facebook pixel

Opiskelu

Vastaukset on tarkistettu 1/2023.

Miten minun kannattaa toimia, kun vaihdan alaa sairauteni vuoksi?

Joudun opiskelemaan uuden ammatin, koska en pysty sairauteni takia tekemään sitä työtä, mihin olen valmistunut. Miten minun kannattaa toimia, kun vaihdan alaa sairauteni vuoksi?


 

Kun joudut vaihtamaan sairautesi takia alaa, sinulle voidaan myöntää koulutusta ammatillisena kuntoutuksena. Koulutuspaikka on järjestettävä itse, mutta voit saada korvausta opiskelukustannuksista, opiskeluun liittyvistä matkakustannuksista sekä koulutuksen ajalta kuntoutusrahaa, joka turvaa toimeentulosi kuntoutuksen aikana.

Ammatillisen kuntoutuksen järjestäjätaho riippuu siitä, kuulutko työeläkelaitoksen vai Kelan kuntoutuksen piirin.

Työeläkejärjestelmään kuuluaksesi sinulla tulee olla jonkin verran ansioita (noin 39 000 euroa viiden vuoden aikana) sekä vakiintunut suhde työelämään (vähintään noin kahden vuoden mittainen, yhtämittainen työssäkäynti). Uutta ammattia pohtiessa kannattaa hyödyntää ammatinvalinnan asiantuntijoiden palveluja.

Onko oppilaitoksilla rajoituksia opiskelijaksi ottamiselle sairauteen liittyen?

Asettavatko oppilaitokset joitakin rajoituksia opiskelijaksi ottamiselle sairauteen liittyen?


 

Sairaus ei itsessään ole este opiskelijaksi ottamiselle sellaisille aloille, joihin sairaus ei liiemmin vaikuta tai joissa sairauden aiheuttamat haitat pystytään erityisjärjestelyin poistamaan. Oppilaitoksella on myös velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin opiskelussa, tällaisia ovat esimerkiksi tietokoneen käyttöoikeus ja lisäaika tenteissä, jos kirjoitusnopeus on sairauden vuoksi alentunut.

Kuitenkin vuoden 2012 alusta voimassa olleen, niin kutsutun SORA-lainsäädännön (soveltuvuuden rajoitukset), nojalla voidaan rajoittaa opiskelijaksi ottamista mm. lääketieteen, hammaslääketieteen, logopedian psykologian, farmasian, sosiaalityön sekä opettajankoulutuksen aloilla, jos hakija ei ole terveydentilaltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. SORA-lainsäädäntöä sovelletaan ainoastaan niissä tilanteissa, joissa hakijan toimintakykyyn tai terveydentilaan liittyvä rajoite estää häntä selvästi osallistumasta koulutukseen.

Tietokone on minulle välttämätön opiskelussa. Voiko sen ostamiseen saada tukea?

Olen todennut, että tietokone on minulle välttämätön opiskelun apuväline. Onko minun mahdollista saada tukea sen hankkimiseen?


 

Opiskeluun liittyviä apuvälineitä voi saada ammatillisena kuntoutuksena Kelasta. Tällöin ehtona on, ettei kuntoutuja sairauden tai vamman takia selviydy opinnoistaan ilman vaativia apuvälineitä. Näitä ovat esimerkiksi tekniset erityislaitteet, kuten lukutelevisio, piste- ja isonäytöt sekä muut atk-laitteistot.

Lisäksi Kela voi korvata apuvälineiden huollosta, korjauksesta tai opastuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Myös oman hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myöntää avustusta opiskeluun tarkoitetun laitteen hankintaan.

Voit myös hakea apurahaa tietokoneen hankintaan Tukilinjalta www.tukilinja.fi

Olen työkyvyttömyyseläkkeelle. Nyt haluaisin opiskella, mutta menetänkö eläkkeeni?

Olen jäänyt työkyvyttömyyseläkkeelle pari vuotta sitten ja olen vasta 32-vuotias. Nyt tuntuu siltä, että vointini on parempi kuin eläkkeelle jäädessäni. Haluaisin opiskella, mutta menetänkö silloin eläkkeeni?


 

Työkyvyttömyyseläkkeen menettämisen kannalta olennaista ovat ansiot. Mikäli ansiorajoja ei ylitetä, eläkettä ei voi menettää, vaikka opiskelisi tai tekisi työtä kokopäiväisestikin. Valmistumisvaiheessa Kela edellyttää kansaneläkkeen saajilta, että valmistumisesta on ilmoitettava, ja teoriassa tällöin on mahdollista, että kansaneläkkeen maksaminen päättyy, jos henkilö on työkykyinen uuteen ammattiinsa. Työeläkettä saavilla tätä riskiä ei toistaiseksi ole.