Erikoissuunnittelijat

Erikoissuunnittelijoiden yhteystiedot löydät täältä.

Kirsi Asula

Erikoissuunnittelija, harvinaiset neurologiset sairaudet

Harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavat ja heidän läheisensä voivat olla yhteydessä harnes-erikoissuunnittelijaan, joka ylläpitää harnes-verkostoja, kartoittaa vertaistukimahdollisuuksia sekä välittää sairauskohtaista tietoa. Harnes-erikoissuunnittelija järjestää myös harnes-seminaareja, jotka ovat useimmiten diagnoosikohtaisia. Erikoissuunnittelija tekee yhteistyötä liiton valtakunnallisten harvinaisyhdistysten ja paikallisten neuroyhdistysten kanssa, esim. harnes-vertaistukiryhmien puitteissa. Lisäksi sidosryhmäyhteistyö, muun muassa Harvinaiset-verkoston kanssa, kuuluu erikoissuunnittelijan toimenkuvaan.

Riitta Samstén

Erikoissuunnittelija, liikunta

Liikuntaan liittyvistä järjestöpalveluissa liikunnan erikoissuunnittelija tekee paikallista, alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä edistääkseen jäsenten edellytyksiä harrastaa monipuolisesti liikuntaa. Jäsenistölle ja heidän läheisilleen hän antaa myös neuvontaa yksilöllisesti ja yhteyttä voi ottaa, kun ei oikein tiedä mitä ja missä voi harrastaa haluamaansa lajia.  Yhdistysten kanssa yhteistyö on esim. uusien liikuntaryhmien ideointia, tukea avustushakemuksen teossa, kannan ottamista liikuntapaikkojen esteettömyyteen ja apuvälineisiin. Erikoissuunnittelija järjestää erilaisia liikuntaleirejä ja tapahtumia, joissa harjoitellaan uusia lajeja ja ohjaajina ovat mukana liikuntaseurat. Yhteistyötä tehdään ammattilaisten, oppilaitosten sekä muiden vammais- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Valtakunnan tasolla, erikoissuunnittelija seuraa mitä uusia asioita opetus – ja  kulttuuriministeriö ohjeistaa liikuntaan. Hän on mukana eri ryhmissä, joissa kehitetään ja otetaan kantaa soveltavaan liikuntaan ja terveysliikuntaan tuoden esille jäsenistön tarpeet.

Marju Teinikivi

Erikoissuunnittelija, työllisyyspalvelut

Työllisyyspalvelujen erikoissuunnittelija vastaa työllisyyden edistämiseen liittyvistä järjestöpalveluista. Keskeisintä on sairastuneille annettava ohjaus ja neuvonta liittyen työssä jatkamiseen tai työpaikan hankkimiseen. Erikoissuunnittelijan asiantuntemus on käytettävissä myös videoneuvottelun välityksellä esim. työterveysneuvotteluissa tai TE-toimiston palavereissa. Erikoissuunnittelija kiertää alueilla pitämässä Pärjätään töissä –teemailtoja, joihin kootaan yhteen työelämässä olevia sairastuneita vaihtamaan ajatuksia työelämästä. Yhdistykset voivat myös itse kutsua erikoissuunnittelijan jäseniltaan tai tilaisuuteensa kertomaan työelämän kysymyksistä. Erikoissuunnittelija voi myös auttaa yhdistyksiä kehittämään omaa työllisyyden edistämiseen liittyvää toimintaa ja luomaan paikallisia verkostoja työllisyysasioissa. Erikoissuunnittelija kerää ajankohtaista tietoa ja tuottaa materiaalia työllisyyskysymyksistä mm. Avain-lehteen, Neuroliiton nettisivuille ja Facebookiin. Lisäksi hän osallistuu vaikuttamistoimintaan vammaisten ja osatyökykyisten työllisyyden edistämiseksi Suomessa.

Logo