Liikunta

Neuroliitto tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä edistääkseen erityisliikuntajärjestöjen jäsenten edellytyksiä harrastaa monipuolista liikuntaa. Liitto on yksi Soveltava Liikunta SoveLi ry:n 18 jäsenjärjestöstä. Opetusministeriö avustaa Neuroliiton liikuntatoimintaa. Yhteistyötä tehdään myös ammattilaisten, oppilaitosten sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Tietoa liikunnasta

Hyvä yleiskunto auttaa välttämään tulehdussairauksia sekä ylläpitämään tasapainoa, lihaskuntoa ja liikuntakykyä ja vahvistamaan henkistä hyvinvointia. On hyvä muistaa, että yksi sairaus ei tee immuuniksi muille sairauksille. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia voidaan ehkäistä liikunnan avulla.

Sairastumisen jälkeen omaehtoisen liikunnan aloittaminen tai jatkaminen on sairastuneelle tärkeää. Fysioterapia tai muu kuntoutus ei vähennä liikunnan tärkeyttä, sillä liikunta tukee myös kuntoutusta.

Neurologinen sairaus ei estä liikkumista, mutta liikuntaharrastus tulee mukauttaa sairauden tuomiin rajoituksiin ja muutoksiin. Kunnilla pitää olla valmiuksia järjestää neurologisia sairauksia sairastaville soveltuvia liikuntaryhmiä.

Sopivan liikuntaharrastuksen löytyminen edellyttää avointa keskustelua ohjaajan ja sairastavan välillä. Joissain kunnissa on liikuntaneuvontapisteitä, joista saa tietoa mm. liikuntapaikoista, -ryhmistä, liikunnan apuvälineistä ja mahdollisista alennuksiin oikeuttavista korteista (esim. uimahalli- ja kuntosalikortit). Apua oman lajin löytämiseen voit saada Neuroliiton liikunnan erikoissuunnittelijalta tai paikallisyhdistysten liikuntavastaavilta.

Tutustu itseesi! Minkälaista liikuntaa haluaisit harrastaa? Yksin tai yhdessä? Tekniikkaa vai hikeä? Mieti, mikä laji vetää sinua puoleensa.

Kokeile! Onko lähelläsi mahdollisuutta kokeilla lajeja? Alkaako paikkakunnallasi kurssi? Entä Neuroliiton paikallisyhdistyksen omat liikuntavuorot?

Ota selvää vaihtoehdoista! Kysy asuinkuntasi liikuntatoimelta, yhdistyksesi liikuntavastaavalta tai Neuroliiton liikunnan erikoissuunnittelijalta. Myös netistä, esimerkiksi kunnan, yhdistyksen ja liiton sivuilta tai sosiaalisesta mediasta voit löytää itsellesi sopivia vaihtoehtoja.

Liikunta voi tuntua aluksi epämukavalta – hikoilet, hengästyt ja lihakset saattavat kipeytyä. Rasitus saattaa lisätä oireita, mikä on kuitenkin ohimenevää. Lisää rasitusta pikkuhiljaa ja pian liikunta alkaa tuntua mukavalta!

Me Neuroliitossa lähdemme siitä, että mikään laji ei ole mahdoton. Luovuudella, yhteistyöllä ja soveltamisella moni yllättäväkin laji onnistuu. Lätkää voi pelata myös kelkassa istuen, purjehtiminen ja melonta sopivat monelle, keilailu ja boccia ovat suosikkilajeja, ratsastus ja vesiliikunta ovat terapeuttisia liikuntamuotoja ja geokätköily on ihan kaikille sopiva harrastus.

Liikunnan Käypä hoito -suositus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä on laatinut Käypä hoito -suosituksen liikunnasta. Liikunta on keskeinen hoitomuoto useissa pitkäaikaissairauksissa joko yksin tai yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin.

Liikunnan Käypä hoito -suositus kokonaisuudessaan

Ota yhteyttä

erikoissuunnittelija
Riitta Samstén
P. 0400 828 536
riitta.samsten@neuroliitto.fi

Paikallisyhdistysten liikuntavastaavat

Logo