Vertaistukijat

Neuroliitto välittää vastuullista vertaistukea koulutettujen vapaaehtoisten kautta. Vertaistukijat ovat MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavia henkilöitä tai heidän läheisiään. Vertaistuessa on lähtökohtana tukijan oma tarina ja kokemukset siitä, miten selvitä sairastamiseen liittyvistä arjen haasteista.

Erityistaitoja tai terapeutin koulutusta ei tarvita: olennaisempaa on olla aidosti kokevana ihmisenä tuettavan kanssa ja antaa hänelle omaa aikaansa. Valintakriteereitä ovat kuitenkin, että tukijan oman diagnoosin saamisesta on kulunut muutama vuosi, hän on käynyt sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssin sekä oppinut elämään sairautensa ja elämäntilanteensa kanssa. Toiminnan selkärankana on luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus ja toimintaan sitoutuminen muutamaksi vuodeksi kerrallaan.

Koulutus

Vertaistukijaksi haetaan täyttämällä hakulomake, minkä pohjalta jokainen vielä haastatellaan. Vertaistukijaksi ryhtyvän soveltuvuuden arviointi, peruskoulutus, perehdytys ja valtakunnallinen tiedottaminen ovat Neuroliiton vastuulla. Vertaistukija sitoutuu kirjaamaan tilastotietoa yhteydenottojen ja tukikontaktien määrästä sekä toimittamaan tiedot liiton käyttöön. Yhteydenottojen määrän ja kontaktikanavan seurannalla arvioidaan toiminnan tarvetta ja laajuutta sekä vertaistukijoiden kuormittuneisuutta.

Peruskoulutus antaa perustietoa vapaaehtois- ja vertaistukihenkilötoiminnasta sekä valmiuksia erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tukemiseen puhelimessa, tapaamisissa ja sähköpostilla. Peruskoulutusta järjestetään Neuroliitossa tarpeen mukaan. Työnohjauksellisia, alueellisia ryhmätapaamisia järjestetään vertaistukijoilta nousseiden tarpeiden ja palautteiden perusteella.

Lisätiedot

Järjestösuunnittelija
Sari Raitakari
0400 976 741

Vertaistukijoiden yhteystiedot