facebook pixel

Palveluseteli

Vastaukset on tarkistettu 10/2020.

Mikä on palveluseteli ja mistä sellaisen voi saada?

Palvelusetelillä voi hankkia niitä sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka kunnan tai kuntayhtymän kuuluu järjestää asukkailleen. Palveluseteli on vaihtoehto kunnan tai kuntayhtymän tuottamalle palvelulle. Sitä voi käyttää palveluiden ostamiseen yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Palvelusetelillä hankitaan yleisimmin asumis-, kuljetus- ja kotipalveluita.

Kunta tai kuntayhtymä päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja jos, niin mitä palveluita setelillä voi hankkia. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, on kunnan ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Setelin on katettava kustannukset kokonaan palveluissa, jotka ovat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan asiakkaalle maksuttomia.

Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen.

Palvelusetelin saa asuinkunnan terveysasemalta, sosiaalivirastosta tai muista kunnan palveluyksiköistä, jotka myös antavat lisätietoa palvelusetelistä.