facebook pixel

Käypä hoito -suositukset

Mitä Käypä hoito -suositukset ovat?

Käypä hoito -suosituksilla edistetään potilaalle parhaan mahdollisen hoidon toteutumista. Ne ovat riippumattomia, tutkimusnäyttöön perustuvia kansallisia hoitosuosituksia, joissa käsitellään tärkeitä suomalaisten terveyteen ja sairauksien hoitoon sekä niiden ehkäisyyn liittyviä kysymyksiä. Suosituksia laaditaan lääkäreille ja muille terveydenhuollon ammattilaisille sekä potilaille hoitopäätösten pohjaksi.

Suositukset perustuvat systemaattiseen tutkimusnäytön arvioimiseen, jossa huomioidaan hoidon hyötyjä ja haittoja sekä kustannuksia. Käypä hoito -suosituksia laatii Suomalainen Lääkäriseura Duodecim yhdessä erikoislääkäriyhdistysten kanssa. Luotettavan hoitosuosituksen kriteereihin kuuluu olennaisten intressiryhmien, kuten potilaiden, huomioiminen suositusten laatimisessa.

Suositukset ja niiden pohjalta laadittavat yleiskieliset potilasversiot ovat kaikkien luettavissa www.käypähoito.fi

MS-taudin Käypä hoito -suositus

Suosituksessa keskitytään MS-taudin diagnostiikkaan, akuuttien pahenemisvaiheiden hoitoon, taudin immunologiseen hoitoon ja kuntoutukseen. Oireenmukaista lääkehoitoa ei käsitellä.

Suositus on tarkoitettu MS-tautia hoitaville neurologian erikoislääkäreille, neurologiaan erikoistuville lääkäreille ja muille MS-potilaiden parissa työskenteleville terveydenhuollon ammattilaisille.

Kivun hoitoon liittyvä Käypä hoito -suositus

Senhän me tiedämme kaikki, että ei kipu ketään jalosta, mutta miten sen kanssa elää? Lääkkeettömät hoidot ovat ensisijainen valinta, joten ensin tulisi miettiä, voinko helpottaa kipua itse jollakin tavalla (esimerkiksi liikunnalla tai kylmä- tai lämpöhoidolla). Mikäli omat keinot eivät riitä, kannattaa kääntyä lääkärin puoleen.

Virtsatietulehduksen Käypä hoito -suositus

Alavatsa on kipeä ja pissattaa. Pissatessa kirvelee eikä pissaa oikein tahdo tulla – ja taas pissattaa. Kyseessä voi olla virtsatietulehdus, ainakin oireiden perusteella.

Virtsankarkailun Käypä hoito -suositus

Virtsankarkailu on naisten yleinen, mutta turhaan salailtu vaiva, johon kuitenkin vain osa naisista hakee apua. Virtsankarkailu saattaa hävettää ja nolottaa. Mikäli oireet pahenevat ja alkavat rajoittaa elämää, on aiheellista hakeutua hoitoon. Lantiopohjan lihasten vahvistaminen ehkäisee ja usein myös parantaa virtsankarkailun. Muitakin tehokkaita ja toimivia hoitokeinoja löytyy.