Liikunta

Neuroliitto tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä edistääkseen erityisliikuntajärjestöjen jäsenten edellytyksiä harrastaa monipuolista liikuntaa. Liitto on yksi Soveltava Liikunta SoveLi ry:n 18 jäsenjärjestöstä. Opetusministeriö avustaa Neuroliiton liikuntatoimintaa. Yhteistyötä tehdään myös ammattilaisten, oppilaitosten sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa.

Tietoa liikunnasta

Hyvä yleiskunto auttaa välttämään tulehdussairauksia sekä ylläpitämään tasapainoa, lihaskuntoa ja liikuntakykyä ja vahvistamaan henkistä hyvinvointia. On hyvä muistaa, että yksi sairaus ei tee immuuniksi muille sairauksille. Esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteja tai tuki- ja liikuntaelinsairauksia voidaan ehkäistä liikunnan avulla.

Sairastumisen jälkeen omaehtoisen liikunnan aloittaminen tai jatkaminen on sairastuneelle tärkeää. Fysioterapia tai muu kuntoutus ei vähennä liikunnan tärkeyttä, sillä liikunta tukee myös kuntoutusta.

Neurologinen sairaus ei estä liikkumista, mutta liikuntaharrastus tulee mukauttaa sairauden tuomiin rajoituksiin ja muutoksiin. Kunnilla pitää olla valmiuksia järjestää neurologisia sairauksia sairastaville soveltuvia liikuntaryhmiä.

Sopivan liikuntaharrastuksen löytyminen edellyttää avointa keskustelua ohjaajan ja sairastavan välillä. Joissain kunnissa on liikuntaneuvontapisteitä, joista saa tietoa mm. liikuntapaikoista, -ryhmistä, liikunnan apuvälineistä ja mahdollisista alennuksiin oikeuttavista korteista (esim. uimahalli- ja kuntosalikortit).

Apua oman lajin löytämiseen voit saada Neuroliiton liikunnan erikoissuunnittelijalta tai paikallisyhdistysten liikuntavastaavilta.

Liikunnan Käypä hoito -suositus

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Käypä hoito -johtoryhmän asettama työryhmä on laatinut Käypä hoito -suosituksen liikunnasta. Liikunta on keskeinen hoitomuoto useissa pitkäaikaissairauksissa joko yksin tai yhdistettynä muihin elintapamuutoksiin ja hoitoihin.

Liikunnan Käypä hoito -suositus kokonaisuudessaan

Logo