facebook pixel

Liiton tehtävät

Neuroliitto toimii multippeliskleroosia ja harvinaista neurologista sairautta sairastavien ja heidän läheistensä hyväksi. Neuroliiton toiminnan ytimenä on samankaltaisia kokemuksia ja tarpeita jakavien ihmisten verkostoituminen ja vertaistuki. Sen mahdollistavat etenkin Neuroliiton 25 jäsenyhdistystä.

Neuvonta, järjestötoiminta ja vaikuttaminen

Vertaistuen rinnalla Neuroliitto tarjoaa ammattilaisten antamaa ohjausta ja neuvontaa, joka tukee sairastuneita ja heidän läheisiään etenevän neurologisen sairauden mukanaan tuomissa elämänmuutoksissa. Neuvontaa annetaan myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille, opiskelijoille ja muille tiedon tarpeessa oleville.

Ohjauksella ja neuvonnalla tuetaan myös jäsenyhdistysten ja kerhojen toimijoita yhdistystoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Lisäksi jäsenyhdistyksille tarjotaan erilaisia koulutuksia, taloudellista tukea sekä jäsenrekisteriin liittyviä palveluita.

Vaikuttamistyöllä ja viestinnällä Neuroliitto pyrkii vähentämään sairastuneiden arjen haasteita sekä edistämään neurologisten sairauksien tutkimusta, hoitoa ja kuntoutusta. Keinoina ovat mm. lausunnot ministeriöille ja muille päättäville elimille sekä sairauksista tiedottaminen erilaisille sidosryhmille ja suurelle yleisölle.

Asumispalvelut

Ympärivuorokautisen avun tarpeessa oleville, neurologista sairautta sairastaville henkilöille Neuroliitolla on neljä palvelutaloa: Merenpisara Helsingissä, Pihapihlaja Seinäjoella, Satakieli Lappeenrannassa ja Maskun Kuntokoti.

Palvelutalot järjestävät palveluasumisen lisäksi päivätoimintaa, toimintaterapiaa sekä muita asumiseen ja kuntoutukseen liittyviä palveluja. Yhteistyössä asiakkaan ja hänen kotikuntansa kanssa rakennetaan asiakkaan tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla vastaava, yksilöllinen palvelukokonaisuus.

Kuntoutuspalvelut

Kuntoutuksen avulla sairauden haittoja voidaan helpottaa ja ehkäistä. Neuroliitto toteuttaa sopeutumista tukevia kursseja ympäri Suomea sekä sopeutumisvalmennusta ja kuntoutusta kurssein sekä laitosmuotoisesti Maskun neurologisessa kuntoutuskeskuksessa. Lisäksi Palvelutalo Satakielessä Lappeenrannassa on yksilöllistä ja ryhmässä toteutettavaa toimintaterapiaa sekä monimuototerapiaa.

Neuropiste toteuttaa Helsingissä ja Turussa yksilöllistä avokuntoutusta ja ryhmäterapiaa.