Hankkeet

Narikka – vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (2018–2020)

Narikka-hankkeessa kehitetään Neuroliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaa STEAn avustuksella. Jäsenyhdistykset ovat tervetulleita mukaan työhön omien resurssiensa mukaan. Hanketyöhön sitoutuneet kumppaniyhdistykset ovat nimenneet edustajansa ohjausryhmään, joka kokoontuu sekä työpajoihin että verkkotapaamisiin.

Neuroneuvomo (2017–2020)

Neuroneuvomo-hankkeessa kehitetään työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, Parkinsonin tautia tai muuta liikehäiriösairautta sairastaville sekä aivovamman saaneille. Hanke tarjoaa myös valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille. Hanke on Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteinen, ja sitä hallinnoi Neuroliitto.

MukSut (2019–2020)

MukSut – Lasten MS-tauti tunnetuksi Suomessa -hanke pyrkii parantamaan MS-tautiin sairastuneiden lasten ja nuorten asemaa Suomessa. Lapsille ja heidän läheisilleen rakennetaan hankkeen aikana mahdollisuuksia vertaistukeen ja verkostoitumiseen. Lisäksi hankkeen kohderyhminä ovat MS-lasten ja -nuorten opettajat, kouluterveydenhuolto sekä muut henkilöt, jotka työskentelevät eteneviä neurologisia sairauksia sairastavien lasten ja nuorten kanssa.

Hankkeet, joissa Neuroliitto mukana

Potilaat mukaan (2020–2022)

Potilaat mukaan -hankkeessa lisätään potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua. Hoitosuosituksilla pyritään tarjoamaan potilaille laadukasta ja yhdenvertaista hoitoa. Potilaiden osallistuminen hoitosuositusten laatimiseen on kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi laadun mittari. Hanke vaikuttaa suoraan potilaisiin, heidän läheisiinsä ja heitä edustavat potilasjärjestöihin. Hanke on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja usean eri potilas- ja kansanterveysjärjestön yhteishanke. Neuroliitto on mukana hankkeessa. Lue lisää PoMu-hankkeesta täältä.

Kaveria ei jätetä (2020–2022)

Kaveria ei jätetä -hankkeessa käynnistetään henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi työkyvyn tuen tarpeessa oleville asiakkaille. Hankkeessa pannaan täytäntöön haastavimmassa asemassa olevien työllisyyden edistämisen ekosysteemimalli esimerkkikunnissa. Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Turku, Lieto, Laitila, Uusikaupunki, Paimio, Raisio, Naantali, Kaarina, Kemiönsaari, Kela, RISE, TE-toimisto, TYP, Vates-säätiö, Vamlas, Lihastautiliitto ry, Neuroliitto ry, Vammaisfoorumin työllisyysryhmä, Barona Oy, ForeData Oy, Winnova Oy. Neuroliitto on mukana tuoden hankkeeseen erityisosaamista etenevistä neurologisista sairauksista ja kognitiivisista oireista, niiden vaikutuksista työkykyyn ja keinoista huomioida niitä työssä.

Kuura (2020–2023)

Valtakunnallinen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä, KUURA-hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston  yhteishanke. Hankkeessa kehitetään työpaikan toimijoiden, työterveydenhuollon, kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattilaisten joustavaa organisaatioiden rajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä ja työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista sekä pyritään myönteisiin työuravaikutuksiin. Neuroliiton työelämäasiantuntija on mukana hankkeen ohjausryhmässä järjestönäkökulman edustajana. Lue lisää Kuura-hankkeesta Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivulta.