facebook pixel

Hankkeet

Narikka – vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (2018–2020)

Narikka-hankkeessa kehitetään yhdistysten vapaaehtoistoimintaa STEAn avustuksella. Neuroliiton jäsenyhdistykset ovat tervetulleita mukaan työhön omien resurssiensa mukaan. Hanketyöhön sitoutuneet kumppaniyhdistykset ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään, joka kokoontuu sekä työpajoihin että verkkotapaamisiin.

Neuroneuvomo (2017–2020)

Neuroneuvomo-hankkeessa kehitetään työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, Parkinsonin tautia tai muuta liikehäiriösairautta sairastaville sekä aivovamman saaneille. Hanke tarjoaa myös valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille. Hanke on Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteinen, ja sitä hallinnoi Neuroliitto.

MukSut (2019–2020)

MukSut – Lasten MS-tauti tunnetuksi Suomessa -hanke pyrkii parantamaan MS-tautiin sairastuneiden lasten ja nuorten asemaa Suomessa. Lapsille ja heidän läheisilleen rakennetaan hankkeen aikana mahdollisuuksia vertaistukeen ja verkostoitumiseen. Lisäksi hankkeen kohderyhminä ovat MS-lasten ja -nuorten opettajat, kouluterveydenhuolto sekä muut henkilöt, jotka työskentelevät eteneviä neurologisia sairauksia sairastavien lasten ja nuorten kanssa.

Potilaat mukaan (2020–2022)

Potilaat mukaan -hankkeen tavoitteena on lisätä potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua. Hoitosuosituksilla pyritään tarjoamaan potilaille laadukasta ja yhdenvertaista hoitoa. Potilaiden osallistuminen hoitosuositusten laatimiseen on kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi laadun mittari. Hanke vaikuttaa suoraan potilaisiin, heidän läheisiinsä ja heitä edustavat potilasjärjestöihin. Hanke on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja usean eri potilas- ja kansanterveysjärjestön yhteishanke. Neuroliitto on mukana hankkeessa.