Erikoissuunnittelijat

Erikoissuunnittelijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Kirsi Asula

Erikoissuunnittelija, harvinaiset neurologiset sairaudet

Harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat ja heidän läheisensä voivat olla yhteydessä harnes-erikoissuunnittelijaan, joka ylläpitää harnes-verkostoja, kartoittaa vertaistukimahdollisuuksia sekä välittää sairauskohtaista tietoa. Harnes-erikoissuunnittelija järjestää myös harnes-seminaareja, jotka ovat useimmiten diagnoosikohtaisia. Erikoissuunnittelija tekee yhteistyötä liiton valtakunnallisten harvinaisyhdistysten ja paikallisten neuroyhdistysten kanssa, esim. harnes-vertaistukiryhmien puitteissa. Lisäksi sidosryhmäyhteistyö, muun muassa Harvinaiset-verkoston kanssa, kuuluu erikoissuunnittelijan toimenkuvaan.

Riitta Samstén

Erikoissuunnittelija, liikunta

Liikunnan erikoissuunnittelija tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä edistääkseen jäsenten edellytyksiä harrastaa monipuolisesti liikuntaa. Jäsenet ja heidän läheisensä voivat myös kysyä neuvoa erilaisista lajivaihtoehdoista ja paikoista, joissa näitä lajeja voi harrastaa.  Yhdistysten kanssa yhteistyö on esimerkiksi uusien liikuntaryhmien ideointia, tukea avustushakemuksen teossa sekä kannan ottamista liikuntapaikkojen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Erikoissuunnittelija järjestää erilaisia liikuntaleirejä ja tapahtumia, joissa harjoitellaan uusia lajeja, ja ohjaajina ovat mukana liikuntaseurat. Yhteistyötä tehdään ammattilaisten, oppilaitosten sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Valtakunnan tasolla erikoissuunnittelija seuraa opetus – ja  kulttuuriministeriön liikuntaohjeistuksia, sekä on mukana erilaisissa soveltavaa- ja terveysliikuntaa kehittävissä ja kantaaottavissa ryhmissä, tuoden esille jäsenistön tarpeet.

Marju Teinikivi

Erikoissuunnittelija, työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen erikoissuunnittelija vastaa työllisyyden edistämiseen liittyvistä järjestöpalveluista. Keskeisintä on sairastuneille annettava ohjaus ja neuvonta liittyen työssä jatkamiseen tai työpaikan hankkimiseen. Erikoissuunnittelijan asiantuntemus on käytettävissä myös videoneuvottelun välityksellä esim. työterveysneuvotteluissa tai TE-toimiston palavereissa. Erikoissuunnittelija kiertää alueilla pitämässä Pärjätään töissä –teemailtoja, joihin kootaan yhteen työelämässä olevia sairastuneita vaihtamaan ajatuksia työelämästä. Yhdistykset voivat myös itse kutsua erikoissuunnittelijan jäseniltaan tai tilaisuuteensa kertomaan työelämän kysymyksistä. Erikoissuunnittelija voi myös auttaa yhdistyksiä kehittämään omaa työllisyyden edistämiseen liittyvää toimintaa ja luomaan paikallisia verkostoja työllisyysasioissa. Erikoissuunnittelija kerää ajankohtaista tietoa ja tuottaa materiaalia työllisyyskysymyksistä mm. Avain-lehteen, Neuroliiton nettisivuille ja Facebookiin. Lisäksi hän osallistuu vaikuttamistoimintaan vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi Suomessa.

Logo