facebook pixel

Hoitotahto

Hoitotahto (hoitotestamentti) on henkilön tahdon ilmaisu hänen tulevasta hoidostaan siltä varalta, ettei hän itse pysty osallistumaan hoitoratkaisuihin tajuttomuuden, vanhuudenheikkouden tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Vastaus on tarkistettu 1/2023.

Miten teen hoitotahdon?

Hoitotahdon sisällön saa sen tekijä vapaasti valita. Hoitotahdossa voi esimerkiksi ilmaista erityistoiveita hoidon suhteen tai siinä voi kieltäytyä tietyistä hoitotoimenpiteistä. Hoitotahdolla henkilö varmistaa, että hänen toiveensa otetaan hoidossa huomioon silloin, kun hän ei itse pysty niitä ilmaisemaan. Hoitotahto vähentää omaisten epätietoisuutta hoitoratkaisuissa ja ohjaa lääkäreiden työtä.

Hoitotahto tehdään yleensä kirjallisesti. Tällöin siinä on tekijän omakätinen allekirjoitus ja päiväys. Hoitotahto on voimassa ilman todistajiakin, mutta kahden, perheeseen tai lähisukuun kuulumattoman todistajan käyttämistä suositellaan. Kirjallinen hoitotahto voidaan tallentaa sairauskertomuksen liitteeksi.

Esimerkkejä hoitotahdon tekemisestä

Lisätietoa hoitotahdosta

Duodecim Terveyskirjasto: Hoitotahto – käytännön ohjeita