Finlands Neuroförbund – Stöd för sjuka och deras närstående

Både MS och många av de sällsynta neurologiska sjukdomarna uppträder vanligtvis hos 20–50-åringar. Det finns ingen vård som botar dessa sjukdomar, men medicinering, rehabilitering, motion och kamratstöd förbättrar livskvaliteten för de flesta. Finlands Neuroförbund finns till för dig att hjälpa dig i de nya situationer som din sjukdom medför.

Finlands Neuroförbund är en organisation för människor som drabbats av MS och sällsynta neurologiska sjukdomar och deras anhöriga. Förbundet främjar och övervakar sina medlemmars intressen i det samhälleliga beslutsfattandet och erbjuder rådgivning, rehabilitering ovh boendetjänster. Från de här länkarna hittar du mera information om våra tjänster på finska:

Neuroförbundets mångsidiga tjänster främjar välbefinnandet för både sjuka och deras närstående. Dessutom bidrar förbundet till livskvaliteten för personer med neurologiska sjukdomar genom att främja forskning och vård, övervakar deras intressen i samhället och erbjuder information till aktörer inom social- och hälsovården.

Vad är multipel skleros?

Multipel skleros eller MS är den mest kända bland de sjukdomar som omfattas av Finlands Neuroförbunds verksamhet. Cirka 12 000 finländare har insjuknat i MS. Immunförsvaret för sådana som insjuknat i MS fungerar felaktigt och skadar nerverna, hjärnan och ryggmärgen. MS har olika symptom och framskrider olika hos olika människor. MS kan framskrida snabbt och orsakar till exempel symptom som stör rörelseförmågan eller också kan den vara nästan helt utan symptom.

Typiska symptom för MS är synstörningar, muskelsvaghet, symptom hos känselsinnet och trötthet. Multipel skleros framskrider ofta i vågor, varvid sjukdomen har faser då den förvärras och symptomfria perioder. Vad som orsakar MS är obekant, men man tror att arvsmassan och miljöfaktorerna bidrar till att den bryter ut.

Vem är sällsynt?

Finlands Neuroförbunds verksamhet omfattar tiotals olika diagnoser, som är sällsynta sjukdomar, såsom spinocerebellara ataxier, syringomyeli, ärftliga spatiska parapareser, polyradikuliter, Fabrys sjukdom samt mitokondriella sjukdomar. Sammanlagt hör cirka 6 000 personer till dessa sjukdomsgrupper.

Enligt den europeiska definitionen är sjukdomen sällsynt i Finland, då mindre än 2 800 personer lider av den. De sjukdomar som Finlands Neuroförbund representerar är ännu sällsyntare. Till sjukdomsgrupperna kan höra endast några tiotals eller hundratals personer.

Sjukdomarnas symptom och orsakerna till insjuknandet kan vara av mångahanda slag, en del av de sällsynta sjukdomarna är ärftliga. Ju sällsyntare sjukdomen det är fråga om, desto svårare är det att hitta sakkunnig information och kamratstöd.

Bli medlem

Neuroförbundet har 25 medlemsföreningar. Det stora antalet lokalföreningar och klubbar säkerställer tillgången på expertis, kamratstöd och olika fritidsaktiviteter i hela landet. Medlemmarna är människor med diagnoser och deras närstående, men även människor och organisationer som vill stödja verksamheten. Neuroförbundet har även särskilda Harnes-nätverk för olika diagnoser som erbjuder information och kamratstöd till personer med sällsynta neurologiska sjukdomar.

Genom medlemskapet visar du även ditt stöd för Finlands Neuroförbund och verksamheten för dess medlemsföreningar. Medlemsavgiften varierar allt efter förening och medlemskap.

Medlemsförmåner

Medlemskap i Neuroförbundet lönar sig:

  • Du får ett informationspaket om MS och andra sällsynta neurologiska sjukdomar och förbundets tjänster.
  • Du får möjlighet att delta i förbundets eller medlemsföreningarnas evenemang – eller själv bli föreningsaktiv.
  • Du får den neurologiska tidningen Avain med sex nummer om året. Tidningen innehåller tillförlitlig information från experter om bland annat forskning om MS och sällsynta neurologiska sjukdomar, läkemedelsbehandling, rehabilitering och socialskydd.
  • Som medlemsförmån skickar vi också ut ett toalettpass som ska underlätta för människor med olika sjukdomar att snabbt komma in på närmaste toalett. På passets baksida finns information om symtomen. Med passet kan man visa att man har en neurologisk sjukdom.
  • Du får även tillgång till förmåner från våra samarbetsföretag.

Bli medlem!

Gör en donation

Insamlingstillstånd: RA/2020/1444. Tillståndet är i kraft från 1.1.2021.
Donationen kan riktas till FI88 5710 0420 7349 15 (IBAN), OKOYFIHH (BIC). Du kan också ge donation per telefon genom att ringa till numret 0600 9 2622. Samtalet kostar 10,02 € /samtal+lna.

Donationer till Finlands Neuroförbund används alltid för förbundets verksamhet för den som insjuknat och deras närstående. Intäkterna från samlingen kommer särskilt att användas för att producera och dela information om de sjukdomar som föreningen representerar, deras behandling och rehabilitering och deras inverkan på patienternas liv. Intäkterna från samlingen kan också användas för att ge vägledning och rådgivning till människor som drabbats av MS och sällsynta neurologiska sjukdomar och deras närstående om sjukdomar, deras behandling och rehabilitering och deras inverkan på patienternas liv.