Referat på svenska

Både MS och många av de sällsynta neurologiska sjukdomarna uppträder vanligtvis hos 20–40-åringar. Det fi nns ingen vård som botar dessa sjukdomar, men medicinering, rehabilitering, motion och kamratstöd förbättrar livskvaliteten för de flesta.

En progressiv neurologisk sjukdom berör, förutom den som insjuknat, även hans eller hennes närmaste gemenskap. Målet för Finlands Neuroförbund är att erbjuda bl.a. handledning och rådgivning i den förändrade livssituationen. Förbundets rehabiliterings- och boendetjänster står till förfogande i sjukdomens olika skeden.

Genom sin påverkande verksamhet strävar Finlands Neuroförbund efter att främja forskningen om neurologiska sjukdomar, vården och rehabiliteringen samt att bevaka de MS-sjukas sociala intressen. Förbundets informations- och publikationsverksamhet betjänar, förutom de insjuknade och deras närstående, bl.a. yrkesutbildade personer inom hälsovården och studerande. Finlands Neuroförbund verkar till förmån för personer med MS och sällsynta progressiva neurologiska sjukdomar.

Vad är multipel skleros?

Multipel skleros eller MS är den mest kända bland de sjukdomar som omfattas av Finlands Neuroförbunds verksamhet. Cirka 9 000 finländare har insjuknat i MS. Immunförsvaret för sådana som insjuknat i MS fungerar felaktigt och skadar nerverna, hjärnan och ryggmärgen. MS har olika symptom och framskrider olika hos olika människor. MS kan framskrida snabbt och orsakar till exempel symptom som stör rörelseförmågan eller också kan den vara nästan helt utan symptom.

Typiska symptom för MS är synstörningar, muskelsvaghet, symptom hos känselsinnet och trötthet. Multipel skleros framskrider ofta i vågor, varvid sjukdomen har faser då den förvärras och symptomfria perioder. Vad som orsakar MS är obekant, men man tror att arvsmassan och miljöfaktorerna bidrar till att den bryter ut.

Vem är sällsynt?

Finlands Neuroförbunds verksamhet omfattar tiotals olika diagnoser, som är sällsynta progressiva sjukdomar hos lilla hjärnan och ryggmärgen, såsom spinocerebellara ataxier, syringomyeli, ärftliga spatiska parapareser samt polyradikuliter. Sammanlagt hör cirka 1 700 personer till dessa sjukdomsgrupper.

Enligt den europeiska definitionen är sjukdomen sällsynt i Finland, då mindre än 2 500 personer lider av den. De sjukdomar som Finlands Neuroförbund representerar är ännu sällsyntare. Till sjukdomsgrupperna kan höra endast några tiotals eller hundratals personer.

Sjukdomarnas symptom och orsakerna till insjuknandet kan vara av mångahanda slag, en del av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga. Ju sällsyntare sjukdomen det är fråga om, desto svårare är det att hitta sakkunnig information och kamratstöd.

Bli medlem?

Finlands Neuroförbunds 25 medlemsföreningar har över 10 000 medlemmar. Medlemsföreningarna gör det möjligt att få kamratstöd för dem som insjuknat och deras närstående och de gör att föreningsverksamheten finns nära.

Bli medlem! Som medlemsförmån får du tidningen Avain som utkommer sex gånger per år. Genom medlemskapet visar du även ditt stöd för Finlands Neuroförbund och verksamheten för dess medlemsföreningar. Medlemsavgiften varierar allt efter förening och medlemskap.

Gör en donation

Donationer till Finlands Neuroförbund används alltid för förbundets verksamhet för den som insjuknat och deras närstående. Donationen kan riktas till FI88 5710 0420 7349 15 (IBAN), OKOYFIHH (BIC). Du kan också ge donation per telefon genom att ringa till numret 0600 9 2622. Samtalet kostar 10,02 € /samtal+lna.

Insamlingstillstånd: RA/2018/996. Tillståndet är i kraft 1.1.2019 – 31.12.2020 inom hela Finland med undantag för Åland.

Logo