Järjestötyöntekijät

 

Tälle sivulle tulee esittely viidestä järjestötyöntekijästämme. Sivua päivitetään, siis malttia kiitos 🙂

Osastosihteeri Riitta Hakula

Pääosan osastosihteerin työajasta vie järjestörekisterin (Ankkuri) ylläpito. Järjestörekisterissä on Neuroliiton jäsenyhdistysten jäsenrekisterit, liiton sidosryhmärekisteri sekä Avain-lehden osoiterekisteri.  Hän vastaa myös rekisteriohjelman kehittämisestä, hoitaa jäsenmaksulaskutukset, tekee raportteja ja tietohakuja ja on apuna jäsenkyselyjen tekemisessä.  Osastosihteeri on mukana kouluttamassa jäsen- ja varajäsenvastaavia jäsenrekisteriohjelman käyttöön sekä toimii heille käyttäjätukena.  Hän on järjestörekisteriohjelman (Ankkuri) ja tapahtumanhallintaohjelman (Tapu) pääkäyttäjä.

Järjestöosaston sihteerinä hän tekee kokouspaikka- ja huonevarauksia, avustaa postituksissa ja on järjestörekisterin käyttäjätukena.

Osastosihteeri päivittää Neuroliiton nettisivuille yhdistysten tietoja.

Järjestösuunnittelija, OYS-alue

Oulun yliopistollisen sairaalan alueella työskentelee järjestösuunnittelija Sanna Saarimaa. Valtakunnallisesti Saarimaan vastuulla on omaisten ja läheisten toiminnan järjestäminen ja kehittäminen sekä yhteistyö opintokeskus Siviksen kanssa.

Oman alueensa yhdistyksissä järjestösuunnittelija osallistuu esimerkiksi yhdistystoiminnan kehittämiseen, hallitustoimijoiden perehdyttämiseen ja yhdistyskoulutuksiin. Lisäksi hän vierailee säännöllisesti yhdistysten kerho- ja jäsentapaamisissa.

Yhteystiedot: sanna.saarimaa@neuroliitto.fi, puh. 0400 976 743

Järjestösuunnittelija, HYKS-alue

Helsingin yliopistollisen keskussairaalan alueen järjestösuunnittelija on Sirpa Vuorenmaa-Hilton. Oman alueensa toimintojen lisäksi hän vastaa lomatoiminnasta valtakunnallisesti, eli mm. rekrytoi jäsenistöstä vertaisohjaajia tuetuille lomille ja perehdyttää heidät tehtäväänsä.

Yhdistysten kanssa tehtävä yhteistyö sovitaan jokaisen yhdistyksen kanssa erikseen. Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien kerhovierailujen sisältö vaihtelee jäsenistön tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Sidosryhmäyhteistyötä tehdään niin aluetyöntekijöiden NV-verkoston kuin Soste alueverkostojen kanssa pääkaupunkiseudulla sekä Kaakkois-Suomessa.

Yhteystiedot: Sirpa Vuorenmaa-Hilton, Kaj Franckin aukio 2, 00560 Helsinki, s-posti: sirpa.vuorenmaa-hilton@neuroliitto.fi, puh. 0400 976 742

 

Järjestösuunnittelija, TYKS-alue

Turun yliopistollisen keskussairaalan alueesta vastaa järjestösuunnittelija Maaria Lillberg. Kaksikielisyys tuo oman leimansa toimintaa. Alueen neljästä yhdistyksestä kaksikielisiä on kaksi, ja niillä molemmilla on myös ruotsinkielistä kerhotoimintaa. Lillberg on lisäksi valtakunnallisesti ruotsinkielisen jäsenistön palveluksessa.

Yhdistysten kanssa tehtävä työ lähtee niiden omista tarpeista, useimmiten kyse on motivoinnista tai neuvonnasta. Yhdistysten kerhoihin suuntautuvien käyntien keskustelun aiheet määräytyvät osallistujia kulloinkin askarruttavien aiheen mukaan. Valtakunnallisesti Lillbergin vastuulla on kokemustoiminnan koordinointi.

Sidosryhmäyhteistyötä tehdään NV:n aluetyöntekijöiden, Sosten sosiaali –ja terveysturvan keskusliiton alueverkoston ja Vaasan potilas –ja kansanterveysjärjestöjen yhteistyöverkoston kanssa.

Yhteystiedot: Maaria Lillberg, Vaihemäetie 10, 21250 Masku s-posti: maaria.lillberg@neuroliitto.fi, puh. 0400 976 718

Järjestösuunnittelija, TAYS-alue

Tampereen yliopistollisen sairaalan alueella työskentelee järjestösuunnittelija Ville Keskinen. Neuroliiton valtakunnallisena vastuualueena Villellä on yhdistysten paikallisvaikuttamistoiminnan tukeminen sekä yleisesti vaikuttamiseen liittyvä tiedottaminen.

Muiden järjestösuunnittelijoiden tavoin toimenkuva muodostuu yhdistyksille, kerhoille ja jäsenille tarjottavasta tarpeiden mukaisesta neuvonnasta ja tuesta. Sidosryhmäyhteistyö on myös tärkeä osa järjestösuunnittelijan työtä. Sidosryhmäyhteistyötä tehdään mm. Neurologisten vammaisjärjestöjen ja Sosten alueverkostoissa.

Yhteystiedot: Aleksanterinkatu 21 A 5.krs. 33100 Tampere, s-posti: ville.keskinen@neuroliitto.fi, puh. 0400 976 740

 

Logo