facebook pixel

Uutiset - Neuroliitto

Neuroliitto: Eduskuntavaalien 2023 kuusi tärkeää teesiä

31.1.2023
Kategoriat: Uutinen

Neuroliitto kirjasi ylös kuusi pitkäaikaissairaiden asemaan keskeisesti vaikuttavaa teemaa, jotka toivottavasti etenevät uuden eduskunnan käsittelyssä. Nyt on hyvä aika myös neuroyhdistyksille aktivoitua vaikuttamaan oman alueensa ehdokkaisiin ja toisiin äänestäjiin. Hyvinvointialueet on tärkeää saada toimimaan optimaalisesti nopealla aikataululla, jotta riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut voidaan turvata kaikille. Asiakasmaksut eivät saa olla hoidon tai palveluiden este. Palvelu-, […]

Lue lisää

Suomen MS-säätiön vuoden 2023 tutkimusapurahat haettavissa 28.2. asti

27.12.2022
Kategoriat: Tutkimus,Uutinen

Suomen MS-säätiön tarkoituksena on neurologisiin sairauksiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön tai sen jälkeiseen tutkimukseen. Saajana voi olla yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä, joiden tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset, mm. selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet. Apurahojen saajaehdokkaista pyydetään lausunnot puolueettomilta asiantuntijoilta. Vuonna 2023 MS-säätiö jakaa 30 000 euroa tutkimusapurahoja. Hakemusten […]

Lue lisää

Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen

15.12.2022
Kategoriat: Uutinen

Invalidivähennys poistuu tuloverotuksesta 1.1.2023 alkaen. Taustalla on hyvinvointialueiden perustamiseen liittyvät verotuksen muutokset. Vastaava rahamäärä kohdennetaan vammaispalveluiden kehittämiseen. Vähennykset saa vielä vuoden 2022 verotuksessa. Invalidivähennykseen on ollut oikeus henkilöllä, jolla on sairaudesta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia. Invalidivähennystä on saanut valtionverotuksessa enintään 115 euroa ja kunnallisverotuksessa enintään 440 euroa. […]

Lue lisää

Harvinaiset-verkosto: Vain harvinainen haluaa olla tavallinen

5.12.2022
Kategoriat: Uutinen

Harvinaissairauksiin liittyy paljon haasteita, jotka yhdistävät yli diagnoosi- ja sairausryhmärajojen. Diagnostinen viive, hoitopolkujen ja Käypä hoito -suositusten puuttuminen sekä tiedon, asiantuntijoiden ja vertaisten löytämisen vaikeus on useimmille tuttua. Harvinaissairaat tarvitsevat ihan samoja asioita kuin yleisempiä sairauksia sairastavat: mahdollisimman varhaista diagnoosia ja oikea-aikaista hoitoa. Tavallinen, hyvä arki vaatii yksilöllisiä ratkaisuja. Harvinaissairauksien haasteisiin vastaaminen edellyttää toimiala- ja […]

Lue lisää

Muistilista MS-tautia sairastavan asiakkaan liikuntaneuvontaan

30.11.2022
Kategoriat: Uutinen

Liikuntaneuvonnan muistilistat ovat tukimateriaalia liikunta- tai terveysalan ammattilaisille liikuntaneuvonnan asiakastyöhön. Muistilistat on tuotettu liikuntaneuvonnan toteuttamisen tueksi sellaisten asiakkaiden kanssa, joilla on jokin diagnoosipohjainen terveysongelma. UKK-instituutti on laatinut liikuntaneuvonnan muistilistoja yhteistyössä kansanterveys- ja potilasjärjestöjen kanssa. Neuroliiton kanssa laadittiin muistilista MS-tautia sairastavan asiakkaan liikuntaneuvontaan. Tutustu ja lataa ilmaiseksi: Muistilista MS-tautia sairastavan asiakkaan liikuntaneuvontaan (ukkinstituutti.fi) Muistilistasta saavat tukea […]

Lue lisää

Sinustako Neuroliiton #somelähettiläs?

28.11.2022
Kategoriat: Uutinen
Henkilöillä on puhelimet kädessä bussissa ja esiin nousee eri sosiaalisen median tunnuksia.

Haluaisitko tehdä tärkeää työtä MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä hyväksi? Kiinnostaako vapaaehtoistyö kotoa käsin? Jos, niin jätä hakemus 20.12.2022 mennessä alla olevien ohjeiden mukaan. Neuroliiton somelähettiläät tekevät vapaaehtoistyötä MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavien sekä heidän läheistensä hyväksi, oman järjestön tuella. Toimintaan käytettävän vapaaehtoistyön määrän voi jokainen somelähettiläs määritellä itse: työ […]

Lue lisää

Joulukeräys 2022: Tuetaan yhdessä ikääntyvien pitkäaikaissairaiden toimintakykyä

14.11.2022
Kategoriat: Uutinen
Joulupalloja Neuroliiton väreissä.

Neuroliitto kerää vuosittain varoja tärkeisiin kohteisiin. Tänä vuonna keräämme varoja ikääntyvien MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien toimintakyvyn tukemiseen. Keräysvaroilla luomme liikkumiseen kannustavien ohjevideoiden sarjan yli 65-vuotiaille sairastaville. Liikkuminen ja liikunta ovat tärkeitä paitsi fyysiselle hyvinvoinnille myös henkiselle jaksamiselle. Neurologinen sairaus ja ikä voivat yhdessä alentaa toimintakykyä huomattavasti. Sairastavalla voi olla myös käytössään liikkumisen apuvälineitä […]

Lue lisää

Hyvinvointialueet ja tietojen hyödyntäminen Kanta-palveluiden kautta

8.11.2022
Kategoriat: Uutinen

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023 asiakkaan tietoja voidaan hyödyntää ja käyttää sosiaali- ja terveydenhuollossa hoidon tai palvelun yhteydessä aiempaa laajemmin. Kun hyvinvointialueet aloittavat ja Uudellemaalle tulee väliaikainen tiedonsaantioikeus, kaikille kansalaisille annetaan uusi Kanta-informointi koko maassa. Asiakas saa uuden informoinnin Omakannassa tai terveydenhuollossa asioinnin yhteydessä 22.11.2022 alkaen. Kun asiakas kirjautuu Omakantaan, etusivulle avautuu uuteen ikkunaan informointiteksti. Omakannassa […]

Lue lisää

Taloyhtiöiden esteettömyyttä ja kestävää asumista halutaan edistää

7.11.2022
Kategoriat: Uutinen

Hallitus esittää asunto-osakeyhtiölakiin muutoksia (HE 250/2022), joilla helpotetaan esteettömyyttä parantavien sekä kestävää asumista edistävien muutostöiden tekemistä. Uudistus on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaa. Hallituksen esitys annettiin 3.11.2022 Eduskunnan käsittelyyn. Esityksen mukaan taloyhtiön osakkaalla olisi jatkossa oikeus tehdä omalla kustannuksellaan esteettömyyttä parantavia muutoksia myös yhtiön rakennuksen tai kiinteistön yhteisiin tiloihin. Lisäksi muutoksen toteuttanut osakas vastaisi […]

Lue lisää

Vuoden Neurologi -palkinto Aki Hietaharjulle

Kategoriat: Uutinen

Neurologipäivillä jaetaan arvostettu Vuoden Neurologi -palkinto neurologian erikoislääkärille, joka on merkittävällä tavalla vaikuttanut erikoisalansa kehitykseen. Palkinto myönnettiin osastonylilääkäri, dosentti Aki Hietaharjulle, joka on huipputason diagnostikko, hoitava lääkäri, tutkija ja opettaja. Vuoden Neurologiksi valittu Aki Hietaharju työskentelee osastonylilääkärinä Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hänen pitkä ammatillinen uransa kattaa potilastyön ohella tutkimusta, opetustyötä, koulutusta sekä kansainvälisiä luottamustehtäviä. Tärkeintä Hietaharjulle […]

Lue lisää

MS-taudin Käypä hoito -suositus päivitetään – Sinulla on mahdollisuus vaikuttaa

1.11.2022
Kategoriat: Kysely
Potilaat mukaan -hankkeessa lisätään potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua.

Haluatko olla mukana tuomassa sairastavien ja läheisten ääntä kuuluviin MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa? Vastaa kyselyyn, jonka tavoitteena on selvittää MS-tautia sairastavien aikuisten ja heidän omaistensa näkemyksiä MS-taudin hoidosta sekä MS-taudin Käypä hoito -suosituksesta. Tulosten avulla MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa pyritään painottamaan sairastaville tärkeitä asioita. Tuloksista laaditaan yhteenveto, joka voidaan julkaista osana suositusta. Jokainen vastaus on […]

Lue lisää

Vetoomus: Järjestöjen työllistämisedellytyksiä parantavaa toimintaa ei saa romuttaa

25.10.2022
Kategoriat: Uutinen

Järjestöt luovuttivat 24.10.2022 sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkiselle vetoomuksen järjestöjen toimintaedellytysten turvaamisen puolesta. Vetoomuksen allekirjoittajina ovat Irakin Naisten Yhdistys, Kalliolan setlementti, Kuntoutussäätiö, Neuroliitto, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ja Sininauhaliitto. Järjestöjä tarvitaan työllistämisedellytyksiä parantavaan toimintaan Suomessa on valmisteilla useita lainsäädäntöuudistuksia, jotka uhkaavat järjestöjen työllistämisedellytyksiä parantavaa toimintaa. Palkkatukiuudistus ja työvoimapoliittisia avustuksia koskeva uudistus sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusjärjestelmän mahdolliset […]

Lue lisää

Haemme nuorten edustajaa pohjoismaiseen MS-yhteistyöhön

11.10.2022
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen
Nuoret keskustelevat yhdessä.

Neuroliitto on vuosina 2022–2024 Nordiska MS-rådetin (NMSR) puheenjohtajaorganisaatio. Etsimme pohjoismaiseen yhteistyöhön nuorten (alle 35-vuotiasta) edustajaa Suomen puheenjohtajuuskauden ajaksi eli 6/2024 asti. Tehtävä on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkaa eikä palkkioita, mutta erikseen päätetyt kokousmatkat ruokailuineen kustannetaan. Nuorten edustaja toimii Neuroliiton edustajana nuorten ryhmässä, mikä kokoontuu tarvittaessa samanaikaisesti NMSR:n kevät- ja syyskokousten kanssa. Nuorten ryhmä pitää […]

Lue lisää

Hallitus esittää uutta vammaispalvelulakia

26.9.2022
Kategoriat: Uutinen

Vammaispalvelulain uudistuksen tarkoituksena on tukea vammaisen henkilön itsenäistä elämää ja itsemääräämisoikeuden toteutumista, yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja osallistumista yhteiskunnassa sekä turvataan yksilöllisen tarpeen mukaiset, riittävät ja laadultaan hyvät palvelut. Lähes kaikkiin uuden lain mukaisiin palveluihin olisi subjektiivinen oikeus, jotta jokainen vammainen henkilö voisi saada yksilöllisen tarpeensa mukaiset palvelut. Oikeus palveluihin määrittyisi tarpeen, ei diagnoosin perusteella. Palvelut säilyisivät […]

Lue lisää

Mitokondriotautien tietoisuusviikkoa vietetään 18.–24.9. – Light Up for Mito

15.9.2022
Kategoriat: Uutinen

Tänä vuonna Mitokondriotautien viikkoa (World Mitochondrial Disease Week) vietetään 18.–24.9.2022. Mitokondriotaudit tunnetaan huonosti. Moni sairastunut on sen takia ilman diagnoosia, apua ja tukea. Mitä ovat mitokondriotaudit? Mitokondriotaudit ovat epäyhtenäinen ryhmä erilaisia harvinaisia sairauksia, joihin liittyy häiriö solun energiatuotantojärjestelmässä. Taudinkulku on vaihteleva ja riippuu taustalla olevasta geenivirheestä. Mitokondriotaudit ovat usein eteneviä. Hoito on ennaltaehkäisevää, oireita lievittävää […]

Lue lisää

Syyskuu on kansainvälinen Chiarin tietoisuuskuukausi

9.9.2022
Kategoriat: Uutinen

Syyskuu on Chiarin tietoisuuskuukausi. Chiarin tyypin 1 epämuodostuma (CM1) on tunnettu jo yli sadan vuoden ajan. Lääketieteellinen tieto ja ymmärrys ovat lisääntyneet, mutta CM1 tunnetaan edelleen suhteellisen huonosti. Kyseessä on rakenteellinen poikkeavuus, jossa pikkuaivojen alimmat osat eli risat (tonsillat) ovat pudonneet (hernioituneet) niska-aukkoon. Tutustu Chiarin tyypin 1 epämuodostumaan tarkemmin lukemalla vuoden 2021 lopulla julkaistu opas: Chiarin […]

Lue lisää

Neuroliitto Työhyvinvointi-messuilla 13.–15.9.2022

5.9.2022
Kategoriat: Uutinen
Työhyvinvointi-messut 2022

Neuroliitto on mukana ti–to 13.–15.9. Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa järjestettävillä Työhyvinvointi-messuilla. Messut ovat avoinna ti–ke klo 10–17 ja to klo 10–16. Neuroliiton palveluihin pääset tutustumaan osastolla E 917. Tule pyöräyttämään Aivoturvamiehen vinkkibingoa, saat vinkkejä sujuvampaan aivotyöhön. Lisäksi messuosastollamme ovat esillä työelämäpalvelut ja työkykyä tukeva kuntoutus. Neuroliiton asiantuntijat ovat tavattavissa messuosastolla seuraavasti: Ti 13.9.2022 työelämäasiantuntija Marju […]

Lue lisää

Tarkkuussuunnistuksen alueelliset lajikokeilut – Tule mukaan

9.8.2022
Kategoriat: Uutinen
Joukko ihmisiä tarkkuussuunistuksen parissa keskellä luontoa.

Uutista päivitetty 7.9.2022. Artikkelin kuva: Milla Granlund Tarkkuussuunnistuksen ajatuksena on suunnistusharrastuksen mahdollistaminen jokaiselle liikuntakykyyn katsomatta. Tärkeintä lajissa on nimensä mukaisesti tarkkuus ja aivojen käyttäminen. Esteettömyys on oleellinen osa lajin sääntöjä. Tarkkuussuunnistuksessa saa liikkua vain sellaisilla kulkuväylillä, joissa voi liikkua pyörätuolilla. Lisäksi pyörätuolia käyttävällä on reitillä etuajo-oikeus. Rastit voivat olla kaukanakin kuljettavalta reitiltä, sillä tarkkuussuunnistuksessa rastin […]

Lue lisää

Kelan etuuksiin ylimääräinen 3,5 %:n korotus 1.8.2022 alkaen

1.8.2022
Kategoriat: Uutinen

Useimpien Kelan maksamien etuuksien määrä nousee elokuussa, kun kansaneläkeindeksiin tehtiin inflaation vuoksi ylimääräinen korotus. Suurin osa Kelan etuuksista on sidottu kansaneläkeindeksiin. Normaalisti kansaneläkeindeksi tarkistetaan kerran vuodessa tammikuusta alkaen, mutta nyt eduskunta päätti tehdä siihen ylimääräisen korotuksen 1.8.–31.12.2022. Kansaneläkeindeksiin sidottuja etuuksia ovat mm. kansaneläke, takuueläke, työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä toimeentulotuen perusosa. Etuuksien uudet määrät on nyt […]

Lue lisää

MS-tauti ja hyvä elämä -webinaari – Tallenne ja vastauksia kysymyksiin

22.7.2022
Kategoriat: Uutinen

Maailman MS-päivänä 30.5. järjestettiin webinaari, jossa puhuttiin elämästä MS-taudin kanssa sekä siitä, miten mielekäs tekeminen tukee sairauden kanssa pärjäämistä. Tapahtumasta tehtiin myös tallenne, jonka pääset katsomaan tästä:  Vastauksia neurologille esitettyihin kysymyksiin Webinaarin aika oli rajallinen, joten osaan kysymyksistä neurologi Juha Multanen vastaa nyt jälkikäteen. Kysymykset ja vastaukset näet alta. Kysymys 1. Oma MS-tautini on […]

Lue lisää

Ministeriöltä ohjeistus liikuntaneuvonnan koordinointiin sote-uudistuksen toimeenpanossa

16.6.2022
Kategoriat: Uutinen

Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeistus on tarkoitettu kuntien käyttöön sote-uudistuksen toimeenpanossa. Sote-uudistus muuttaa hallinnon rakenteita ja vaikuttaa myös liikuntapalveluihin. Ohjeistuksessa on mukana liikuntaneuvonta, soveltavan liikunnan palvelut ja Move!-mittaukset. Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden tehtäväksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kunnan tehtävä, mutta se on myös hyvinvointialueen tehtävä. Liikunta säilyy kunnan tehtävänä ja […]

Lue lisää

Suomen MS-säätiö jakoi 25 000 euroa apurahaa neljään eri tutkimukseen

14.6.2022
Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2022 apurahoina yhteensä 25 000 euroa. Apurahat jaettiin neljälle eri tutkimukselle. Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet. Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja […]

Lue lisää

Miltä pitkäaikaissairauden hoito näyttää sairastavan silmin? – Tutustu tuloksiin

6.6.2022
Kategoriat: Tutkimus

Novartis, Sanofi, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Migreeniyhdistys, Neuroliitto, Psoriasisliitto ja Reumaliitto selvittivät pitkäaikaissairaiden kokemuksia hoidostaan sekä erityisesti oman hoitosuunnitelman tuntemisesta kyselyllä kesällä 2021. Vastauksia saatiin yhteensä 875, joista MS-tautia sairastavia oli 271 (31 %). Kolme neljäsosaa tutkimukseen osallistujista oli yli 40-vuotiaita ja suuri enemmistö (88 %) naisia. Yli puolet vastaajista oli saanut diagnoosin vuonna 2010 […]

Lue lisää

Vaikuttava kuntoutus tuo merkittäviä hyötyjä yksilölle ja yhteiskunnalle

3.6.2022
Kategoriat: Uutinen,Vaikuttaminen

Hyvin suunniteltu ja toteutettu kuntoutus säästää tulevaisuuden menoja, toteaa yli 100 toimijan Kuntoutusverkosto (KUVE). Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten osallisuutta, terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta. Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle. Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu Suomeen tarvitaan kuntoutustakuu, joka takaa pääsyn kuntoutukseen määräajassa ja edistää vaikuttavaa kuntoutusta. […]

Lue lisää

Opas vammaisille äideille ja äitiydestä haaveileville sekä ammattilaisille

5.5.2022
Kategoriat: Uutinen

Sivuvaunu-opas tarjoaa lisätukea ja erityistä tietoa vammaisten henkilöiden äitiysmatkalle. Se täydentää tietoa raskauden suunnittelusta, raskausajasta, vauvavaiheesta sekä lapsiajasta vammaisen henkilön näkökulmasta. Opas on koottu neljään osa-alueeseen: lait ja oikeudet, terveyspalvelut, sosiaalipalvelut ja työkalupakki. Työkalupakissa on harjoituksia sekä käytännön listoja oppaan teemojen tueksi ja muistin virkistykseksi oppaan lukemisen jälkeen. Lataa tai tilaa opas täältä: www.veerahanke.fi/sivuvaunu Opas on […]

Lue lisää

Pieni ele -keräys sai lahjoituksia lähes 500 000 euroa vammaisten ja sairaiden hyväksi

30.3.2022
Kategoriat: Avain,Uutinen
pieni ele 2022 -keräyslippaat

Pieni ele -lipaskeräys järjestetään aina vaalien yhteydessä äänestyspaikoilla. Aluevaalien 2022 aikana lahjoituksia kerättiin lähes 500 000 euroa ympäri Suomen. Lahjoituksilla avustetaan vammaisia ja pitkäaikaissairaita Suomessa. – Lipaskerääjät ovat usein itse vammaisia tai pitkäaikaissairaita, joten he arvostavat lahjoituksia ja sitä kautta saatavaa apua. Lahjoitusten avulla on mahdollista järjestää esimerkiksi monelle erittäin tärkeää vertaistukea tai virkistystä arkeen, […]

Lue lisää

Eduskunnan kuntoutusverkosto: Vaikuttava kuntoutus saatava kiinteäksi osaksi hyvinvointialueiden palveluja

25.3.2022
Kategoriat: Uutinen

Vaikuttava kuntoutus vahvistaa ihmisten terveyttä, arjessa pärjäämistä ja työ- ja toimintakykyä sekä nostaa työllisyysastetta, linjaa Eduskunnan kuntoutusverkosto kannanotossaan.  Kuntoutuksella on myös keskeinen merkitys parantumattomasti sairaan ja pysyvästi vammautuneen elämänlaadulle. Eduskunnan kuntoutusverkosto julkaisi maaliskuussa kannanoton kuntoutuksen roolista tulevilla hyvinvointialueilla. Kuntoutus on yli 2 miljardin hyvinvointi-investointina yksi keskeisimmistä sote-palveluista hyvinvointialueilla ja koskettaa vuosittain satojatuhansia suomalaisia. Verkosto painottaa, […]

Lue lisää

Lääkekorvaukset: vuosiomavastuu nousi hieman, uusia MS-lääkkeitä korvauksen piiriin

7.2.2022
Kategoriat: Uutinen

Lääkekorvausten vuosiomavastuu on noussut vuoden vaihteessa reilulla kymmenellä eurolla. Tänä vuonna vuosiomavastuu on 592,16 euroa. Vuosiomavastuun ylityttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta tuotteesta vain 2,50 euron omavastuun. Apteekit saavat tiedon vuosiomavastuun ylittymisestä reaaliaikaisesti lääkeoston yhteydessä ja asiakas saa lisäkorvauksen heti apteekissa. Lääkkeiden korvausprosentit säilyvät ennallaan: peruskorvaus on 40 %, alempi erityiskorvaus 65 % ja ylempi erityiskorvaus […]

Lue lisää

Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei enää myönnetä STEA-rahoitteisiin kursseihin

13.1.2022
Kategoriat: Uutinen

Kela ei maksa enää kuntoutusrahaa STEA-avustuksilla, eli veikkausvaroin, rahoitettujen kurssien ajalta, eikä korvaa niihin liittyviä matkakustannuksia. Muutos astui voimaan vuoden alussa. Muutos koskee myös Neuroliiton STEA-rahoituksella järjestettyjä kursseja. Muutoksen myötä STEA-rahoitetuille kursseille hakemiseen ei enää tarvita lääkärin suositusta. Aiemmin suositus on tarvittu juuri kuntoutusrahan tai matkakorvauksen hakemista varten. Kelan järjestämään lääkinnälliseen kuntoutukseen lääkärin suositus tarvitaan […]

Lue lisää

Tammikuussa äänestetään aluevaaleissa – Neuroliiton tavoitteet

4.1.2022
Kategoriat: Uutinen

Tammikuussa 2022 järjestetään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavien hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Neuroliiton tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden ja kolmannen sektorin vaikutusmahdollisuudet hyvinvointialueilla turvataan. 1. Käytä äänioikeuttasi Äänestäminen on perusoikeutemme ja Neuroliitto haluaa muistuttaa, että äänestämisen turvallisuudesta huolehditaan kaikin tavoin myös aluevaalien äänestyspaikoilla. Vaalien yleisjärjestelyistä huolehtivat kuntien keskusvaalilautakunnat, joilta voi kysyä […]

Lue lisää