Järjestötyöntekijät

Järjestötyöntekijöiden yhteystiedot löydät täältä.

Eila Niemi

Järjestöpäällikkö

Järjestöpäällikkö vastaa jäsenyhdistyksille ja niiden kerhoille tai vastaaville ryhmille tarkoitetuista järjestöpalveluista, kuten jäsenjärjestöavustuksista ja järjestökoulutuksesta sekä järjestötoimintaan kohdentuvista hankkeista. Lisäksi hän osallistuu liiton valtakunnalliseen sidosryhmätyöhön. Järjestöpäällikkö on liiton järjestötoimikunnan esittelijä sekä järjestösuunnittelijoiden, harnes-erikoissuunnittelijan ja järjestöassistentin lähiesimies. Häneen voi olla yhteydessä myös yhdistysten toimintaan liittyvissä kysymyksissä ohjauksen tai neuvonnan merkeissä.

Riitta Hakula

Osastosihteeri

Pääosan osastosihteerin työajasta vie järjestörekisteri Ankkurin ylläpito. Se sisältää kaikkien Neuroliiton jäsenyhdistysten jäsenrekisterit, liiton sidosryhmärekisterin sekä Avain-lehden osoiterekisterin.  Osastosihteeri vastaa hoitaa jäsenmaksulaskutukset, tekee raportteja ja tietohakuja ja on apuna jäsenkyselyjen tekemisessä.  Hän kouluttaa yhdistysten jäsen- ja varajäsenvastaavat Ankkurin käyttöön sekä toimii heille käyttäjätukena.  Lisäksi hän toimii liiton tapahtumanhallintaohjelman eli Tapun pääkäyttäjänä ja päivittää liiton internetsivuille yhdistysten tietoja.

Anu Aalto

Lakimies

Lakimies ohjaa ja neuvoo jäseniä sairastamiseen liittyvissä, ja yhdistyksen aktiivitoimijoita yhdistystoimintaan liittyvissä juridisissa kysymyksissä. Jäsenen asian selvittelyssä on usein kyse valitukseen tai kanteluun kirjattavien asioiden pohtimisesta tai kirjelmän kirjoittamisesta. Lisäksi yhteydenottoja tulee sairastamiseen liittyvien asiakirjojen laatimisesta, esimerkkinä hoitotahto ja  edunvalvontavaltuutus. MS-tautia tai harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat ja heidän läheisensä kysyvät neuvoa usein sosiaalipalveluista, Kelan tuista ja etuuksista, sekä omaan autoon liittyvistä asioista. Kysymysten ollessa monimutkaisempia juridinen puoli on vain osa ratkaisua. Tällöin tehdään yhteistyötä muiden järjestötyöntekijöiden kanssa kokonaisvaltaisen ratkaisun saavuttamiseksi.

Logo