facebook pixel

Apuvälineet ja hoitotarvikkeet

Vastaukset tarkistettu 1/2023

Kävelyni on vaikeutunut. Miten saan käyttööni kepin tai rollaattorin?

Kävelyni on vaikeutunut niin paljon, että joudun ottamaan tukea seinistä, kaiteista ja huonekaluista. Miten saan käyttööni kepin tai rollaattorin?


 

Kun huomaat tarvitsevasi apuvälinettä, ota yhteyttä kotipaikkakuntasi sote-keskukseen. Julkisella terveydenhuollolla on vastuu apuvälineiden järjestämisestä. Hoitava lääkäri ja tarvittaessa muut terveydenhuollon ammattihenkilöt, kuten toimintaterapeutti ja fysioterapeutti, arvioivat apuvälineen tarpeen.

Sote-keskukset vastaavat perustason apuvälineistä. Perustason apuvälineitä ovat mm. kyynärsauvat, kävelykeppi, ja rollaattori.

Keskussairaalat huolehtivat vaativien ja kalliiden apuvälineiden järjestämisestä. Näitä ovat esimerkiksi sähköpyörätuoli, sähkömopo ja opaskoira.

Neuvontaa ja ohjausta apuvälineiden käyttöön ja hankintaan saa terveydenhuollon apuvälinelainaamosta. Apuvälinelainaamossa myös sovitetaan apuvälineet yksilöllisesti kullekin käyttäjälle.

Apuvälineiden tarpeen määrittely, sovitus, luovutus omaksi tai lainaan, käytön opetus ja seuranta sekä huolto ovat maksuttomia palveluita. Lisätietoa saa terveyskeskuksesta.

Minulla on pidätyskyvyttömyyttä. Voinko saada tukea vaippoihin ja vuodesuojiin?

Sairauteni aiheuttaa minulle pidätyskyvyttömyyttä. Vaipat ja vuodesuojat tuottavat minulle noin 120 euron kustannukset kuukaudessa Voinko saada niihin tukea?


 

Hyvinvointialueella on terveydenhuoltolakiin kirjattu velvollisuus järjestää asukkaan sairaanhoito. Sairaanhoitoon sisältyy kotona toteutettavan, pitkäaikaissairauden hoitoon tarvittavien hoitotarvikkeiden jakelu. Hoitotarvikkeita ovat esimerkiksi vaippa, katetri ja vuodesuoja.

Hoitotarvikkeiden tarve tulee selvittää potilaan hoitosuunnitelmassa ja niiden jakelun tulee aina perustua yksilölliseen hoitavan lääkärin määrittelemään pitkäaikaiseen tarpeeseen.

Tarvikkeita saa joko sote-keskuksesta tai ne toimitetaan kotiin esimerkiksi kotisairaanhoitokäyntien yhteydessä. Tarvikkeita annetaan yleensä kolmen kuukauden tarve kerrallaan ja niiden käyttöä seurataan yksilöllisesti.

Hoitotarvikkeet ja -välineet luovutetaan maksutta, eikä niistä tule periä mitään omavastuuosuuksia, toimitusmaksuja eikä muitakaan maksuja.

Ota yhteyttä sote-keskuksen tai sairaalan lääkäriin, jotta hoitotarvikkeittesi tarve kirjataan hoitosuunnitelmaasi.

Tarvitsen pyörätuoliini uuden niskatuen. Onko minulla oikeus saada se?

Asun palvelutalossa ja tarvitsen pyörätuoliini uuden niskatuen. Onko minulla oikeus saada se?


 

Henkilö, jonka toimintakyky on heikentynyt ja itsenäinen suoriutuminen vaikeutunut sairauden tai vamman vuoksi, voi pyytää apuvälinearvion tekemistä. Sen tekee sote-keskuksen tai sairaalan apuvälineasiantuntija (esim. fysioterapeutti tai toimintaterapeutti). Jos apuvälineasiantuntija katsoo, että apuvälineellä voidaan tukea, ylläpitää tai parantaa hakijan toimintakykyä, arvioi hän samalla minkälainen apuvälineen tulee olla.

Jos apuvälinetarve todetaan, tarvittavat apuvälineet luovutetaan henkilölle käyttöön lääkinnällisenä kuntoutuksena kunnasta tai kuntayhtymästä.

Tämä koskee myös asumispalveluyksikössä asuvia henkilöitä.