facebook pixel

Hankkeet

Hankkeet, joissa Neuroliitto mukana

Kuura (2020–2023)

Valtakunnallinen Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä – KUURA -hanke on Jyväskylän ammattikorkeakoulun, Työterveyslaitoksen, Oulun ammattikorkeakoulun ja Oulun yliopiston  yhteishanke. Hankkeessa kehitetään työpaikan toimijoiden, työterveydenhuollon, kuntoutuksen palveluntuottajien ja terveydenhuollon ammattilaisten joustavaa organisaatioiden rajat ylittävää moniammatillista yhteistyötä ja työhön kytkeytyvän kuntoutuksen osaamista sekä pyritään myönteisiin työuravaikutuksiin. Neuroliiton työelämäasiantuntija on mukana hankkeen ohjausryhmässä järjestönäkökulman edustajana. Lue lisää Kuura-hankkeesta Jyväskylän ammattikorkeakoulun verkkosivulta.

Menneet hankkeet

Potilaat mukaan (2020–2022)

Potilaat mukaan -hankkeessa lisätään potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua. Hoitosuosituksilla pyritään tarjoamaan potilaille laadukasta ja yhdenvertaista hoitoa. Potilaiden osallistuminen hoitosuositusten laatimiseen on kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi laadun mittari. Hanke vaikuttaa suoraan potilaisiin, heidän läheisiinsä ja heitä edustavat potilasjärjestöihin. Hanke on Suomalainen Lääkäriseura Duodecim ja usean eri potilas- ja kansanterveysjärjestön yhteishanke. Neuroliitto on mukana hankkeessa. Lue lisää PoMu-hankkeesta täältä.

Kaveria ei jätetä (2020–2022)

Kaveria ei jätetä -hankkeessa käynnistetään henkilökohtaisen asiakasohjauspalvelun pilotointi työkyvyn tuen tarpeessa oleville asiakkaille. Hankkeessa pannaan täytäntöön haastavimmassa asemassa olevien työllisyyden edistämisen ekosysteemimalli esimerkkikunnissa. Hankkeen toteuttajat ja yhteistyötahot: Turku, Lieto, Laitila, Uusikaupunki, Paimio, Raisio, Naantali, Kaarina, Kemiönsaari, Kela, RISE, TE-toimisto, TYP, Vates-säätiö, Vamlas, Lihastautiliitto ry, Neuroliitto ry, Vammaisfoorumin työllisyysryhmä, Barona Oy, ForeData Oy, Winnova Oy. Neuroliitto on mukana tuoden hankkeeseen erityisosaamista etenevistä neurologisista sairauksista ja kognitiivisista oireista, niiden vaikutuksista työkykyyn ja keinoista huomioida niitä työssä.

Narikka – vapaaehtoistoiminnan kehittäminen (2018–2020)

Narikka-hankkeessa kehitettiin Neuroliiton jäsenyhdistysten vapaaehtoistoimintaa STEAn avustuksella. Jäsenyhdistykset osallistuivat hankkeeseen omien resurssiensa mukaan. Hanketyöhön sitoutuneet kumppaniyhdistykset nimesivät edustajansa ohjausryhmään, joka kokoontui sekä työpajoihin että verkkotapaamisiin.

Neuroneuvomo (2017–2021)

Neuroneuvomo-hankkeessa kehitettiin työelämävalmennusta Varsinais-Suomessa MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastaville, Parkinsonin tautia tai muuta liikehäiriösairautta sairastaville sekä aivovamman saaneille. Hanke tarjosi myös valtakunnallista työelämäneuvontaa Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton kohderyhmille. Hanke oli Neuroliiton, Parkinsonliiton ja Aivovammaliiton yhteinen, ja sitä hallinnoi Neuroliitto.

MukSut (2019–2020)

MukSut – Lasten MS-tauti tunnetuksi Suomessa -hankkeen tavoitteena oli parantaa MS-tautiin sairastuneiden lasten ja nuorten asemaa Suomessa. Lapsille ja heidän läheisilleen rakennettiin hankkeen aikana mahdollisuuksia vertaistukeen ja verkostoitumiseen. Lisäksi hankkeen kohderyhminä olivat MS-lasten ja -nuorten opettajat, kouluterveydenhuolto sekä muut henkilöt, jotka työskentelevät eteneviä neurologisia sairauksia sairastavien lasten ja nuorten kanssa.