facebook pixel

Asiantuntijat

Neuroliiton asiantuntijoiden neuvontapalvelut on tarkoitettu MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen. Asiakkaalle maksutonta neuvontaa annetaan ensisijaisesti puhelimitse ja sähköpostitse.

Huom. Sairauden hoitoa koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä hoidosta vastaavan lääkärin tai hoitajan puoleen.

Neuroneuvonta

Neuroliiton Neuroneuvonta-palvelu antaa vastauksia sosiaaliturvaan, kuntoutukseen, tukitoimiin ja hakemuksiin liittyviin kysymyksiin. Sairauden hoitoa koskevissa kysymyksissä tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen.

Sosiaalitukia ja -palveluita koskeva neuvonta on tarkoitettu myös aivovamman saaneille, Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia sairastaville sekä heidän läheisilleen liittojen keskinäisen sopimuksen perusteella.

  • sosionomi Timo Klaavu p. 040 542 5200 | info@neuroneuvonta.fi
  • Neuroneuvonta vastaa myös chatissa, jonka löydät Neuroliiton nettisivuilta, kun päivystävä neuvoja on vapaana.

Harvinaiset neurologiset sairaudet

Neuroliiton harvinaisista neurologisista sairauksista vastaava erikoissuunnittelija osaa kertoa, kuuluuko sairautesi johonkin jo toimivista harnes-verkostoista, miten saat yhteyden tukihenkilöön tai onko Suomessa muita samaa sairautta sairastavia. Häneltä saat tietoa myös verkostojen ja alueellisten vertaistukiryhmien tapaamisista, seminaareista, teemapäivistä ja sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskursseista.

Lakiasiat

Neuroliiton lakimies antaa oikeudellista neuvontaa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen kysymyksissä, jotka liittyvät sairastamiseen. Kysymys voi koskea esimerkiksi sosiaaliturvan tai terveydenhuollon etuuden tai palvelun saannissa ilmenneen ongelman vuoksi tehtävää valitusta tai kantelua. Yhteyttä voi ottaa myös, jos tarvitsee apua esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen laatimisessa.

Liikuntaneuvonta

Neuroliiton liikuntapalveluista vastaava liikuntasuunnittelija neuvoo sopivan liikuntaharrastuksen ja -paikan löytämisessä. Häneen voi ottaa yhteyttä myös, jos havaitsee puutteita esimerkiksi liikuntatilojen esteettömyydessä. Liikuntasuunnittelija tekee yhteistyötä myös ammattilaisten, oppilaitosten sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Työelämä

Neuroliiton työelämäasiantuntija antaa yksilöllistä neuvontaa MS-tautiin ja harvinaiseen neurologiseen sairauteen sairastuneiden työelämäkysymyksiin liittyvissä asioissa. Pohdinnan alla voivat olla esimerkiksi sairaudesta johtuvat työllistymisvaikeudet, työuran jatkaminen, eläkkeelle siirtyminen, opiskelu- tai työolosuhteiden uudelleen järjestäminen, ammatin vaihtaminen tai erilaisten tukien ja etuuksien selvittäminen. Työelämäasiantuntija tekee yhteistyötä myös ammattilaisten ja oppilaitosten kanssa.

Järjestöpalvelut jäsenyhdistyksille

Järjestösuunnittelijat tarjoavat palveluita Neuroliiton jäsenyhdistyksille sekä niiden kerhoille ja muille vertaisryhmille. Yhdistysten aktiivitoimijat saavat järjestösuunnittelijoilta perehdytystä ja neuvontaa mm. yhdistyksen hallintoon, toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Järjestösuunnittelijat ovat kouluttajina useimmissa liiton järjestökoulutuksissa, työpajoissa ja seminaareissa. Jokaisella suunnittelijalla on lisäksi valtakunnallinen kehittämistehtävä: vertaistuki, vapaaehtoistoiminta, paikallisvaikuttaminen, kokemuskoulutus, lomatoiminta tai läheisten toiminta.