Uutiset - Neuroliitto

Kysely harvinaista sairautta sairastaville – Diagnosointi, hoito ja seuranta

21.1.2022
Kategoriat: Tutkimus

Neuroliitto kartoittaa kyselyn avulla diagnosointia, sairauden hoitoa ja seurantaa harvinaista neurologista sairautta sairastavilla. Tavoitteena on selvittää harvinaista neurologista sairautta sairastavien kokemia haasteita ja hyvin sujuneita hoitopolkuja. Vastaamalla autat vaikuttamaan nyt, kun harvinaissairaiden sosiaali- ja terveyspalveluja kehitetään. Kyselyn tulokset koostetaan Neuroliitossa yhteenvedoksi, josta yksittäisiä vastauksia ei voi erotella. Yhteenvetoa tullaan käyttämään vaikuttamistyössä, esimerkiksi yliopistosairaaloiden asiakasraadeissa. Kyselyyn pääset […]

Lue lisää

Kuntoutusrahaa ja matkakorvausta ei enää myönnetä STEA-rahoitteisiin kursseihin

13.1.2022
Kategoriat: Uutinen

Kela ei maksa enää kuntoutusrahaa STEA-avustuksilla, eli veikkausvaroin, rahoitettujen kurssien ajalta, eikä korvaa niihin liittyviä matkakustannuksia. Muutos astui voimaan vuoden alussa. Muutos koskee myös Neuroliiton STEA-rahoituksella järjestettyjä kursseja. Muutoksen myötä STEA-rahoitetuille kursseille hakemiseen ei enää tarvita lääkärin suositusta. Aiemmin suositus on tarvittu juuri kuntoutusrahan tai matkakorvauksen hakemista varten. Kelan järjestämään lääkinnälliseen kuntoutukseen lääkärin suositus tarvitaan […]

Lue lisää

Suomen MS-säätiön vuoden 2022 tutkimusapurahat haettavissa 28.2. asti

Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiön tarkoituksena on neurologisiin sairauksiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen tukeminen ja edistäminen. Apurahoja myönnetään ensisijaisesti väitöskirjatyöhön tai sen jälkeiseen tutkimukseen. Saajana voi olla yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä, joiden tutkimuskohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset, mm. selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet. Apurahojen saajaehdokkaista pyydetään lausunnot puolueettomilta asiantuntijoilta. Vuonna 2022 MS-säätiö jakaa 25 000 euroa tutkimusapurahoja. Hakemusten […]

Lue lisää

Koetko olevasi digitaalisesti osallinen yhteiskunnassamme? Vastaa kyselyyn!

10.1.2022
Kategoriat: Uutinen

Koetko olevasi digitaalisesti osallinen yhteiskunnassamme? Jos olet Suomessa asuva aikuinen ja sinulla on kuulo-, liikunta- tai näkövamma, vastaa kyselyyn digiosallisuudesta. Kysely liittyy tutkimukseen, jossa kartoitetaan Suomessa asuvien, täysi-ikäisten kuulo-, liikunta- ja näkövammaisten digitaalisen osallisuuden tilannetta yhteiskunnassa sekä selvitetään muun muassa saavutettavuuteen liittyviä käytännön haasteita ja mahdollisuuksia. Kohderyhmältä kerätyn kyselyaineiston perusteella luodaan tilannekuva, jonka kautta yhteiskunnalliseen […]

Lue lisää

Tammikuussa äänestetään aluevaaleissa – Neuroliiton tavoitteet

4.1.2022
Kategoriat: Uutinen

Tammikuussa 2022 järjestetään ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen järjestämisestä vastaavien hyvinvointialueiden aluevaltuustot. Neuroliiton tavoitteena on, että vammaisten henkilöiden ja kolmannen sektorin vaikutusmahdollisuudet hyvinvointialueilla turvataan. 1. Käytä äänioikeuttasi Äänestäminen on perusoikeutemme ja Neuroliitto haluaa muistuttaa, että äänestämisen turvallisuudesta huolehditaan kaikin tavoin myös aluevaalien äänestyspaikoilla. Vaalien yleisjärjestelyistä huolehtivat kuntien keskusvaalilautakunnat, joilta voi kysyä […]

Lue lisää

Pieni ele -keräys tammikuussa aluevaalien äänestyspaikoilla

3.1.2022
Kategoriat: Uutinen
pieni ele -keräys

Pieni ele kerää lahjoituksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille aluevaalien äänestyspaikoilla tammikuussa 2022. Keräysvaroilla tuetaan kotimaan pitkäaikaissairaiden ja vammaisten elämää. Keräystuotto jaetaan pienessä eleessä mukana olevien kotimaan vammais- ja terveysjärjestön kesken. Järjestöt käyttävät keräysvarat mm. kuntoutukseen, apuvälineiden hankintaan ja edunvalvontaan. Paikallisyhdistyksissä keräysvarojen avulla järjestetään esimerkiksi neuvontaa, vertaistukiryhmiä sekä virkistystoimintaa. Keräyslipaslahjoituksen lisäksi keräykseen voi lahjoittaa kätevästi myös esimerkiksi tekstiviestillä, […]

Lue lisää

YK:n yleiskokous asettui tukemaan harvinaissairaita päätöslauselmassaan

20.12.2021
Kategoriat: Uutinen

Kaikki YK:n 193 jäsenmaata kannattivat päätöslauselmaa, joka ensimmäistä kertaa koskaan tunnustaa harvinaissairaiden erityiset haasteet sekä tarpeen tukea heidän osallisuuttaan yhteiskunnassa ja oikeuttaan hoitoon ja toimeentuloon. Maailmassa on arviolta 300 miljoonaa harvinaista sairautta sairastavaa. YK:n päätöslauselma merkitsee sitä, että harvinaissairaat ja heidän perheensä tulevat osallisiksi YK:n linjauksiin ja ohjelmiin. YK:n tuki antaa myös uudenlaista selkänojaa koko […]

Lue lisää

Tuetaan yhdessä sairastavia – osallistu joulukeräykseen!

13.12.2021
Kategoriat: Uutinen
Joulupalloja neuroliiton väreissä.

Neuroliitto kerää vuosittain varoja tärkeisiin kohteisiin. Tänä vuonna keräämme varoja soveltavan liikunnan kurssien järjestämiseksi MS-tautia ja harvinaista neurologista sairautta sairastaville sekä heidän läheisilleen. Tavoitteenamme on tarjota uuden lajin kokeilumahdollisuus jokaisen 25 jäsenyhdistyksemme alueella. Liikunta on tärkeää neurologista sairautta sairastaville. Sopivaa lajia voi olla vaikeaa löytää, jos edellytykset liikkumiseen ovat sairauden vuoksi heikentyneet tai muuttuneet entisestä. […]

Lue lisää

Tule pieni ele -lipaskerääjäksi tammikuussa 2022

9.12.2021
Kategoriat: Uutinen
Pieni ele -keräyslippaat

Pieni ele kerää lahjoituksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille aluevaalien äänestyspaikoilla 12.–18.1. ja 23.1.2022. Tuhannet vapaaehtoiset kerääntyvät jälleen hyvän tekemisen lähettiläinä keräyspaikoille. Vapaaehtoisten avulla lahjoitusten apu menee perille ympäri Suomen käytännön tasolla. Lahjoituksilla saadaan vammaisille ja pitkäaikaissairaille muun muassa kuntoutusta, apuvälineitä, edunvalvontaa, vertaistukiryhmiä ja virkistystoimintaa. Kutsumme sinut mukaan Vapaaehtoisena tervehdit lahjoittajia ja olet ensimmäinen, joka antaa heille […]

Lue lisää

Uusia tarkistuspisteitä sairauspäivärahakaudelle vuoden alusta

7.12.2021
Kategoriat: Uutinen

Nykyisen 30, 60 ja 90 sairauspäivärahapäivän lisäksi työntekijän jäljellä oleva työkyky ja työssä jatkamisen mahdollisuus selvitetään jatkossa tarvittaessa 150 ja 230 sairauspäivärahapäivän kohdalla. Muutokset tulevat voimaan 1.1.2022. Sairastuessaan henkilölle maksetaan sairauspäivärahaa enintään 300 sairauspäivän ajalta. Pidemmän sairauspäivärahakauden aikana joko työterveydestä vastaava toimija tai Kela on sairastuneeseen yhteydessä 30, 60 ja 90 sairauspäivän kohdalla. Nykyiseen sairauspäivärahajärjestelmään […]

Lue lisää

Suomi nyt mukana kaikissa harvinaissairauksien osaamisverkostoissa

3.12.2021
Kategoriat: Uutinen

Suomen yliopistosairaalat ovat nyt jäseninä kaikissa eurooppalaisissa harvinaissairauksien osaamisverkostoissa. Tiivistynyt yhteistyö hyödyttää sairastavia. – Kun Suomessa löytyy potilas, jonka sairautta kukaan ei tunnu tuntevan, hänestä vodaan tehdä konsultaatiopyyntö alan parhaille eurooppalaisille asiantuntijoille, kertoo professori, lastenneurologian ylilääkäri Johanna Uusimaa OYSistä yliopistosairaaloiden tiedotteessa. Muun muassa tätä tarkoittaa tiivistyvä yhteistyö Euroopan laajuisissa harvinaissairauksien osaamisverkostoissa. Suomen yliopistosairaaloilla on nyt jäsenyys kaikissa 24 osaamisverkostossa (European Reference Networks, […]

Lue lisää

Vastaa kyselyyn – Vaikuta potilaan osallisuuden ja hoitoa koskevan päätöksenteon kehittämiseen

1.12.2021
Kategoriat: Tutkimus
Lääkäri ja potilas keskustelevat.

Itä-Suomen yliopisto ja Tampereen yliopisto selvittävät jaetun päätöksenteon käytäntöjä terveydenhuollossa sekä tekijöitä, jotka vaikuttavat jaetun päätöksenteon tilanteisiin. Vastaamalla kyselyyn voit vaikuttaa potilaan osallisuuden ja hoitoa koskevan päätöksenteon kehittämiseen. Vastaa kyselyyn tästä linkistä (avautuu Webropol-ohjelmassa) 9.1.2022 mennessä. Vastaamiseen kuluu aikaa noin 15 minuuttia. Tutkimus on osa (Suomen Akatemisen Strategisen neuvoston rahoittamaa) PROSHADE-hanketta, jossa tutkitaan taloudellisen ja potilaiden […]

Lue lisää

Tule pieni ele -lipaskerääjäksi

16.11.2021
Kategoriat: Uutinen
Pieni ele -keräyslippaat

Haluatko tukea paikkakuntasi yhdistystoimintaa? Tuhannet vapaaehtoiset kerääntyvät jälleen hyvän tekemisen lähettiläinä keräyspaikoille, kun pieni ele kerää lahjoituksia vammaisille ja pitkäaikaissairaille aluevaalien äänestyspaikoilla tammikuussa 2022. Vapaaehtoisten avulla lahjoitusten apu menee perille ympäri Suomen käytännön tasolla. Vapaaehtoiset ovat suomalaisille näkyvin osa keräystä. Heidän avullaan keräys on jo 115 vuotta toiminut perinne, jonka äänestäjä kohtaa äänestyspaikalla. Lahjoituksilla saadaan […]

Lue lisää

Väitös: MS-tauti yleistyy Suomessa ja sen esiintyvyydessä on huomattavia alueellisia eroja

15.11.2021
Kategoriat: Tutkimus

Turun yliopistossa väittelevän LL Anna-Leena Pirttisalon tutkimus osoitti, että MS-taudin esiintyvyys on noussut Suomessakin tasaisesti kuluneiden 50 vuoden aikana. Potilaiden eliniän piteneminen selittää osin esiintyvyyden nousua, mutta myös taudin ilmaantuvuus on noussut 1990-luvulta lähtien. Ilmaantuvuuden nousu taas voi selittyä ainakin osittain taudin aiempaa varhaisemmalla ja herkemmällä diagnostiikalla. – Tutkimuksemme vahvisti, että Suomessa on merkittäviä alueellisia […]

Lue lisää

Vammaisjärjestöillä korjausehdotuksia vammaispalvelulakiin – yhteinen kannanotto

12.11.2021
Kategoriat: Vaikuttaminen

Invalidiliitto, Neuroliitto ja kuusi muuta valtakunnallista vammaisjärjestöä esittävät huolensa perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd) koskien valmisteilla olevan vammaispalvelulain keskeisiä pykäliä. Kannanotossaan järjestöt tuovat esiin vammaispalvelulain säädöksiin liittyviä huomioita, jotka tulevat vaikuttamaan vammaisten ihmisten välttämättömän huolenpidon toteuttamiseen ja itsemääräämisoikeuden turvaamiseen. Alla keskeisimmistä kokonaisuudet, joihin järjestöt esittävät yhteiset näkemyksensä: Palvelutarpeen arviointi ja asiakassuunnitelma Erityisen tuen toteuttaminen […]

Lue lisää

Kerro mielipiteesi rahapelaamisesta Otakantaa-palvelussa

4.11.2021
Kategoriat: Kysely

Sosiaali- ja terveysministeriön tiedote 2.11.2021 Sosiaali- ja terveysministeriössä asetettiin keväällä 2021 virkamiestyöryhmä valmistelemaan rahapelipoliittista ohjelmaa. Työn taustaksi toivotaan nyt kansalaisten näkemyksiä suomalaisesta rahapelaamisesta ja sen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä ja vähentämisestä. Otakantaa.fi-sivuilla avattuun verkkokyselyyn voi vastata 30.11.2021 saakka. Kyselyn tavoitteena on kartoittaa kansalaisten ajatuksia ja mielipiteitä rahapelaamisesta Suomessa sekä pelaamisen aiheuttamien haittojen ehkäisemisestä. Kyselyssä pyydetään ottamaan […]

Lue lisää

Rikolliset urkkivat pankkitunnuksia Omakannan nimissä lähetetyillä sähköposteilla – älä klikkaa viestissä olevaa linkkiä!

27.10.2021
Kategoriat: Uutinen

Omakannan nimissä on lähetetty sähköposteja, joissa neuvotaan kirjautumaan viestissä olevan linkin kautta Omakantaan. Viesteissä on viitattu myös covid-19-sertifikaattiin ja koronarokotustodistukseen. Kyseessä on huijaus, jonka tarkoituksena on tietojenkalastelu. Kirjaudu Omakantaan vain osoitteessa kanta.fi. Omakannan nimissä on lähetetty sähköposteja, joissa vastaanottajaa neuvotaan klikkaamaan linkkiä ja kirjautumaan sen kautta Omakantaan. Linkki ohjaa rikollisten ylläpitämälle verkkosivustolle. Kyseessä on tietojenkalastelu, jonka […]

Lue lisää

Mitokondriotautien tietoisuusviikkoa vietetään 19.–25.9. – Light Up for Mito

17.9.2021
Kategoriat: Uutinen

Tänä vuonna Mitokondriotautien viikkoa (World Mitochondrial Disease Week) vietetään 19.–25.9. Mitokondriotaudit tunnetaan huonosti. Moni sairastunut on sen takia ilman diagnoosia, apua ja tukea. Mitä ovat mitokondriotaudit? Mitokondriotaudit ovat epäyhtenäinen ryhmä erilaisia harvinaisia sairauksia, joihin liittyy häiriö solun energiatuotantojärjestelmässä. Taudinkulku on vaihteleva ja riippuu taustalla olevasta geenivirheestä. Mitokondriotaudit ovat usein eteneviä. Hoito on ennaltaehkäisevää, oireita lievittävää […]

Lue lisää

Kognitiiviset oireet työelämässä – Uusi opas nyt verkkokaupassa

Kategoriat: Uutinen

Kognitiiviset eli ajattelun ja tiedonkäsittelyn ongelmat ovat näkymättömiä ja usein ulkopuolisen vaikea ymmärtää. Oireita saatetaan sekä vähätellä että liioitella. Työntekijä itse saattaa epäillä työkykyään huomatessaan muutoksia. Työkaverit ja esimies saattavat pelästyä virheiden lisääntymistä. Kognitiivista suoriutumista voidaan kuitenkin tukea monin keinoin. Usein tarvitaan muutoksia sekä työntekijän omiin että työpaikan työtapoihin ja käytäntöihin. Nämä muutokset ovat tarpeen […]

Lue lisää

Neuropiste Oy:n toiminta laajenee Helsingin alueella 1.10.2021 alkaen

Kategoriat: Uutinen

Neuropisteen lymfaterapiaosaaminen vahvistuu, kun Neuropisteeseen liittyy 1.10.2021 alkaen Helsingin Itäkeskuksessa pitkään toiminut Metrofysio. Toimipaikan nimeksi tulee Neuropiste Itäkeskus. Fysio- ja lymfaterapiatoiminta jatkuu samoissa tiloissa ja samojen fysioterapeuttien voimin. Vahvat neurologisen kuntoutuksen ammattilaiset liikkuvat myös Arabian ja Itäkeskuksen toimipisteiden välillä. Neuropisteen omistavat Neuroliitto, KK-Verve ja Parkinson liitto. Lue lisää Neuropisteen verkkouutisesta.

Lue lisää

Kela antoi päätökset vaativasta kuntoutuksesta – moniammatillista kuntoutusta saa yhä Maskussa

2.9.2021
Kategoriat: Uutinen

Maskun neurologinen kuntoutuskeskus on saanut kielteisen päätöksen Kelan vaativan moniammatillisen suomenkielisen yksilökuntoutuksen kilpailutuksessa koskien ajanjaksoa 1.11.2021–31.12.2024. Myös ruotsinkielinen vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus päättyy Maskussa vuoden 2022 alusta alkaen. Vuoden lopussa kesken olevat ruotsinkieliset jaksot toteutetaan kuitenkin suunnitellusti. Kuntoutuskeskus tarjoaa jatkossakin Kelan kustantamaa ammattitaitoista harkinnanvaraista yksilöllistä laitoskuntoutusta suomen ja ruotsin kielillä sekä useita eri diagnoosikohtaisia kuntoutus- ja […]

Lue lisää

Työkaluja osaamisen tunnistamiseen – Osaaminen näkyviin -viikot

25.8.2021
Kategoriat: Uutinen
Osaaminen näkyviin -viikkojen teemakuva.

Osaamista syntyy monissa ympäristöissä: työelämässä, arjessa, vapaa-ajalla, opinnoissa, kursseilla, harrastuksissa, perhe-elämässä – missä vain. Aina omaa osaamista ei edes huomaa. Kaikki osaaminen on kuitenkin arvokasta. Osaaminen näkyviin -viikkojen 35–36 (30.8.–12.9.2021) tarkoitus on auttaa suomalaisia tunnistamaan osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi. Teemaviikkojen järjestäjinä ovat Sitra, Opintokeskus Sivis ja Kansalaisopistojen liitto KoL yhdessä noin 300 muun toimijan […]

Lue lisää

Kelan ajanvaraus verkossa uudistuu 20.9. alkaen – jatkossa asiakkaan täytyy tunnistautua

20.8.2021
Kategoriat: Uutinen

Kela uudistaa syyskuussa verkkopalvelun, jossa asiakas voi varata ajan Kelaan. Uusi palvelu on selkeä, helppokäyttöinen ja mukautuu mobiililaitteisiin. Tietoturvan varmistamiseksi asiakkaan pitää tunnistautua, ennen kuin hän voi varata ajan. Kela ottaa käyttöön uuden ajanvarausjärjestelmän vaiheittain 20. syyskuuta alkaen. Uusi palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen, ja se mukautuu mobiililaitteisiin. Se on myös saavutettava, eli sitä voi […]

Lue lisää

Aivosairauksien kustannukset keskusteluttavat SuomiAreenassa

7.7.2021
Kategoriat: Uutinen

Mediatiedote 7.7.2021 Biogenin, Muistiliitto ry:n ja Neuroliitto ry:n järjestämässä, suorana lähetyksenä tuotettavassa SuomiAreena-keskustelussa pohditaan tiistaina 13.7.2021 klo 10.00–10.45, miten erityisesti työikäisille saataisiin lisää virkeitä vuosia aivoista huolehtimalla. Aivosairaudet ovat Suomen kallein kansantauti, ja ne koskettavat yhä useammin myös työikäisiä. Iso osa aivoperäisten sairauksien aiheuttamista kustannuksista syntyykin menetettyjen työvuosien kautta. SuomiAreena-keskustelussa pohditaan sekä taloudellista että inhimillistä […]

Lue lisää

Potilaat mukaan -hanke – Potilaan ääni kuuluviin hoitosuositustyössä

24.6.2021
Kategoriat: Uutinen

Potilaat mukaan -hankkeessa edistetään potilasnäkökulman huomioimista Käypä hoito -suosituksissa. Tavoitteena on selvittää, millaisilla tavoilla potilaat ja heidän läheisensä voivat osallistua suositustyöhön. Kuluvana vuonna näitä keinoja kokeillaan käytännössä. Potilaiden osallisuus halutaan juurruttaa pysyväksi osaksi hoitosuositusten laatimista. Duodecimin Käypä hoito -toimituksen, useiden kansanterveys- ja potilasjärjestöjen sekä Suomen Hammaslääkäriseuran Apollonian vuonna 2020 käynnistämän kolmivuotisen Potilaat mukaan -hankkeen tavoitteena […]

Lue lisää

Neuroliitto mukana SuomiAreenalla heinäkuussa

11.6.2021
Kategoriat: Tilaisuus

Lisää virkeitä työ- ja elinvuosia aivoista huolehtimalla Aivosairaudet ovat Suomen kallein kansantauti. Iso osa aivosairauksien kustannuksista syntyy menetettyjen työvuosien kautta. Neuroliiton, Muistiliiton ja Biogenin yhteisessä keskustelutilaisuudessa tiistaina 13.7.2021 klo 10–10.45 keskustellaan siitä, mitkä ovat konkreettiset aivoterveysteot, joilla voidaan lisätä virkeitä työ- ja elinvuosia sekä siitä, millaista tukea tarvitsevat aivosairauksiin jo sairastuneet ja heidän läheisensä. Tilaisuuden […]

Lue lisää

Tuoreessa väitöstutkimuksessa kehitettiin aivojen valkean aineen muutosten kuvantamismenetelmiä MS-taudissa

10.6.2021
Kategoriat: Uutinen

FM Jouni Tuisku on kehittänyt Turun yliopistossa 11.6. tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan kuvantamismenetelmiä, joilla voidaan selvittää MS-taudista johtuvia aivojen valkean aineen molekulaarisia ja rakenteellisia muutoksia. Tuiskun tutkimuksessa osoitettiin ensimmäistä kertaa PET- ja diffuusiotensorikuvantamisen avulla, että hermosolujen tulehdusreaktio on yhteydessä aivojen rakenteelliseen vaurioon MS-potilaiden aivojen terveeltä vaikuttavassa valkeassa aineessa. Positroniemissiotomografia (PET) on isotooppikuvausmenetelmä, joka antaa tarkkaa tietoa elimistön […]

Lue lisää

MS-säätiö jakoi 25 000 euroa apurahoja

Kategoriat: Uutinen

Suomen MS-säätiö on jakanut vuoden 2021 apurahoina yhteensä 25 000 euroa. Apurahat jaettiin viidelle eri tutkimukselle. Suomen MS-säätiö tukee ja edistää neurologisiin sairauksiin kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta. Säätiö jakaa apurahoja tutkijoille, joiden tutkimuksen kohteena ovat ensisijaisesti multippeliskleroosi tai harvinaiset neurologiset sairaudet, kuten selkäytimen ja pikkuaivojen sairaudet. Vuonna 1995 perustettu MS-säätiö panostaa etenkin nuorten tutkijoiden koulutukseen ja […]

Lue lisää

Neuroliitto allekirjoitti toisiolakiin liittyvän kannanoton

2.6.2021
Kategoriat: Uutinen

Neuroliitto on yhdessä muiden potilasjärjestöjen kanssa allekirjoittanut toisiolakia koskevan kannanoton. Potilasjärjestöt ovat huolissaan siitä, että vuonna 2019 voimaan tullut toisiolaki sivuuttaa yksilön antaman suostumuksen lääketieteellisissä rekisteritutkimuksissa. Lainsäätäjä on Suomessa tehnyt valinnan, että toiminta pohjautuu ajaltaan ja käyttötarkoitukseltaan rajattuun viranomaislupaan. Kansalainen ei saa itse päättää, millä tavalla hänen tietojaan saa hyödyntää. Tämä koskee myös tilannetta, jossa […]

Lue lisää

MS-tauti ja työelämä -luennon tallenne julkaistu – Katso Youtubessa

28.5.2021
Kategoriat: Uutinen

Maailman MS-päivän tapahtumiin kuuluva MS-tauti ja työelämä -luento striimattiin suorana Neuroliiton Youtube-kanavalla tiistaina 25.5. Nyt kanavalla on julkaistu luennon editoitu tallenne, joka on katsottavissa pe 11.6. saakka. Katso tallenne tästä linkistä. ​ Tallenteeseen on lisätty Minna Huotilaiselle tulleiden kysymysten vastaukset, jotka löytyvät tallenteesta heti Huotilaisen luento-osuuden jälkeen. Luennon puheenvuorot: Sairaan hyvän työn elementit työelämäasiantuntija Marju […]

Lue lisää