Järjestötyöntekijät

Järjestötyöntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Eila Niemi

Järjestöpäällikkö

Järjestöpäällikkö vastaa jäsenyhdistyksille ja niiden kerhoille tai vastaaville ryhmille tarkoitetuista järjestöpalveluista kuten esimerkiksi jäsenjärjestöavustuksista ja järjestökoulutuksesta sekä järjestötoimintaan kohdentuvista hankkeista. Lisäksi hän osallistuu liiton valtakunnalliseen sidosryhmätyöhön. Järjestöpäällikkö on liiton järjestötoimikunnan esittelijä sekä järjestösuunnittelijoiden, harnes-erikoissuunnittelijan ja järjestöassistentin lähiesimies. Häneen voi olla yhteydessä myös yhdistysten toimintaan liittyvissä kysymyksissä ohjauksen tai neuvonnan merkeissä.

Riitta Hakula

Osastosihteeri

Pääosan osastosihteerin työajasta vie järjestörekisteri Ankkurin ylläpito. Se sisältää kaikkien Neuroliiton jäsenyhdistysten jäsenrekisterit, liiton sidosryhmärekisterin sekä Avain-lehden osoiterekisterin.  Osastosihteeri vastaa hoitaa jäsenmaksulaskutukset, tekee raportteja ja tietohakuja ja on apuna jäsenkyselyjen tekemisessä.  Hän kouluttaa yhdistysten jäsen- ja varajäsenvastaavat Ankkurin käyttöön sekä toimii heille käyttäjätukena.  Lisäksi hän toimii liiton tapahtumanhallintaohjelman eli Tapun pääkäyttäjänä ja päivittää liiton internetsivuille yhdistysten tietoja.

Anu Aalto

Lakimies

Lakimies ohjaa ja neuvoo jäseniä sairastamiseen liittyvissä ja yhdistyksen aktiivitoimijoita yhdistystoimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Jäsenen asian selvittelyssä on usein kyse valitukseen tai kanteluun kirjattavien asioiden pohtimisesta tai kirjelmän kirjoittamisesta. Lisäksi yhteydenottoja tulee sairastamiseen liittyvien asiakirjojen laatimisesta, esimerkkinä hoitotahto ja  edunvalvontavaltuutus. MS-tautia tai harnes-sairauksia sairastavat ja heidän läheisensä kysyvät neuvoa usein sosiaalipalveluista, kuten kuljetuspalvelusta tai Kelan tuista ja -etuuksista, kuten kuntoutus, tai omaan autoon liittyvistä asioista, kuten vammaisen pysäköintilupa ja autoveronpalautus. Yhdistyksen aktiivitoimijoiden kanssa  pohdittaviin kysymyksiin on  joskus helppo antaa vastaus ja ratkaista, miten toimitaan siitä eteenpäin. Toisinaan kysymykset voivat olla hyvin moninaisia ja usein juridinen asia on vain osa kokonaisratkaisua. Tällöin asioita yleensä pohditaan ja ratkotaan yhdistyksen edustajien kanssa siten, että liitosta on mukana useampi henkilö esimerkiksi järjestöpäällikkö ja järjestösuunnittelija.

Logo