facebook pixel

Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laadintaan

Potilaat mukaan, Duodecim, Käypä hoito.
Potilaat mukaan -hankkeen tavoitteena on lisätä potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua. Hoitosuosituksilla pyritään tarjoamaan potilaille laadukasta ja yhdenvertaista hoitoa. Potilaiden osallistuminen hoitosuositusten laatimiseen on kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi laadun mittari. Hanke vaikuttaa suoraan potilaisiin, heidän läheisiinsä ja heitä edustaviin potilasjärjestöihin.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden mittaisena vuosina 2020–2022, jonka jälkeen potilaiden mukana olo Käypä hoito -suositusten laatimisessa on osa tavanomaista prosessia.

Kolmivuotista STEA:n rahoittamaa hanketta koordinoi Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -toimitus. Hankkeessa ovat mukana Neuroliiton lisäksi ADHD-liitto, Allergia-, iho- ja astmaliitto, Autismiliitto, Suomen Diabetesliitto, Hengitysliitto, Kipukapina, Suomen Luustoliitto, Mielenterveyden keskusliitto, Migreeniyhdistys, Psoriasisliitto, Suomen autismikirjon yhdistys, Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia, Suomen Kipu, Suomen Syöpäyhdistys, Sydänliitto ja Syömishäiriöliitto.

Aiheesta lisää