facebook pixel

Erikoissuunnittelijat

Erikoissuunnittelijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Erikoissuunnittelija, harvinaiset neurologiset sairaudet

Kirsi Asula

Harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat ja heidän läheisensä voivat olla yhteydessä harnes-erikoissuunnittelijaan, joka ylläpitää harnes-verkostoja, kartoittaa vertaistukimahdollisuuksia sekä välittää sairauskohtaista tietoa. Harnes-erikoissuunnittelija järjestää myös seminaareja, jotka ovat useimmiten diagnoosikohtaisia.

Erikoissuunnittelija tekee yhteistyötä liiton valtakunnallisten harvinaisyhdistysten (Mitokondrioyhdistys, Suomen Chiari- ja syringomyeliayhdistys, Suomen Fabry-yhdistys) ja neuroyhdistysten kanssa, esim. harnes-vertaisryhmien parissa. Lisäksi sidosryhmäyhteistyö, muun muassa Harvinaiset-verkoston kanssa, kuuluu erikoissuunnittelijan toimenkuvaan.

Liikuntasuunnittelija

Riitta Lehtonen

Neuroliiton liikuntasuunnittelija tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä edistääkseen jäsenten edellytyksiä harrastaa monipuolisesti liikuntaa. Jäsenet ja heidän läheisensä voivat myös kysyä neuvoa erilaisista lajivaihtoehdoista ja paikoista, joissa soveltuvia lajeja voi harrastaa.

Yhdistysten kanssa yhteistyö on esimerkiksi uusien liikuntaryhmien ideointia, tukea avustushakemuksen teossa sekä kannan ottamista liikuntapaikkojen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Liikuntasuunnittelija koordinoi yhdistysten liikuntavastaavien valtakunnallisia tapaamisia, joissa edistetään yhdistysten liikuntatoiminnan kehittämistä.

Yhteistyötä tehdään ammattilaisten, oppilaitosten sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Valtakunnan tasolla liikuntasuunnittelija seuraa opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntaohjeistuksia, sekä on mukana erilaisissa soveltavaa- ja terveysliikuntaa kehittävissä ja kantaaottavissa ryhmissä tuoden esille jäsenistön tarpeet.

Työelämäasiantuntija

Tuomas Kukkola (Marju Teinikivi toimivapaalla 31.7.2024 asti)

Työelämäasiantuntija vastaa työelämään ja opiskeluun liittyvistä järjestöpalveluista. Keskeisintä on sairastuneille annettava ohjaus ja neuvonta työssä jatkamiseen tai työpaikan hankkimiseen liittyen. Työelämäasiantuntija on käytettävissä myös videoneuvottelun välityksellä esim. työterveysneuvotteluissa tai TE-toimiston palavereissa. Työelämäasiantuntija järjestää myös Pärjätään töissä -tapahtumia, joihin kootaan yhteen työelämässä olevia sairastavia vaihtamaan ajatuksia työelämästä.

Yhdistykset voivat kutsua asiantuntijan jäseniltaan tai tilaisuuteensa kertomaan työelämän asioista. Työelämäasiantuntija voi myös auttaa yhdistyksiä kehittämään omaa työelämään ja opiskeluun liittyvää toimintaa sekä luomaan paikallisia verkostoja näissä asioissa. Lisäksi hän osallistuu vaikuttamistoimintaan vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi Suomessa.