facebook pixel

Idiopaattinen ohutsäieneuropatia

  • ICD-10: G62.9

Ohutsäieneuropatiassa vaurioituvat kipu-, kylmä- ja lämpöaistimuksia välittävät ohuet tuntohermot. Ohutsäieneuropatian taustalta löytyy usein jokin syy kuten diabetes tai se voi liittyä muihin sairauksiin. Kattavista tutkimuksista huolimatta osa ohutsäieneuropatioista jää idiopaattisiksi eli määrittelemättömiksi

Tästä sairaudesta meillä ei ole asiantuntijan kirjoittamaa katsausta verkkosivustolla, mutta kokoamme ja välitämme tietoa mahdollisuuksien mukaan.

Tietolähteitä

Järjestötoiminta

Idiopaattinen ohutsäieneuropatia kuuluu Neuroliiton kohderyhmiin. Jos ohutsäieneuropatia liittyy johonkin sairauteen, toimii sairastavan tukena ja tietolähteenä kyseisen sairausryhmän järjestö.

Potilasjärjestö: Neuroliitto ry, Polyradikuliitti-verkosto. Tutustu Neuroliiton ylläpitämiin harnes-verkostoihin ja liity mukaan.