Potilaat mukaan Käypä hoito -suositusten laadintaan

Potilaat mukaan, Duodecim, Käypä hoito.
Potilaat mukaan -hankkeen tavoitteena on lisätä potilaiden osallisuutta Käypä hoito -suosituksissa sekä lisätä hoitosuositusten laatua. Hoitosuosituksilla pyritään tarjoamaan potilaille laadukasta ja yhdenvertaista hoitoa. Potilaiden osallistuminen hoitosuositusten laatimiseen on kansainvälisissä hoitosuositusten laatustandardeissa yksi laadun mittari. Hanke vaikuttaa suoraan potilaisiin, heidän läheisiinsä ja heitä edustaviin potilasjärjestöihin.

Hanke toteutetaan kolmen vuoden mittaisena vuosina 2020–2022, jonka jälkeen potilaiden mukana olo Käypä hoito -suositusten laatimisessa on osa tavanomaista prosessia.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin Käypä hoito -yksikkö toteuttaa ja koordinoi hanketta. Neuroliitto on mukana hankkeessa monen muun potilas- ja kansanterveysjärjestön tavoin.

Aiheesta lisää