facebook pixel

Vanhemmuus

Voinko MS-tautia sairastavana saada terveitä lapsia ja onko raskaus turvallista minulle?

MS-tautia sairastavat naiset voivat tulla raskaaksi ja saada terveitä lapsia. Sairauden etenemistä hidastava lääkitys on syytä lopettaa, kun raskautta yritetään. Lääkityksen lopettamisesta pitää keskustella lääkärin kanssa.

Pahenemisvaiheen riski pienenee raskauden aikana, mutta on suuri kolmen kuukauden ajan synnytyksen jälkeen. Raskautta suunnittelevan perheen kannattaa miettiä, ovatko tukiverkostot kunnossa, jos oireet voimistuvat uuden tulokkaan myötä. Pahenemisvaihe ei kuitenkaan tavallisesti tule välittömästi synnytyksen jälkeen.

Kysymykseen on vastattu 9/2018

Miehelläni on MS-tauti ja olemme puhuneet perheen perustamisesta. Minua mietityttää, voiko mieheni sairaus vaikuttaa lapsen tekoon?

MS-tauti itsessään ei ole este perheen perustamiselle. Enemmän huomioon otettavia seikkoja on silloin, jos pariskunnasta nainen sairastaa MS-tautia. Naisella fyysinen kuormitus ja hormonaaliset muutokset saattavat joskus provosoida pahenemisvaiheen. Myöskään tiettyjä lääkkeitä ei voi käyttää raskauden tai imetyksen aikana.

Toki miehenkin sairaudella voi olla omat vaikutuksensa perheen perustamiseen. Oma jaksaminen ja läheisten tukiverkosto – tai sen puute – lastenhoidossa mietityttävät. Nämä ovat asioita, joita ihan perusterveidenkin olisi hyvä miettiä ennen kuin alkaa suunnitella vanhemmuutta. Kannattaa myös pohtia, kuinka perhe pärjää, jos puolison sairaus sattuu olemaan etenevää lajia lääkityksestä huolimatta.

MS-tautia sairastavan miehen kannattaa varmistaa hoitavalta lääkäriltä, onko mahdollisella lääkityksellä jotain vaikutusta sukusoluihin eli voiko lääkitys vaikuttaa esimerkiksi raskaaksi tulemisen helppouteen tai kehittyvän sikiön hyvinvointiin.

Useimmissa lääkkeissä ei keskeyttäminen ole miehillä yhtä pakollista kuin naisella, jonka on varottava lääkevaikutusta läpi raskauden, eikä ainoastaan hedelmöityshetkellä.

Lapsen syntymisen myötä vanhemmuuden työmäärä ja vastuullisuus usein konkretisoituvat. Työnjakoa kannattaa miettiä perheessä jaksamisen mukaan ja pyytää myös apua.

Kysymykseen on vastattu 1/2018

Ovatko hormonaaliset lapsettomuushoidot turvallisia MS-tautia sairastavalle?

Eri lapsettomuushoitojen vaikutuksesta MS-tautiin on erittäin niukasti tutkimustietoa. Joidenkin hoitojen on arveltu voivan jonkin verran lisätä pahenemisvaiheen riskiä. Lapsettomuushoidoille ei kuitenkaan ole selviä esteitä. Turvallisimman menetelmän valinnasta kannattaa keskustella hoitavan lääkärin kanssa.

Kysymykseen on vastattu 10/2018