facebook pixel

Kelan harkinnanvarainen kuntoutus

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena mm. sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä moniammatillista yksilökuntoutusta.

Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Kenelle harkinnanvarainen kuntoutus on tarkoitettu?

Kela järjestää harkinnanvaraisena kuntoutuksena mm. sairausryhmäkohtaisia kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja sekä moniammatillista yksilökuntoutusta. Harkinnanvaraiseen kuntoutukseen hakevalle ei ole yläikärajaa, mutta kuntoutuksen tulee olla on tarpeen työ- tai toimintakyvyn kannalta. Kuntoutusjaksolle on oltava tavoite ja kuntoutuksen tarve ja hyödyt pitää olla perusteltavissa.

Miten kuntoutusta haetaan?

Kuntoutusta haetaan Kelasta lomakkeella KU 132. Hakemuksessa tulee perustella kuntoutuksen tarve mahdollisimman tarkkaan. Hakulomakkeen liitteeksi laitetaan lääkärin B-lausunto.

Maksaako kuntoutus?

Kuntoutus on yleensä kuntoutujalle maksutonta.

Harkinnanvaraista kuntoutusta ei myönnetä ulkomaille.

Mitä jos kuntoutushakemus hylätään?

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen päätöksestä ei ole valitusoikeutta.