimmissa lääkkeissä ei keskeyttäminen ole miehillä yhtä pakollista kuin naisella, jonka on varottava lääkevaikutusta läpi raskauden, eikä ainoastaan hedelmöityshetkellä.

Lapsen syntymisen myötä vanhemmuuden työmäärä ja vastuullisuus usein konkretisoituvat. Työnjakoa kannattaa miettiä perheessä jaksamisen mukaan ja pyytää myös apua.

Ovatko hormonaaliset lapsettomuushoidot turvallisia MS-tautia sairastavalle?

Eri lapsettomuushoitojen vaikutuksesta MS-tautiin on erittäin niukasti tutkimustietoa. Joidenkin hoitojen on arveltu voivan jonkin verran lisätä pahenemisvaiheen riskiä. Lapsettomuushoidoille ei kuitenkaan ole selviä esteitä. Turvallisimman menetelmän valinnasta kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Mitä apuja lapsiperhe voi saada, jos omat voimat eivät riitä muuttuneessa elämäntilanteessa?

Uskaltaako neurologista sairautta sairastavana perheellisenä vielä haaveilla lapsesta. Mitä apuja perhe voi saada, jos pelkää että omat voimat eivät muuttuneessa elämäntilanteessa riitä?


 

Lapsiperheet ovat oikeutettuja hyvinvointialueen sosiaalipalveluihin. Jos pelkää, että oma jaksaminen ei muuttuneessa elämäntilanteessa riitä, niin kannattaa hyvissä ajoin jo ennen lapsen syntymää ottaa yhteyttä sosiaalitoimeen. Lapsiperheet voivat saada kunnalta lapsiperheiden kotipalvelua ja muita tukitoimia.

Sosiaalihuoltolain uudistuksen myötä on pyritty siirtämään sosiaalihuollon painopistettä korjaavista toimista hyvinvoinnin edistämiseen ja varhaiseen tukeen. Lapsiperheillä on oikeus saada perhettä tukevia palveluja ilman lastensuojelun asiakkuutta.

Tukea vanhemmuuteen saa myös neuvoloista. Lisäksi sairastunut vanhempi voi olla omaan sairauteensa liittyvissä tukitoimissa yhteydessä vammaispalveluihin.

Sairaus ei ole este perustaa perhettä.