facebook pixel

Omaishoidon tuki

Vastaus on tarkistettu 6/2024.

Mikä on omaishoidon tuki ja kuka sitä voi saada?

Omaishoidon tukeen sisältyvät hoidettavalle annettava omaishoito sekä hoito- ja palvelusuunnitelmassa erikseen määritellyt sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Omaishoidon tukeen kuuluvat lisäksi omaishoitajan hoitopalkkio ja vapaat.

Tukea voidaan myöntää, jos henkilölle voidaan antaa sairauden vuoksi hoitoa kotona, hoidettavan koti soveltuu hoidon antamiseen ja omaishoidon tuen myöntäminen on hoidettavan edun mukaista.

Omaishoidon tuen myöntämisestä on tehtävä hyvinvointialueen ja omaishoitajan välille omaishoitosopimus. Sopimuksen liitteeksi tulee yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa laadittu hoito- ja palvelusuunnitelma. Omaishoitajan hoitopalkkio on verotettavaa tuloa, joka kerryttää eläkettä. Hoitopalkkion taso määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan. Hyvinvointialue päättää palkkion tasosta. Omaishoidon tukea haetaan hyvinvointialueelta.