facebook pixel

Vertaistukijat

Neuroliitto välittää vastuullista vertaistukea koulutettujen vapaaehtoisten kautta. Vertaistukijat ovat MS-tautia tai harvinaista neurologista sairautta sairastavia henkilöitä tai heidän läheisiään. Vertaistuessa on lähtökohtana tukijan oma tarina ja kokemukset siitä, miten selvitä sairastamiseen liittyvistä arjen haasteista.

Kuka voi ryhtyä vertaistukijaksi?

Erityistaitoja tai terapeutin koulutusta ei tarvita – olennaisempaa on olla aidosti kokevana ihmisenä tuettavan kanssa ja antaa hänelle omaa aikaansa. Valintakriteereitä ovat kuitenkin, että tukijan oman diagnoosin saamisesta on kulunut muutama vuosi, hän on käynyt sopeutumisvalmennus- tai kuntoutuskurssin sekä oppinut elämään sairautensa ja elämäntilanteensa kanssa.

Toiminnan selkärankana on luottamuksellisuus, vaitiolovelvollisuus ja toimintaan sitoutuminen muutamaksi vuodeksi kerrallaan.

Vertaistukijaksi hakeminen ja seuranta

Vertaistukijaksi haetaan täyttämällä hakulomake, minkä pohjalta jokainen hakija vielä haastatellaan. Neuroliitto arvioi vertaistukijaksi ryhtyvän soveltuvuuden sekä antaa peruskoulutuksen ja perehdytyksen tehtävään. Neuroliitto myös tiedottaa vertaistuesta valtakunnallisesti.

Vertaistukija sitoutuu kirjaamaan tilastotietoa yhteydenottojen ja tukikontaktien määrästä sekä toimittamaan tiedot liiton käyttöön. Yhteydenottojen määrän ja kontaktikanavan seurannalla arvioidaan toiminnan tarvetta ja laajuutta sekä vertaistukijoiden kuormittuneisuutta.

Vertaistukijan koulutus ja ohjaus

Neuroliitto järjestää peruskoulutusta tarpeen mukaan. Peruskoulutus antaa perustietoa vapaaehtois- ja vertaistukihenkilötoiminnasta sekä valmiuksia erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten tukemiseen puhelimessa, tapaamisissa ja sähköpostilla.

Työnohjauksellisia, alueellisia ryhmätapaamisia järjestetään vertaistukijoilta nousseiden tarpeiden ja palautteiden perusteella.

Lisätiedot

Järjestösuunnittelija
Sari Raitakari
0400 976 741