Vertaistukijat

Neuroliitto tuottaa vastuullista vertaistukea koulutettujen vapaaehtoisten välityksellä. Vertaistukijat ovat MS-tautia ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavia henkilöitä tai sairastavien henkilöiden omaisia ja läheisiä. Tuen lähtökohtana on vertaistukijan oma tarina ja omat kokemukset sairastamiseen liittyvistä haasteista arjen toiminnoista selviämisestä.

Erityistaitoja tai terapeuttisia taitoja ei tarvita, olennaisempaa on olla aidosti kokeva ihminen ihmisen kanssa ja antaa omaa aikaansa. Kriteerinä on kuitenkin, että diagnoosin saamisesta on kulunut muutama vuosi, henkilö on käynyt sopeutumisvalmennuskurssin sekä on oppinut elämään sairautensa ja elämäntilanteensa kanssa. Toiminnan selkärankana on vaitiolovelvollisuus, sitoutuminen ja luottamuksellisuus.

Koulutus

Vertaistukija on haastattelun kautta Neuroliitossa tehtävään valittu, koulutettu, palkaton vapaaehtoistyöntekijä. Vertaistukijoiden soveltuvuuden arviointi, peruskoulutus, perehdytys, yhteydenottojen seuranta ja valtakunnallinen tiedottaminen on Neuroliiton vastuulla. Yhteydenottojen seurannan avulla selvitetään toiminnan laajuutta sekä vertaistukijoiden kuormittuneisuutta.

Peruskoulutus antaa perustietoa vapaaehtois- ja vertaistukihenkilötoiminnasta sekä valmiuksia erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tukemiseen puhelimessa, tapaamisissa, sähköpostilla. Peruskoulutusta järjestetään Neuroliitossa tarpeen mukaan. Työnohjauksellisia, alueellisia ryhmätapaamisia järjestetään vertaistukihenkilöiltä nousseiden tarpeiden ja palautteiden perusteella.

Logo