facebook pixel

Järjestötyöntekijät

Järjestötyöntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Eila Niemi, järjestöpäällikkö

Järjestöpäällikkö vastaa jäsenyhdistyksille ja niiden kerhoille tai vastaaville ryhmille tarkoitetuista järjestöpalveluista, kuten jäsenjärjestöavustuksista ja järjestökoulutuksesta sekä järjestötoimintaan kohdentuvista hankkeista. Lisäksi hän osallistuu liiton valtakunnalliseen sidosryhmätyöhön. Järjestöpäällikkö on liiton järjestötoimikunnan esittelijä sekä järjestösuunnittelijoiden, harnes-erikoissuunnittelijan ja järjestöassistentin lähiesimies. Häneen voi olla yhteydessä myös yhdistysten toimintaan liittyvissä kysymyksissä ohjauksen tai neuvonnan merkeissä.

Anu Aalto, lakimies

Lakimies ohjaa ja neuvoo jäseniä sairastamiseen liittyvissä, ja yhdistyksen aktiivitoimijoita yhdistystoimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Jäsenen asian selvittelyssä on usein kyse valitukseen tai kanteluun kirjattavien asioiden pohtimisesta tai kirjelmän kirjoittamisesta. Lisäksi yhteydenottoja tulee sairastamiseen liittyvien asiakirjojen laatimisesta, esimerkkinä hoitotahto ja  edunvalvontavaltuutus. MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavat ja heidän läheisensä kysyvät neuvoa usein sosiaalipalveluista, Kelan tuista ja etuuksista, sekä omaan autoon liittyvistä asioista. Kysymysten ollessa monimutkaisempia juridinen puoli on vain osa ratkaisua. Tällöin tehdään yhteistyötä muiden järjestötyöntekijöiden kanssa kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamiseksi.

Tutustu myös